انواع تغییرات شرکت

ژانویه 04

انواع تغییرات شرکت

انواع تغییرات شرکت

همه ی تغییرات ذکر شده در زیر مستلزم تنظیم صورت جلسه جداگانه میباشد. مثلا در صورتیکه فردی قصد تغییر آدرس و نام و موضوع را داشته باشد باید مجموعا سه صورت جلسه تنظیم شود.

تغییرات شرکت به چند دسته تقسیم میشود؟

 • انحلال شرکت
 • افزایش یا کاهش سرمایه شرکت 
 • ورود و یا خروج شریک یا شرکا
 • تغییر نام شرکا
 • تغییر موضوع شرکت
 • تغییر آدرس شرکت 
 • تغییر دارندگان حق امضا که حتی می توان حق امضا را به یک نفر به شکل منفرد داد یه برعکس به تمامی شرکا داد
 • تبدیل سهام شرکت به بانام و بی نام 
 • نقل و انتقال سهام که فقط در شرکت های سهامی خاص انجام می شود
 • تغییر مواد اساسنامه شرکت 
 • تصویب تراز سود و زیان
 • تعیین و تصویب بیلان مالی 
 • انتخاب یا تمدید بازرسین
 • انتخاب یا تمدید اعضای هیات مدیره
 • تعیین سمت هیات مدیره
 • تغییر حق امضا 
 • موسسه حقوقی تکسفیر چه خدماتی در تغییرات شرکت برای شما انجام میدهد؟

  1. تنظیم صورت جلسه
  2. تنظیم اظهارنامه
  3. تکمیل مدارک و ارسال
  4. اعطای وکالت به کارشناسان امور ثبتی برای امضا دفتر. (به دلخواه شما)
  5. تغییرات شرکت در کمترین زمان و هزینه برای شما انجام خواهد شد. 

  با تشکر مدیریت سایت موسسه حقوقی و ثبتی تکسفیر ( ثبت شرکت در کرج  )

  بازدید 691 بار آخرین ویرایش در یکشنبه, 29 مهر 1397 ساعت 13:48