سامانه ثبت تغییرات برای ثبت تغییرات در شرکت ، نیاز به ثبت در سامانه مربوطه خواهید داشت ، این اقدام باید از طریق سایت http://irsherkat.ssaa.ir انجام شود .با ورود به این سامانه تفاضای تغییرات را ارسال نمایید.
ثبت تغییرات شرکت ثبت تغییرات شرکت بعد از ثبت شرکت یکی از امور پر متقاضی می باشد ، شما با مراجعه به موسسات حقوقی و ثبتی معتبر می توانید مشاوره های لازم در خصوص ثبت تغییرات و تنظیم صورتجلسات مورد نیاز برای آن را دریافت نمایید .
ثبت تغییرات شرکت سهامی برای ثبت تغییرات شرکت های سهامی باید با توجه به اساسنامه و نوع شرکت ( عام یا خاص) صورتجلسه مورد نیاز تنظیم شود . تنظیم صورتجلسه تغییرات با توجه به تغییرات مورد نیاز برای شرکت یک امر تخصصی است که باید توسط کارشناس ثبت انجام شود.برای انجام…

تغییر آدرس شرکت

نوشته شده توسط
تغییر آدرس شرکت هنگام ثبت شرکت نیاز به درج آدرس مرکز اصلی شرکت ( مکانی که کلیه فعالیت های تجاری و اقتصادی در آن انجام می شود ) در بند 3 اساسنامه ی آن قید می گردد. در صورت تغییر مکانی شرکت می توان ، پس از ثبت شرکت نسبت…
ثبت تغییرات شرکت ها با توجه به ماده 7 قانون ثبت شرکت ها کلیه امور مربوط به ثبت شرکت ها باید در اداره ثبت اسناد یا اداره ثبت شرکت ها انجام شود .
ثبت تغییرات نام در شرکت یکی از مواردی که بعد ازثبت شرکت ممکن است اتفاق بیافتد ایجاد تغییر در شرکت می باشد ، این تغییر می تواند شامل بسیاری از موارد مانند تغییر نام ، تغییر آدرس و یا تغییر مواضع و قوانین کاری باشد. برای انجام تغییرات در شرکت…
تغییر نام شرکت همان طور که می دانید ثبت شرکت و وضع قوانین بعد از آن یکی از مهم ترین مسائل برای تاسیس شرکت ها می باشد، اما همیشه قوانین و برنامه ریزی های شرکت ها ثابت نبوده و نیاز به تغییرات دارد . ایجاد هرگونه تغییر در ثبت شرکت…
انواع تغییرات شرکت همه ی تغییرات ذکر شده در زیر مستلزم تنظیم صورت جلسه جداگانه میباشد. مثلا در صورتیکه فردی قصد تغییر آدرس و نام و موضوع را داشته باشد باید مجموعا سه صورت جلسه تنظیم شود. تغییرات شرکت به چند دسته تقسیم میشود؟ انحلال شرکت افزایش یا کاهش سرمایه…
صفحه1 از2