تغییرات شرکت با مسئولیت محدود

یکی از شرکتهای تجاری که بیشترین آمار ثبت در ایران را دارد، شرکت با مسئولیت محدود می باشد. امروز قصد داریم در این مقاله به ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود بپردازیم.

برخی مواقع اتفاق می افتد که پس از اتمام مراحل ثبت شرکت نیاز به برخی تغییرات اساسی در شرکت های تجاری از جمله شرکت با مسئولیت محدود می باشد. در شرایط بروز چنین رویدادهای مهمی باید از مراتب به مراجع ثبتی معتبر اطلاع رسانی گردد. در خصوص ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود باید صورتجلسه ای در مجمع عمومی فوق العاده تنظیم گردد، صورتجلسه مذکور می بایست توسط کلیه شرکا و همچنین اعضای هیئت مدیره امضا شده و الزاما به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ارسال شود. پس از تحویل صورتجلسه باید مراحل اداری نیز انجام گیرد که پایان بخش آن چاپ آگهی ثبت تغییرات در روزنامه می باشد. باید بدانید که این موضوع که چه نوع تغییراتی ثبت می شود تعیین کننده تعداد آگهی های می باشد.

برای اینکه بتوانید ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود خود را به آسانی و به سرعت انجام دهید پیشنهاد می کنیم از مشاوره کارشناسان حرفه ای موسسات ثبتی و حقوقی همچون تکسفیر کمک بگیرید.

ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود شامل چه مواردی است؟

شرکت با مسئولیت محدود یکی از انواع شرکتهای تجاری است که در قانون تجارت ایران تعریف شده و در واقع شراکتی است که بین دو یا چند شریک معقد می گردد و به موجب آن هر شریک به اندازه ی سرمایه (سهم الشرکه) خود، عهده دار مسئولیت ها و قرض های شرکت می باشد.

در صورتیکه شرکت متضرر شود و به دلیل کفایت نداشتن بدهکار شود، شرکا به اندازه ی سرمایه گذاری که انجام داده اند مسئولیتی محدود خواهند داشت و نیازی نیست از اموال شخصی خود برای پرداخت بدهی های شرکت استفاده نمایند.

ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود:

همانطوری که برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود از طریق سامانه ثبت شرکتها اقدامات لازم انجام می شود و شناسه ملی ثبت شرکت دریافت می شود، برای ایجاد تغییرات در شرکت نیز باید از طریق سامانه ثبت شرکتها اقدام کرده و مراحل ثبتی را طی نمایید.

هر شرکت با گذشت زمان و مسائلی که برای آن پیش می آید، در صورت لزوم نیاز به تغییراتی خواهد داشت که در شرکت با مسئولیت محدود از طریق تشکیل مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر است.

تغییرات شرکت با مسئولیت محدود شامل موارد زیر می باشد:

 1. در صورت لزوم نام شرکت نیاز به تغییر داشته باشد.
 2. در صورت لزوم موضوع شرکت نیاز به تغییر داشته باشد.
 3. ازیاد سرمایه شرکت از طریق ورود شریک جدید ایجاد شود.
 4. شریک جدیدی وارد شرکت نشود ولی سرمایه شرکت افزایش یابد.
 5. شریکی از شرکت خارج شود و سرمایه شرکت کاسته شود.
 6. شریکی از شرکت خارج نشود ولی سرمایه شرکت کاسته شود.
 7. اساسنامه شرکت نیاز به تغییر یا اصلاحیات داشته باشد.
 8. مکان فعالیت شرکت بنا به دلایلی تغییر یابد.
 9. نقل و انتقال در سهم الشرکه شرکا ایجاد شود.

 

برای تغییر نام شرکت مسئولیت محدود چه کاری باید انجام دهیم؟

برای تغییر نام شرکت مسئولیت محدود چه کاری باید انجام دهیم

 • مجمع عمومی فوق العاده در شرکت تشکیل شود.
 • صورتجلسه تنظیم شود و همه ی شرکا با تعیین نمودن سهم الشرکه خود، صورتجلسه مذکور را امضا نمایند.
 • در صورتیکه تعداد نفرات شریکها بیشتر از 12 نفر باشد، باید اعضای هیئت نظارت تعیین شود و نام آنها در صورتجلسه ذکر گردد.
 • صورتجلسه توسط اعضای هیئت نظارت امضا گردد.
 • به سایت اداره ثبت شرکتها – اداره ثبت اسناد و املاک کشور مراجعه شود و اعلام درخواست تغییر نام انجام شود.
 • مدارک لازم برای تغییرات نام شرکت از طریق پست به سازمان ارسال گردد.
 • پس از اینکه ثبت تغییرات مورد تایید قرار گرفت، دفاتر ثبت مورد امضا قرار گیرد.
 • ثبت تغییر نام شرکت در روزنامه رسمی انجام گیرد.

بیشتر بخوانید: تغییر نام شرکت

 

برای تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود چه کاری باید انجام دهیم؟

 • مجمع عمومی فوق العاده در شرکت تشکیل گردد.
 • صورتجلسه تنظیم شود و همه ی شرکا با تعیین نمودن سهم الشرکه خود، صورتجلسه مذکور را امضا نمایند.
 • اگر تعداد شرکا در شرکت با مسئولیت محدود زیاد باشد، باید هیئت نظارت تعیین شود و در صورتجلسه ی تنظیم شده، نام اعضای هیئت نظارت ذکر شود، صورتجلسه باید توسط اعضای هیئت نظارت امضا گردد.
 • صورتجلسه ی تنظیم شده باید طی حداکثر 1 ماه بعد از تاریخ تشکیل مجمع توسط وکیل شرکت یا اعضای شرکت به سازمان ثبت شرکتها ارائه و ثبت شود.
 • در صورتیکه در اساسنامه ی شرکت، تغییر مکان شرکت بر عهده ی هیئت مدیره ذکر شده باشد، باید صورتجلسه در مورد تغییر مکان شرکت باید توسط هیئت مدیره تنظیم گردد.

 

مراحل تغییرات مربوط نقل و انتقال سهم الشرکه شرکا در شرکت با مسئولیت محدود

مراحل تغییرات مربوط نقل و انتقال سهم الشرکه شرکا در شرکت با مسئولیت محدود

 • مجمع عمومی فوق العاده در شرکت تشکیل گردد و صورتجلسه تنظیم شود.
 • در صورتیکه تعداد شریکها دوازده نفر یا بیشتر باشد، باید هیئت نظارت تعیین شود و نام اعضای هیئت نظارت در قسمت بالای صورتجلسه ذکر شود.
 • تمامی شریکهای شرکت، چه افرادی که تازه به شرکت وارد شده اند یا افرادی که سهم الشرکه خود را انتقال داده اند باید امضای صورتجلسه را انجام دهند.
 • در صورتیکه شرکای خارج شده از شرکت جزو اعضای هیئت مدیره باشند و شرکای تازه وارد شده به شرکت تمایل به عضویت در هیئت مدیره داشته باشند، صورتجلسه ای دیگر مبنی بر تعیین سمت و انتخاب اعضا باید تنظیم شود، در صورتیکه شرکایی که به تازگی به شرکت وارد شده اند تمایلی به عضویت در هیئت مدیره شرکت نداشته باشند، باید تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه مبنی بر کاهش تعداد نفرات هئیت مدیره و اصلاحیات اساسنامه انجام شود.
 • انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود باید از طریق مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و با ارائه ی موافقت نامه یا تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده انجام شود.
 • شریکهایی که همکاریشان را با شرکت قطع کرده و از شرکت خارج شده اند باید یا خودشان یا وکیلشان به اداره ثبت مراجعه نموده و زیر دفاتر را امضا کنند.

بیشتر بخوانید: تفاوت شرکت فرعی و شرکت وابسته

تغییرات مبنی بر وارد شدن شریک جدید یا افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود

 • مجمع عمومی فوق العاده در شرکت تشکیل گردد.
 • صورتجلسه تنظیم شود و همه ی شرکا با تعیین نمودن سهم الشرکه خود، صورتجلسه مذکور را امضا نمایند.
 • در صورتیکه تعداد شریکها دوازده نفر یا بیشتر باشد، باید هیئت نظارت تعیین شود و نام اعضای هیئت نظارت در قسمت بالای صورتجلسه ذکر شود.
 • شرکایی که جدید به شرکت وارد شده اند باید رونوشت شناسنامه خود را به اداره ثبت شرکتها ارائه نمایند.
 • شرکایی که جدید به شرکت وارد شده اند باید زیر دفاتر ثبت را امضا نمایند.

تغییرات مبنی بر افزایش سرمایه شرکت مسئولیت محدود بدون وارد شدن شریک جدید

 • مجمع عمومی فوق العاده در شرکت تشکیل گردد.
 • صورتجلسه تنظیم شود و همه ی شرکا با تعیین نمودن سهم الشرکه خود، صورتجلسه مذکور را امضا نمایند.
 • در صورتیکه تعداد شریکها دوازده نفر یا بیشتر باشد، باید هیئت نظارت تعیین شود و نام اعضای هیئت نظارت در قسمت بالای صورتجلسه ذکر شود.
 • صورتجلسه ی تنظیم شده به اداره ثبت شرکتها تحویل داده شود و زیر دفاتر ثبت امضا گردد.

 بنر پاسخ به سوال

تغییرات مبنی بر کاهش یافتن سرمایه شرکت، در صورتیکه شریکی از شرکت خارج شده باشد را چگونه باید ثبت کنیم؟

 • مجمع عمومی فوق العاده در شرکت تشکیل گردد.
 • صورتجلسه تنظیم شود و همه ی شرکا با تعیین نمودن سهم الشرکه خود، صورتجلسه مذکور را امضا نمایند.
 • در صورتیکه تعداد شریکها دوازده نفر یا بیشتر باشد، باید هیئت نظارت تعیین شود و نام اعضای هیئت نظارت در قسمت بالای صورتجلسه ذکر شود.
 • صورتجلسه ی شرکت توسط شریکهایی که در شرکت همچنان هستند و شریکهایی که از شرکت خارج شده اند مورد امضا قرار گیرد.
 • اگر شرکایی که از شرکت خارج شده اند جزو اعضای هیئت مدیره بوده اند باید صورتجلسه ای دیگر برای کامل نمودن اعضای هیئت مدیره از بین افرادی که در شرکت هستند تنظیم شود و اقدامات لازم انجام گیرد.
 • در صورتیکه شرکایی که در شرکت حضور دارند تمایلی نداشته باشند به جای شرکای خارج شده از شرکت که جزو اعضای هیئت مدیره بوده اند تعیین شوند، باید تعداد اعضای هیئت مدیره در صورتجلسه ی مجمع عمومی فوق العاده اصلاح گردد.
 • شریکهایی که همکاریشان را با شرکت قطع کرده و از شرکت خارج شده اند باید یا خودشان یا وکیلشان به اداره ثبت مراجعه نموده و زیر دفاتر را امضا کنند.

تغییرات و اصلاحات مواد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

تغییرات و اصلاحات مواد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

 • جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده تشکیل گردد.
 • صورتجلسه تنظیم شود و امضای آن انجام گیرد.
 • صورتجلسه ی مذکور به همراه مدارک باید به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.
 • پس از اینکه ثبت تغییرات مورد تایید قرار گرفت، دفاتر ثبت مورد امضا قرار گیرد.

ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود چقدر زمان می برد؟

در شهرهای مختلف براساس شرایط اداره ثبت هر استان، مدت زمان ثبت تغییرات شرکت کمی با یکدیگر متفاوت است، اما حداکثر زمان برای ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود مدت یکماه می باشد.

 بنر ثبت شرکت

سوالات متداول

 1. چه کاری باید برای تغییر نام شرکت با مسئولیت محدود انجام داد؟ برای تغییر نام شرکت مسئولیت محدود، ابتدا باید مجمع عمومی فوق العاده در شرکت تشکیل شود و صورتجلسه تنظیم شود. سپس با امضای تمامی شرکا، این صورتجلسه به همراه مدارک مربوطه به اداره ثبت شرکتها ارسال و ثبت شود.

 2. چه مراحلی برای تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود لازم است؟ برای تغییر آدرس شرکت مسئولیت محدود، باید مجمع عمومی فوق العاده تشکیل گردد و صورتجلسه تنظیم شود. سپس این صورتجلسه به همراه مدارک مربوطه، توسط وکیل شرکت یا اعضای شرکت به سازمان ثبت شرکتها ارائه و ثبت شود.

 3. چگونه تغییرات مربوط به نقل و انتقال سهم الشرکه شرکا در شرکت با مسئولیت محدود را ثبت کنیم؟ برای نقل و انتقال سهم الشرکه، باید مجمع عمومی فوق العاده در شرکت تشکیل گردد و صورتجلسه تنظیم شود. سپس این صورتجلسه به همراه موافقتنامه یا صورتجلسه مربوطه، به دفاتر اسناد رسمی ارسال و ثبت شود.

 4. چه مراحلی برای ثبت تغییرات و اصلاحات مواد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود لازم است؟ برای ثبت تغییرات و اصلاحات مواد اساسنامه، ابتدا باید جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شود و صورتجلسه تنظیم شود. سپس این صورتجلسه به همراه مدارک مربوطه، به اداره ثبت شرکتها ارسال و ثبت شود.

 • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.