متقاضی جهت اخذ جواز تاسیس گلخانه باید از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی اقدام کند و همچنین رعایت قوانین ومقررات مربوطه جاری کشور برای صدور پروانه ها ومجوزها توسط سازمان نظام مهندسی الزامی می باشد

 

شرایط لازم جهت اخذ جواز تاسیس گلخانه

 • محل یا زمینی برای احداث گلخانه و حداقل مساحت مورد نیاز با ابعاد مناسب تا بتوان 3000 متر مربع گلخانه با رعایت شمال جغرافیایی در آن احداث نمود.
 • آب مورد نیاز گلخانه که حداقل کمیت آن برای هر هکتار گلخانه بین 7/0 تا 1 لیتر بر ثانیهحسب نوع طراحی سیستم­های آبیاری و سرمایشی توسط مهندس مشاورمی­باشد.
 • انرژی (برق، گاز، نفت­گاز) از منابع ضروری برای فعالیت گلخانه­ای است که میزان آن حسب نوع طراحی مهندس مشاور در طرح توجیه فنی و اقتصادی مشخص می­گردد.
 • حداقل فاصله گلخانه با واحدهای دامی: 50 متر، واحدهای صنعتی (کارخانه سیمان، سنگ شکنی، سنگبری، گچ، آسفالت و پودر سنگ و واحدهای تولیدکننده غبار زیاد): 2000 متر و رودخانه: 50 متر، از اصول فنی احداث می­باشد.
 • معیارهای فنی در طراحی، ساخت، اجرا و بهرهبرداری از جمله ضوابط پیشبینی شده در نظام گلخانه است که اطمینان از اجرای آنها با انتخاب مهندسین مشاور، ناظر، پیمانکار و مسئول فنی واجد شرایط تضمین می­گردد.

مراحل صدور جواز تاسیس گلخانه به شرح ذیل می باشد.

1- ارائه درخواست کتبی متقاضیجهت اخذ جواز تاسیس گلخانه به همراه کلیه مدارک لازم به سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان.

2- ارجاع متقاضی به اشخاص حقیقی وحقوقی دارای رتبه مرتبط سازمان نظام مهندسی برای امور کارشناسیدر مدت زمان دو ماه

3- اخذ تاییدیه طرح توجیهی متقاضی درمدت زمان دوماه.

4- اخذ مدارک، بررسی وتکمیل پرونده متقاضی برای صدور پروانه تاسیس توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان.

5- بررسی واعلام نظر درکمیته فنی صدور پروانه استان ( مستقر درسازمان نظام مهندسی)

6- معرفی مهندس سازه، مشاور، پیمانکار وناظر واجد صلاحیت مندرج در بندها و تبصره هاي مرتبط فصلنامه به متقاضي جهت عقد قرارداد با ايشان برای شروع عملیات ساخت گلخانه یا واحد پرورش قارچ خوراکی.

7- صدور پروانه تاسیس گلخانه

مدارک لازم جهت اخذ پروانه تاسیس گلخانه

 • کاربرگ تکمیل شده تقاضای تأسیس
 • مدارک شناسایی (حقیقی/حقوقی)
 • مدارک احراز مالکیت زمین
 • گواهي رعايت حريم واحدهاي دامي
 • گواهي مديريت اموراراضي
 • گواهی تأمین میزان آب مورد نیاز
 • گواهی تأمین انرژی مورد نیاز (برق، گاز، نفت­گاز)
 • نقشه زمین و کروکی دسترسی و تعیین حریم­ها
 • گواهی آزمون آب و خاک
 • ارائه طرح توجیه فنی، اجرایی و اقتصادی
 • تعهدنامه پایبندی و رعایت نظام گلخانه
 • پرداخت هزینه­های صدور طبق تعرفه
 • ارائه فرم اعلام آمادگی مهندس مشاور، ناظر و پیمانکار
 • گواهي رعايت حريم بزرگراهها، جاده ترانزيت و جاده اصلي (اداره كل راه وترابري استان) – حسب موقعیت زمین
 • گواهي رعايت حريم مسير برق فشارقوي- حسب موقعیت زمین
 • مدارك انواع مالکیت زمين

1-  زمينهاي داراي سند رسمی یا بنچاق (ارائه اصل و تصوير برابر اصل بنچاق و سند رسمی(

2- زمينهاي استيجاری (ارائه اصل و تصویر برابر اصل قرارداد اجاره 10 ساله غیرقابل فسخ دفاتر اسناد رسمي(

3-  زمينهاي اصلاحات اراضی (پس ازتاييد امور اراضي استان(

4-  زمينهاي اوقافی (تاييديه كتبي اجاره نامه اداره اوقاف شهرستان يا استان با اجازه فعالیت گلخانه­ای)

5-  زمينهاي كميسيون ماده31و32 (موافقتنامه اجراي طرح صورتجلسه واگذاري زمين، نقشه وكروكي(

6- زمينهاي موروثي)برگ انحصار وراثت دال برمالكيت متقاضي،ارائه رضایت نامه محضری سایر وُراث با تقسیم­نامه با تائیدیه شورا)

7-  زمينهاي مشاع: تكميل فرم مشاع با تایید همجوارها و شوراي روستا

موسسه ی حقوقی تکسفیر در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت شرکت در کرج،ثبت برند،ثبت برند در کرج،کد اقتصادی،اخذ کد اقتصادی همراه شماست

 • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.