ثبت صورتجلسه تغییر اعضای شرکت با مسئولیت محدود در کرج

یکی از شایع ترین سوالاتی که برای فعالان اقتصادی مطرح است این است که آیا می توان بعد از ثبت شرکت تغییرات اساسی همچون تغییر دراعضای شرکت انجام داد یا خیر. پاسخ مثبت است.ولی پس ازثبت شرکت می بایست تمامی تغییرات انجام گرفته را از راه ثبت صورتجلسه مرتبط به اطلاع اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری در استان البرز برسانید.

اما اگر تغییری در شرکت انجام شود ولی برای آن با رعایت تشریفات قانونی، صورتجلسه تنظیم نشده باشد، از منظر قانونی فاقد اعتبار خواهد بود. باید بدانید که مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تمامی تغییرات دارای صلاحیت است. ولی جدا ازینکه تغییرات مد نظر ما در کدام مجمع امکان بررسی دارد، در مرحله اول باید بدانیم هدف از تغییر مورد نظر دقیقا چه می باشد و چگونه می توان برای آن به بهترین شکل ممکن صورتجلسه تنظیم نمود.

بعد از اینکه در خصوص ثبت و تاسیس شرکت های مختلف تجاری و قوائد هریک تصمیم گیری های لازم انجام شد، گاهی در طول مسیر فعالیت شرکت نیاز به انحلال و خاتمه دادن فعالیت شرکت و یا تصمیم گیری مجدد در خصوص تقسیم سود و زیان می باشد. دسته ای از این تصمیم گیری های مجدد باید برای اطلاع افراد ذی نفع و عموم مردم به مراجع ثبت شرکت اعلام شود. لذا این تصمیم گیری های مجدد و اساسی را ثبت تغییرات شرکت ها می نامند.

ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود چه ملزوماتی دارد؟

در ابتدا باید گفته شود، همه فعالیت های شرکت، به ثبت در مرجع ثبت شرکت ها ندارد. آن دسته از امور ثبتی که الزام به ثبت و انتشار عمومی دارند صراحتا در قانون به آنان اشاره شده است. الزامات ثبت تغییرات شرکت ها به دو گروه الزامات ثبتی شرکت های سهامی اعم از خاص و عام و الزامات ثبتی کلیه شرکت های تجاری تقسیم بندی می شود.

موردی که در بند قبل ذکر شد در خصوص الزام ثبت قوانین تجاری بود. اما بعضی از قوانین ثبتی هم در مورد ثبت تغییرات شامل الزاماتی است. در ماده هفتم از قانون ثبت شرکت ها تعیین شده هرگونه تغییرات در خصوص نمایندگان رسمی یا مدیران شعبات شرکت، می بایست به شکل کتبی به اداره ثبت اسناد اطلاع داده شود.

ثبت صورتجلسه تغییر اعضای شرکت با مسئولیت محدود در کرج یکی از چندین خدماتی است که در ثبت تکسفیر به شکل تخصصی انجام می شود. در خصوص کسب اطلاعات تکمیلی و مشاوره تخصصی با ما تماس بگیرید.

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.