مراحل اخذ جواز کسب سوپر مارکت

اخذ جواز کسب سوپر مارکت

اخذ جواز کسب یا گرفتن پروانه کسب برای شروع یک کسب کار الزامی است ، بدون گذشتن از سد اتحادیه هرگز نمی توان کسب و کاری راه اندازی کرد. برای انجام کلیه فعالیت های بازرگانی ، دریافت وام ، تسهیلات و بطور کلی استحصال هر نوع منفعتی به مجوزی بنام جواز کسب نیاز خواهید داشت. در برخی مشاغل و اصناف برای واگذاری مجوزها ، اصول و مصلحتی در نظر گرفته شده با این حال روشهای معمول دریافت پروانه کسب در بسیاری موارد مشترک است.

شروع فعالیت در سوپر مارکت نیاز به اخذ جوز کسب از اتحادیه اغذیه فروشان و مواد غذایی است .

مراحل دریافت جواز کسب سوپرمارکت و سوپر موادغذایی و پروتئینی:

1-      معرفی ملک جهت راه اندازی سوپر مارکت ، ملک مورد نظر باید دارای متراژی حدود 100 متر یا بالاتر باشد و همچنین دارای شرایطی باشد که مشکل ترافیکی بوجود نیاورد. مغازه مورد نظر باید دارای ممنوعیت بهداشتی نیز نباشد یعنی حداقل تا زیر سقف کاشی باشد ، همچنین کف شو داشته باشد.

2-     مراجعه به اتحادیه و تکمیل فرم درخواست

3-     بازرسی از محل کسبتوسط کارشناسان اتحادیه

4-     تکمیل مدارک در صورت موافقت هیئت مدیره

5-     استعلام از مراجع ذیصلاح (نداشتن سابقه کیفری ، عدم اعتیاد و گزارش وضعیت سلامتی و بهداشت)

6-     واریز فیشهای مورد نظر

 

مدارک مورد نیاز برای اخذ پروانه کسب سوپر مارکت :

  • ارائه کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی
  • ارائه کپی کارت پایان خدمت (آقایان)
  • ارائه کپی آخرین مدرک تحصیلی
  • ارائه 12 قطعه عکس 4×3 ساده
  • اصل جواز كسب ازاتحاديه مربوطه با تاريخ اعتبار
  • اصل فيش تلفن به نام صاحب جواز در غير اينصورت رضايت نامه ازمالك تلفن
  • تقاضا برروی سربرگ با مهر و امضا صاحبان امضا و معرفی نماینده در همان سربرگ.
  • ارائه قبض تلفن بنام صاحب جواز یا مدیرعامل شرکت
  • اجاره نامه در صورت اجاره ملک.
  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.