با به وجود آمدن شرایط خاص مانند ورشکستگی یا فوت اعضا و ... برای شخصیت های حقوقی و یا با تصویب اکثریت مجمع

عمومی فوق العاده انحلال شرکت صورت می پذیرد و طی صورتجلسه ای به مرجع ثبت شرکتها اعلام می گردد.

ارائه دادن یک نسخه ازتمامی اوراق ثبتی به همراه روزنامه رسمی تاسیس شرکت و آخرین تغییرات در صورتی که تغییرات اعمال شده منجر به تغییر سهامداران باشد ارائه دادن لیستی از آخرین شرکا الزامی است ، برابر اصل شده مدارک شناسایی ( کارت ملی و شناسنامه) کلیه شرکا و اعضاء هیئت مدیره.

اگر تغییرات در خواستی باعث اصلاح مواد اساسنامه گردد، در مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری می شود. هرگونه تغییرات در شخصیت های حقوقی باید به اداره ثبت شرکت در تهران ارسال گردد.

تغییرات اعمالی در شرکتها نیازمند تنظیم وصورتجلسات در ارتباط با نوع تغییرمی باشد .

تنظیم صورتجلسات تغییرات شرکت در تهران

 • انتصاب مدیر یا مدیران و یا بازرسین در شرکت سهامی خاص
 • تصویب صورت های مالی شرکت
 • اصلاح مواد تصویب شده در اساسنامه
 • کلیه امور مربوط به انحلال شرکتها و مدیران تصفیه
 • مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات در تهران :
 • ارائه اوراق ثبتی شرکت و آگهی تاسیس و روزنامه رسمی شرکت
 • کپی آخرین آگهی تغییرات و یا روزنامه رسم
 • برابر اصل شناسنامه و کارت ملی اعضا هیئت مدیره و سهامداران

مدارک لازم جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص در تهران

 •    ارائه روزنامه ثبت شرکت
 •    ارائه آخرین آگهی تغییرات به همراه روزنامه رسمی
 •    اظهارنامه ثبت شرکت کلیه صفحات
 •    ارائه لیستی از آخرین نقل و انتقالات سهام شرکت
 •    مدارک شناسایی برابر اصل شده کلیه سهامداران و اعضاء هیئت مدیره

موسسه حقوقی تکسفیر با بیش از ده سال سابقه در امور ثبتی شرکت ها توسط کادری مجرب در کمترین زمان ممکن و همچنین تغییرات شرکت در تهران در خدمت شما عزیزان میباشد.

 

Changes in Tehran

With the creation of special circumstances such as bankruptcy or deceased member and for legal entities or approval of the extraordinary general meeting liquidation takes placeAnd the reference in the minutes to record the company said.

Provide a copy from all securities registered with the Official Gazette company, and last change if the changes lead to Tghyyrs·hamdaran giving a list of the latest mandatory partners, Brabrasl of identity documents (national ID card and birth certificate) All partners and members of the Board of Directors.

If changes in the Articles of Association be amended at the extraordinary general meeting decides Shvd.hrgvnh changes in legal entities must be submitted to the Companies Registration Office in Tehran.

Companies need to adjust Vsvrtjlsat changes made in relation to the type of Tghyyrmybashd These decisions include:
The appointment of the administrator or administrators or auditors of the Company Limited
Approval of the financial statements of companies
Approved the amendment of the Articles of Association
All matters relating to liquidate the company and the bailiff

Documents required for registration of changes in Tehran:
Official papers and newspapers founded to provide company registration Ads
Last changes advertisement or newspaper copy draw
The original birth certificate and national ID card board members and shareholders

Documents necessary to adjust the minutes of board meetings and Joint Stock Company in Tehran

     Registration of companies offering Newspaper
     Offering the latest in mobile ad variations Official Gazette
     Registration Statement All pages
     A list of the last transfer of shares the company
     Identification documents certified by all the shareholders and Board of Directors

Tksfyr law firm with over ten years experience in the registration of companies by experienced staff in the shortest possible time and also changes in Tehran is in the service of your loved ones.

 • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.