برای اخذ جواز تاسیس کارگاه فرش دستباف باید به سازمان صنعت ، معدن و تجارت مراجعه کرد .کارگاه فرش دستبافت یک نوع مؤسسه تولیدی و اشتغال زایی است که از دیرباز از صنایع مطرح و مهم در ایران محسوب می شده.

مدارک لازم جهت اخذ جواز تاسیس کارگاه تولید فرش دستباف

 • ارائه تصویر کلیه صفحات شناسنامه متقاضی
 • ارائه آگهی ثبت شرکت – اساسنامه و آخرین مصوبه هیات مدیره که در آن صاحبان – امضاء مجاز شرکت تعیین شده باشند . (برای شرکتها)
 • ارائه چهار قطعه عکس ۴*۳
 • ارائه کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم
 • مدرک معتبر مبتنی بر داشتن مهارت فنی و سابقه تجربی
 • مدارک مستند و کافی مبنی برداشتن مهارت فنی وسوابق تجربی الزم در رشته فرش دستباف
 • ارائه مدارک مبتنی بر اختیار داشتن زمین وعدم ممنوعیت قانونی برای احداث مجتمع های بزرگو منع نداشتن قانونی احداث وراه اندازی کارگاه تولیدی یا خدمات تکمیلی قالی
 • ارئه طرح توجیهی اقتصادی – فنی برای احداث کارگاه تولید فرش دستباف
 • ارائه تعهد کتبی مبتنی بر داشتن توانایی مالی جهت اجرای طرح یا اخذ تسهیلات مالی از سیستم بانکی
 • ارائه قراردادهای منعقده فی مابین بافنده و صاحب کارگاه
 • تکمیل فرم تعهد نامه کارگاه فرش دستباف توسط صاحب کارگاه

مراحل لازم جهت اخذ جواز تاسیس کارگاه فرش دستباف

 • ارائه تقاضای کتبی جهت اخذ جواز تاسیس کارگاه به رئیس سازمان
 • دستور رئیس سازمان به معاونتاموربازرگانی
 • دستورمعاون بازرگانی به کارشناس مسئول اداره فرش جهت اقدام
 • ارایه مدارک مورد نیاز جهت صدور جواز تاسیس کارگاه تولید فرش دستباف توسط کارشناس اداره فرش
 • تکمیلقراردادهای فی مابین بافنده وصاحب کارگاه توسط متقاضی
 • ارائه قراردادهای منعقده با بافنده و تهیه مدارک وتحویل آن به واحد فرش
 • بررسی و کنترل قراردادها ومدارک دریافت شده توسط واحدفرش سازمان
 • در صورت عدم اشکال در قراردادها ومدارک دریافت شده صدور جواز تاسیس
 • فرم جواز تاسیس کارگاه به پیوست مدارک وقراردادها جهت امضاء مسئول واحدفرش
 • جواز تاسیس کارگاه فرش دستباف به پیوست مدارک جهت امضاء رئیس سازمان
 • جواز تاسیس کارگاه تولید فرش دستباف به پیوست مدارک ارسال به دبیر خانه سازمان جهت ثبت درسیستم
 • تحویل یک نسخه از جواز تاسیس کارگاه تولید فرش دستباف به متقاضی
 • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.