مراحل صدور پروانه کسب جهت صنف کبابی و پزندگان حلیم

اکتبر 17

مراحل صدور پروانه کسب جهت صنف کبابی و پزندگان حلیم

اخذ پروانه کسب

بر اساس قانون نظام صنفی ایران افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به‌کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند.لذا جهت اخذ پروانه کسب برای صنف کبابی و پزندگان حلیم در تهران می توان به موارد ذیل اشاره کرد.        

مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه کسب صنف کباب و حلیم پزندگان

 • ارائه درخواست کتبی توسط متقاضی
 • ارائه یک برگ ازاصل هرگونه قرار داد عادی یا رسمی به نام متقاضی
 • فتوکپی سند مالکیت یا سند اجاره رسمی قبلی
 • ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی
 • ارائه اصل کارت پایان خدمت
 • 3قطعه عکس 3 در 4 جدید
 • ارائه اصل فیش تلفن واحد صنفی با کد پستی ۱۰رقمی و نشانی صحیح

 

مدارک مورد نیاز جهت معرفی مباشر جهت اخذ پروانه کسب

 • ارائه اصل و کپی از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی
 • ارائه اصل و کپی کارت پایان خدمت (متولدین ۱۳۴۱به بالا)
 • 8 قطعه عکس 3 در 4
 • ساکن تهران باشد

از شرایط فرد مباشراین است که فاقد جواز کسب باشد ، در خدمت دولت نباشد ، حداکثر ۵۵ سال داشته باشد و

اشتغال به تحصیل نداشته باشد

بازدید 1758 بار آخرین ویرایش در چهارشنبه, 25 مهر 1397 ساعت 12:30