اتاق تعاون چیست؟ اتاق تعاون برای تکمیل و گسترش فعالیت های بخش تعاون در کنار وزارت تعاون در سال 1372 تشکیل شد.اتاق تعاون متشکل از اتحادیه ها و شرکت های تعاونی با نظارت وزارت تعاون می باشد.دفاتر اتاق تعاون که مرکز آن در تهران و شعباتش در استان ها و شهرستان های دیگر می باشد برای پشتیبانی و حمایت از تعاونی ها و ترغیب افراد به ایجاد تعاونی تلاش می نمایند. وظیفه اتاق تعاون این است که نقطه نظرات تعاونی ها را به اطلاع دولت و مجلس برساند و از سوی دیگر لوایح مرتبط با تعاونی ها را پیش از ارسال به مجلس با اتحادیه ها ارزیابی نماید. اتاق تعاون همانند شرکت های تعاونی شخصیت حقوقی و مستقلی دارد و هیچ گونه وابستگی مالی و اداری به دولت ندارد.به عبارت دیگراتاق تعاون یک نهاد دولتی محسوب نمی شود و هیچ گونه بودجه دولتی به آن تعلق نمی گیرد. ارکان اتاق تعاون •	مجمع نمایندگان •	هیئت مدیره •	هیئت بازرسان اهداف تشکیل اتاق تعاون •	زمینه های رشد و توسعه تعاونی ها در بخش های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را فراهم می نماید •	فراهم نمودن زمینه برای بهتر شدن فضای کسب و کار در کشور •	همکاری برای توسعه و گسترش اقتصادی کشور همراه با عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی •	توانمند نمودن قشرهای متوسط و کم درآمد کشور و ایجاد شغل با توسعه بخش تعاونی •	گسترش صادرات و جذب سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور اختیارات و وظایف اتاق تعاون 1.	مسائل مربوط به بازرگانی داخلی و خارجی اعضا توسط مرکز داوری اتاق بررسی می شود 2.	در زمینه تعاونی ها خدمات کارشناسی و مشاوره داده می شود 3.	صادر نمودن کارت عضویت و بازرگانی خارجی و داخلی 4.	همکاری با تعاونی ها جهت شرکت در نمایشگاه های داخل و خارج کشور 5.	برگزاری و یا شرکت در کنفرانس ها و همایش های حوزه تعاون 6.	شناسایی و معرفی بازار محصولات ایرانی در خارج به اعضای تعاونی ها 7.	تشکیل دوره های آموزشی برای تعاونی ها با مشارکت دستگاه های مربوطه 8.	ارائه مشاوره در زمینه لوایح و طرح های مرتبط به اتاق تعاون 9.	به منظور تشکیل کمیته مشترک با اتاق تعاون دیگر کشور ها در ارتباط باشد 10.	سرمایه گذاران داخلی را برای سرمایه گذاری در تولید کالاهای صادراتی تشویق نماید 11.	جهت اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق با وزارت تعاون و دیگر ارگان ها و دستگاه های اجرایی همکاری نماید 12.

اتاق تعاون برای تکمیل و گسترش فعالیت های بخش تعاون در کنار وزارت تعاون در سال 1372 تشکیل شد.اتاق تعاون متشکل از اتحادیه ها و شرکت های تعاونی با نظارت وزارت تعاون می باشد.دفاتر اتاق تعاون که مرکز آن در تهران و شعباتش در استان ها و شهرستان های دیگر می باشد برای پشتیبانی و حمایت از تعاونی ها و ترغیب افراد به ایجاد تعاونی تلاش می نمایند.

وظیفه اتاق تعاون این است که نقطه نظرات تعاونی ها را به اطلاع دولت و مجلس برساند و از سوی دیگر لوایح مرتبط با تعاونی ها را پیش از ارسال به مجلس با اتحادیه ها ارزیابی نماید.

اتاق تعاون همانند شرکت های تعاونی شخصیت حقوقی و مستقلی دارد و هیچ گونه وابستگی مالی و اداری به دولت ندارد.به عبارت دیگراتاق تعاون یک نهاد دولتی محسوب نمی شود و هیچ گونه بودجه دولتی به آن تعلق نمی گیرد.

ارکان اتاق تعاون

 • مجمع نمایندگان
 • هیئت مدیره
 • هیئت بازرسان

اهداف تشکیل اتاق تعاون

 • زمینه های رشد و توسعه تعاونی ها در بخش های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را فراهم می نماید
 • فراهم نمودن زمینه برای بهتر شدن فضای کسب و کار در کشور
 • همکاری برای توسعه و گسترش اقتصادی کشور همراه با عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی
 • توانمند نمودن قشرهای متوسط و کم درآمد کشور و ایجاد شغل با توسعه بخش تعاونی
 • گسترش صادرات و جذب سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور

اختیارات و وظایف اتاق تعاون

 1. مسائل مربوط به بازرگانی داخلی و خارجی اعضا توسط مرکز داوری اتاق بررسی می شود
 2. در زمینه تعاونی ها خدمات کارشناسی و مشاوره داده می شود
 3. صادر نمودن کارت عضویت و بازرگانی خارجی و داخلی
 4. همکاری با تعاونی ها جهت شرکت در نمایشگاه های داخل و خارج کشور
 5. برگزاری و یا شرکت در کنفرانس ها و همایش های حوزه تعاون
 6. شناسایی و معرفی بازار محصولات ایرانی در خارج به اعضای تعاونی ها
 7. تشکیل دوره های آموزشی برای تعاونی ها با مشارکت دستگاه های مربوطه
 8. ارائه مشاوره در زمینه لوایح و طرح های مرتبط به اتاق تعاون
 9. به منظور تشکیل کمیته مشترک با اتاق تعاون دیگر کشور ها در ارتباط باشد
 10. سرمایه گذاران داخلی را برای سرمایه گذاری در تولید کالاهای صادراتی تشویق نماید
 11. جهت اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق با وزارت تعاون و دیگر ارگان ها و دستگاه های اجرایی همکاری نماید

موسسه حقوقی و ثبتی تکسفیر دارای کارشناسان خبره در زمینه انجام مراحل ثبت شرکت و ثبت برند می باشد.

 • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.