مراحل لازم جهت اخذ پروانه کسب اغذیه فروشی

شرايط و مدارك لازم جهت تحصيل پروانه كسب مربوط به صنف اغذیه فروشان و مواد غذایی

براي جلوگيري از مراجعات مكرر و طولاني شدن مراحل اخذ پروانه كسب مواد غذایی مدارك‌ مشروحه را باید بصورت كامل تهيه و به مسئول تكميل پرونده ارائه نماييم.

طبق آخرین اطلاعات صنف اغذیه فروشان و مواد غذایی مجوز فعاليت به اغذيه‌ فروشان در چهارراه‌ها، ميادين يا جاهاي پرترافيك داده نمي‌شود، چون ممكن است خودروها جاي پارك نداشته باشند يا مشكلاتي ديگر به دنبال آن ايجاد شود.

شرايط و مدارك لازم جهت تحصيل پروانه كسب اغذیه فروشان و مواد غذایی

تكميل فرم درخواست عضويت.  

 1. تابعيت جمهوري اسلامي ايران
 2. اصل و كپي برابر اصل شده ‌هرگونه قرارداد اجاره يا مبايعه ‌نامه عادي يا رسمي قبض رسيد اجاره معتبر و يا حكم قطعي دادگاه مبني بر الزام به تنظيم سند بنام‌ متقاضي (يكسري).
 3. اصل و كپي سند مالكيت ودرصورت داشتن پروانه‌ كسب ديگري ارائه جواز كسب قبلي واحد صنفي.

تبصره يك: در صورتيكه متقاضي مالك باشد، ارائه اصل‌ و كپي سند مالكيت و بنچاق الزاميست.

تبصره دو:تصوير اسناد مالكيت حتما مي بايست توسط مجتمع‌هاي ‌قضائي برابر اصل گردد.

تبصره سه: دارندگان اسناد عادي مي بايست تعهدي محضري ‌دال‌ بر پذيرش ‌هرگونه مسئوليت كيفري و حقوقـي ناشي ‌از عدم ‌انطباق ‌مدارك ارائه شده با موازين قانوني را به اتحاديه تسليم نمايند.

تبصره چهار : صدور پروانه كسب براي‌ افراد حقيقي و يا حقوقي‌ با ارائه وكالتنامه ممنوع است.

 1. دو سری اصل و كپي تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی
 2. اصل و كپي كارت پايان خدمت براي متولدين 1338 به بعد
 3. ارائه 12 قطعه عكس 4×3 جديد پشت‌ نويسي شده
 4. ارائه آخرين مدرك تحصيلي يا حداقل گواهي پايان تحصيلات ابتدايي ياسواد خواندن ونوشتن
 5. ارائه گواهي عدم سوءپيشينه كيفري و گواهی عدم اعتیاد
 6. جهت تشخيص كدپستي ده رقمي ارائه فيش تلفن واحد صنفي.
 7. ارائه سوابق كاربري تجاري، اداري و يا كارگاهي محل واحد صنفي.
 8. ارائه مدرک جهت تشكيل پرونده و يا كپي فيش پرداختي ماليات بردرآمد سالهاي قبل از تقاضا (يك سري).
 9. كسب موافقت اداره نظارت براماكن عمومي
 10. فیش واریزی به حسابهای اعلام شده پس‌ از انجام بازرسي و بررسي و تطبيق مدارك ‌تسليمي

حضور شخص ‌متقاضي ‌درهنگام تكميل فرم‌ درخواست ‌الزامي است .

اتــحاديه‌ ظرف ‌حداكثر 15 روز اداري نظرخود را مبني بر رد يا قبول عضويت به متقاضي اعلام مي نمايد، سپس متقاضي موظف است ظرف حداكثر مدت سه ماه كليـه مدارك مورد نياز را تكميل و به اتحاديه تسليم دارد در غير اينصورت متقاضي جديد محسوب خواهد شد.

 • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.