انواع مجامع در ثبت تغییرات شرکت

باید بدانید که تغییرات در شرکت ها در سه رکن شرکت ها بررسی می شود که این سه رکن شامل مجمع عمومی فوق العاده و عادی و هیئت مدیره می باشد.

تصمیمات اساسی شرکت که موجب تغییراتی بنیادین در اساسنامه میگردد همچون ورود و خروج اعضا و سهامداران ویا انحلال و تغییر نشانی در مجامع عمومی فوق العاده بررسی می گردد. آن دسته از تصمیمات که در خصوص عزل و نصب اعضای شرکت یا اعضای هیئت مدیره است در مجامع عادی به شکل فوق العاده گرفته می شود. همچنین امور مربوط به تعیین افراد دارای حق امضا و تعیین سمت اعضا نیز در جلسات هیئت مدیره مشخص می شود.

آشنایی با انواع مجامع

عموما به برگزاری نوعی نشست فی مابین شرکا یا سهامداران و مدیران شرکت مجمع گفته می شود. مجامع برای تعیین تکلیف امور مهم شرکت تشکیل می شوند. از جمله مهم ترین مجامعی که در شرکت های تجاری برای ایجاد منافع شکل می گیرد، مجامع عمومی فوق العاده و عادی می باشد.

هیئت مدیره رکنی در شرکت است که عهده دار دعوت کردن اعضا و شرکای شرکت برای مجامع عمومی عادی، سالیانه و عادی به شکل فوق العاده می باشد. لازم به ذکر است که دعوت از مجامع دارای تشریفاتی است. لذا باید در تمامی موارد مراتب دعوت نمودن از مجامع، در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت چاپ می شود، آگهی گردد.مدت زمان بین چاپ آگهی تا زمانی که مجمع عمومی تشکیل می شود باید بین 10 تا 40 روز کاری باشد. از جمله موارد مهمی که باید در آگهی دعوت قید شود می توان به تاریخ و نشانی مکان تشکیل مجمع و زمان آن اشاره کرد.

مجامع عمومی و انواع آن

در شرکت های سهامی، مجامع از تجمع سهامداران تشکیل می شود. در خصوص مقررات نصاب برای تشکیل شدن مجامع و میزان آرای لازم برای به تصویب رسیدن تصمیمات، بر طبق اساسنامه عمل می شود. مگر اینکه در قوانین ترتیب دیگری اتخاذ شده باشد. عموما شرکت های سهامی از مجامع عمومی عادی و فوق العاده و موسس بهره می گیرند.

مجمع در چه شرایطی برگزار می شود؟

به غیر از مواعد سالیانه، هیئت مدیره و بازرسین می توانند در شرایط لزوم از مجامع عادی به شکل فوق العاده دعوت نموده و دستورجلسه را در آگهی دعوت قید کند.

وظایف مجمع عمومی موسس

به تصویب رساندن اساسنامه یا انجام تغییر و اصلاح آن.

انجام پذیره نویسی تمامی سهام شرکت و انجام تادیه مبالغ و رسیدگی کردن به گزارشات موسسان و درصورت لزوم به تصویب رساندن آنها.

برگزیدن نخستین بازرسان و مدیران شرکت.

مشخص نمودن روزنامه کثیرالانتشاری که تمامی اطلاعیه ها و دعوت های سهامداران تا زمان تشکیل شدن نخستین مجمع عمومی در آن انتشار می یابد.

وظایف مجمع عمومی سالیانه

برای بررسی حسابهای شرکت و گزارشات بازرسان و مدیران و همچنین رسیدگی به سود و زیان صاحبان سهام به صورت سالی یک بار مجمع عمومی سالیانه و با حضور داشتن دست کم بیشتر از نصفی از سهامداران تشکیل می شود. تصمیمات نیز با اکثریت نصف به اضافه یک رای از حاضرین به رسمیت شناخته می شود. در قوانین تجارت آمده است که مجمع عمومی سالیانه حداکثر 4 ماه بعد از به پایان رسیدن سال مالی باید تشکیل شود.

تشکیل جلسات هیئت مدیره

حضور یافتن بیشتر از نصفی از اعضای هیئت مدیره برای به رسمیت شناخته شدن جلسات الزامی می باشد. جهت اخذ تصمیمات نیز بیشترین رای حضار مد نظر است مگر اینکه در اساسنامه ترتیب دیگری اتخاذ شده باشد.

مجمع عمومی فوق العاده

در خصوص اصلاحات اساسنامه یا تغییر در موارد و مفاد آن و یا تغییرات مهمی در شرکت همچون انحلال یا کاهش و افزایش سرمایه فقط در جلسات مجمع عمومی فوق العاده قابل بررسی و تصمیم گیری است. در طی جلسات مجمع فوق العاده باید سهامدارانی که حق رای داشته و بیشتر از نیمی از سهام شرکت را در اختیار خود دارند حضور پیدا کنند. تصمیمات اخذ شده نیز همیشه با بیش از دو سوم آرای حاضرین در جلسات به رسمیت شناخته می گردد.

مجامع و ثبت تغییرات شرکت ها

در انتها نیز باید خاطرنشان کنیم که جهت ثبت تغییرات شرکت ها پس از تشکیل مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده و جلسات هیئت مدیره و تنظیم صورتجلسه باید مراتب جهت ثبت قانونی به اداره ثبت شرکت ها اطلاع رسانی شود.

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.