ثبت تغییرات نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی

شرکتهای سهامی امکان دارد به دلیل قطع همکاری و واگذار کردن سهام توسط یکی از سهامداران یا شرکا، قطع همکاری یکی از سهامدارن و جایگزین شدن یک شخص به جای وی، فروش شرکت و واگذار نمودن کلیه سهام شرکت به یک شخص جدید و ... لازم باشد تا سهام خود را انتقال دهند.

امروز قصد داریم به ثبت تغییرات نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی بپردازیم.

شرکتهای سهامی:

یکی از اقسام شرکتهای تجاری که در قانون تجارت تعریف شده است، شرکتهای سهامی می باشند که سرمایه آنها به سهام تقسیم می شود و هر شخص به میزان سهامی که دارد مسئولیت بر عهده اش است.

انواع شرکتهای سهامی:

شرکتهای سهامی بر دو قسم، شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص تقسیم می شوند که دارای تفاوت هایی با یکدیگر هستند.

مهمترین تفاوتی که شرکتهای سهامی عام و سهامی خاص با همدیگر دارند این است که سهام شرکتهای سهامی خاص قابلیت عرضه در بورس اوراق بهادار را ندارد.

شرکت سهامی خاص:

تعداد متقاضیان ثبت شرکت سهامی خاص نسبت به شرکت سهامی عام بیشتر است.

آورده ی (سرمایه) شرکتهای سهامی خاص را شرکا یا موسسین آن تهیه می کنند، سپس آورده ی شرکت سهامی خاص به مقادیری مساوی به نام سهام تقسیم می شود.

برای تاسیس شرکت سهامی خاص باید حداقل سه نفر به عنوان اعضای هیئت مدیره تعیین گردد و دو نیز به عنوان بازرس مشخص شود.

برای راه اندازی و ثبت شرکت سهامی خاص، لازم نیست مبلغ سرمایه ی اولیه ی شما زیاد باشد. در قانون تجارت حداقل سرمایه ی اولیه که مشخص شده مبلغ یک میلیون ریال است.

در صورتی که شرکت دچار مشکلات مالی و بدهکاری شود، هیچ یک از شرکا نیازی نیست از اموال شخصی خود بدهی ها را پرداخت نمایند، زیرا هر شخص به اندازه ی سهامی که دارد در قبال بدهی ها و مسائل مالی شرکت مسئول است.

شرکت سهامی عام:

سهام های کوچک با یکدیگر جمع می شوند و یک سرمایه بزرگ را پدید می آورند، بزرگترین و معتبرترین هولدینگ ها و شرکتهای تجاری در دنیا از نوع شرکتهای سهامی عام هستند.

شرکت های بزرگ تولیدی، صنعتی، تجاری، سازمان های بیمه، بانکها، شرکتهای عمرانی و ...از نوع سهامی عام هستند.

برای عرضه سهام در بورس اوراق بهادار شرکتهای سهامی عام، باید پذیره نویسی انجام شود.

برای تاسیس شرکت سهامی عام باید حداقل پنج نفر شریک وجود داشته باشد، البته تعداد نفرات اعضای شرکتهای سهامی عام نسبت به سایر انواع شرکتهای تجاری بیشتر است.

برای راه اندازی و ثبت شرکت سهامی عام حداقل میزان سرمایه اولیه ای که در قانون تجارت تعیین شده است، مبلغ پنج میلیون ریال می باشد.

سهام شرکت چیست؟

سرمایه ی شرکتهای سهامی به بخش هایی به نام سهم تقسیم می گردد، سرمایه ی شرکتهای سهامی از مجموع سهم های شرکت تشکیل می شود.

در شرکت های سهامی عام و سهامی خاص از اصطلاح سهم برای سرمایه های شرکت استفاده می شود و در سایر شرکتهای تجاری از اصطلاح سهم الشرکه یعنی مقدار آورده ی هر شریک استفاده می شود.

انواع سهام:

سهام به سه قسم سهام با نام، سهام بی نام، سهام ممتاز تقسیم می شود.

سهام با نام: اگر سهامی که به نام یک فرد است با مشخصات مالک آن در دفتر ثبت سهام درج شود، این گونه سهام، با نام نامیده می شود.

نقل و انتقال سهام با نام، باید در دفتر سهام شرکت قید شود و مالک سهام یا وکیل وی باید دفتر سهام را امضا نماید.

سهام بی نام: سند و برگه ای که نام و مشخصات دارنده ی سهام بر روی آن درج نشده است و هر فردی که سند سهام را داشته باشد، مالک سهام نامیده می شود.

نقل و انتقال سهام بی نام، نیاز به تشریفات و تشکیل مجمع عمومی یا موافقت هیئت مدیره شرکت ندارد.

سند آن در وجه حامل است و انتقال آن بدون هیچ گونه تصویب و تشریفاتی انجام می شود.

سهام ممتاز: سود بیشتری شامل حال دارندگان سهام ممتاز می شود و در صورتیکه شرکت متضرر و ورشکسته شود پرداخت سود سهام ممتاز نسبت به پرداخت سود سهام عادی از اولویت بالاتری برخوردار است.

ثبت تغییرات نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی:

نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی عام:

با وجودیکه شرکتهای سهامی عام دارای اعتبار بیشتر نسبت به سایر شرکتها هستند و برای ثبت آنها تشریفات بیشتری وجود دارد اما نقل و انتقال سهام آنها به راحتی انجام می شود و نیازی به موافقت اعضای هیئت مدیره و مجامع عمومی نیست و صاحبان سهام می توانند سهام خود را به غیر انتقال دهند.

نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص:

در شرکت سهامی خاص باید امکان نقل و انتقال سهام در اساسنامه ذکر شود و منوط به موافقت هیئت مدیره یا مجامع عمومی شرکت باشد.

اگر نقل و انتقال سهام در اساسنامه شرکت لحاظ نشده باشد، باید مجمع عمومی فوق العاده تشکیل گردد و بررسی های لازم در مورد نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص انجام شود و اصلاح اساسنامه مبنی بر اجازه و موافقت مجامع عمومی و یا هیئت مدیره به منظور نقل و انتقال سهام انجام شود.

مدارک لازم جهت نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص:

  1. ارائه فتوکپی آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی کشور
  2. ارائه فتوکپی کارت ملی و شناسنامه همه ی سهام داران فعلی و اعضای جدید شرکت
  3. از سمت اداره دارایی باید گواهی مبنی بر پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام صادر شود و جزو مدارک ارائه گردد.
  4. فتوکپی آگهی تغییرات شرکت در روزنامه رسمی کشور ارائه شود.
  5. ارائه ی صورتجلسه ای که موافقت و تصویب نقل و انتقال سهام در آن ذکر شده باشد.
  6. ارائه ی صورتجلسه هیئت مدیره یا صورتجلسه ی مجمع عمومی فوق العاده به منظور نقل و انتقال سهام
  7. در صورتیکه مراحل تغییرات شرکت سهامی را به موسسات حقوقی واگذار کرده اید، باید وکالتنامه ارائه دهید.
  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.