اصلاح جواز تاسیس می تواند به منظور حذف و اضافه با کم و زیاد کرن محصولات تولیدی یا ظرفیت های موجود در جواز تاسیس ، مکان اجرای پروژه،مساحب زمین مورد نیاز یا زیر بنا ، کم و زیاد کردن مواد اولیه مورد نیاز، لیست ماشین آلات و نحوه تامین و قیمت آنهاهزینه های جاری از جمله حقوق گمرکی و یا غیره صورت گیرد.

مراحل اصلاح جواز تاسیس

1-      مراجعه به سازمان صنعت و معدن

2-      مشخص شدن کارشناس مربوطه

3-      مراجعه به سایت بهین یاب www.behinyab.ir (از طریق مرورگرInternet Explorer)

4-      ورود به بخش سرمایه گذاری

5-      ورود به بخش اصلاح جواز تاسیس

6-      تکمیل گام های انتخاب جواز-عمومی-فنی و سرمایه گذاری

7-      آمار اشتغال،مصارف برق و انرژی ، محصول و قیمت تمام شده آن وارد می گردد.

8-      مشخصات ماشین آلات و اطلاعات سرمایه وارد می شود

9-      تایید نهایی ثبت نام توسط متقاضی

10-  مراجعه متقاضی به سازمان به همراه مدارک مورد نیاز: (تمدید مجوز-تکمیل پرسشنامه جواز تاسیس 10  برگی و ...)جهت پیگیری درخواست

11-  صدور اصلاح جواز تاسیس

مدارک مورد نیاز جهت اصلاح جواز تاسیس

  • کارت ملی و شناسنامه
  • معرفی نامه از شرکت
  • آگهی آخرین تغییرات و آگهی تاسیس
  • جواز تاسیس صنعتی

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.