سوالاتی که در هنگام اخذ جواز کسب ممکن است پیش آید

از جمله سوالاتی که ممکن است برای شما عزیزان پیش آید در ذیل برای نمونه اشاره ای بدان شده است:

- جواز کسب را از کجا باید گرفت؟

- چه مدارکی برای اخذ جواز کسب لازم است؟

- چه مدت زمان طول می کشد تا جواز کسب صادر گردد؟

- چه مقدار هزینه ای لازم است تا جواز کسب اخذ گردد؟

- اخذ جواز کسب چه ویژگی ها و اهمیتی دارد؟

- اخذ جواز کسب چه معایبی را در بر دارد؟

- روال صدور و اخذ جواز کسب از کجا شروع میگردد؟

- مزایای و فوایداخذ جواز کسب چیست؟

- برای اخذ جواز کسب چه مراحلی را باید طی کرد؟

- سریعترین زمان ممکن برای اخذ جواز کسب چند روز است؟

- جواز کسب ارزان و کم هزینه چگونه امکان پذیر است؟

- اعتبار جواز کسب چند سال است؟

- اطلاعات مورد نیاز برای اخذ جواز کسب چه چیزهایی می باشد؟

- ارتقاء جواز کسب چگونه امکان پذیر است؟

- انتقال جواز کسب یا مجوز چگونه امکان پذیر است؟

- مراحل اخذ جواز کسب چگونه تسریع می یابد؟

- قوانین اخذ جواز کسب یا مجوز شامل چه مقرراتی می باشد؟

- انواع جواز کسب ها به چند گونه اند ؟

- آدرس مرجع صادر کننده جواز کسب مربوطه کجا می باشد؟

- برای اخذ جواز کسب چه میزا ن سرمایه گذاری لازم است؟

- موضوعات جواز کسب بر چه اساسی طبقه بندی و تفکیک می شود؟

- استفاده از جواز کسب در چه جاهایی امکان پذیر می باشد؟

- ابطال جواز کسب چیست ؟    

- ابطال جواز کسب در ازاء چه تخلفاتی صورت می گیرد؟

- آدرس سامانه ثبت جواز کسب چیست؟

-دستورالعمل نظارت بر چگونگي صدور جواز کسب در سطح كشور چگونه است؟

-فرايند صدور جواز کسب چگونه است؟

-مراحل، مدارك و سقف زماني پيش‏بيني شده در قانون و مقررات برای صدور جواز کسب شامل چه مفادی می باشد؟

-مراجع نظارتي برای صدور جواز کسب چه ارگان ها یا نهاد هایی می باشد؟

-نظارت بر مراحل، مدارك، سقف زماني و وجوه دريافتي بابت صدور جواز کسب از حيث انطباق با قانون و چگونه می باشد؟

-ارائه پيشنهاد به منظور تسريع و تسهيل فرايند صدور جواز کسب به چه طریقی امکان پذیر می باشد؟

-بکار بردن فرم‏ هاي الگو براي صدور جواز کسب از چه طریقی در دسترس خواهد بود؟

-تشکيل پرونده اخذ جواز کسب شامل مدارک و اسناد وجوه واريزي را از چه طریقی شناسایی نماییم؟

- آیا درج و اضافه کردن اطلاعات اضافي بر روي جواز کسب ، غير از آنچه که برروي فرم الگو لحاظ شده، ممنوع مي باشد؟

-نحوه نظارت بر صدور جواز کسب چگونه است؟

-نحوه عملکرد هیئت عالی نظارت در خصوص جواز کسب چگونه است؟

- تخلفات و جریمه ها در خصوص جواز کسب چگونه است؟

- آیین نامه اجرایی نحوه صدور جواز کسب به چه شکل می باشد؟

- آیا از جواز کسب برای گرفتن و اخذ وام هم می توان استفاده کرد؟

- آیا جواز کسب را می توان به شخص دیگری منتقل کرد؟

- نحوه انتقال جواز کسب یا مجوز به شخص دیگر چگونه است؟

- نحوه انتقال جواز کسب از شخصیت حقیقی به شخصیت حقوقی چگونه است؟

-نحوه انتقال جواز کسب از شخصیت حقوقی به شخصیت حقیقی چگونه است؟

- آیا جواز کسب می تواند به نام چند نفر باشد؟

- آیا برای گرفتن جواز کسب کارت پایان خدمت لازم است؟

-آیا برای گرفتن جواز کسب گواهی عدم سوء پیشینه لازم است؟

-آیا برای گرفتن جواز کسب گواهی عدم اعتیاد لازم است لازم است؟

- آیا برای گرفتن و اخذ جواز کسب اجاره نامه لازم است؟

- آیا بدون سند مالکیت می توان جواز کسب گرفت؟

- آیا برای اخذ جواز کسب پایان کار لازم است؟

- آیا با وکالت نامه از طرف کسی می توان جواز کسب گرفت؟

- آیا اخذ جواز کسب نیاز به استعلام از دارایی می باشد؟

-آیا اخذ جواز کسب نیاز به استعلام از سازمان محیط زیست می باشد؟

-آیا اخذ جواز کسب نیاز به استعلام از بهداشت محیط می باشد؟

-آیا اخذ جواز کسب نیاز به استعلام از وزارت بهداشت می باشد؟

- حداقل متراژ برای اخذ جواز کسب چه متراژی می باشد؟

- مکان مورد نظر برای اخذ جواز کسب دارای چه ویژگی هایی می باشد؟

- برای اخذ جواز کسب چه استعلاماتی لازم است؟

- آیا با مدارک ناقص هم می توان جواز کسب گرفت؟

- فرق جواز کسب دائم با جواز موقت چیست؟

- آیا در حریم شهر می توان جواز کسب گرفت؟

-آیا در محدوده شهر می توان جواز کسب گرفت؟

-آیا در محدوده قانونی شهر می توان جواز کسب گرفت؟

-آیا در منطقه صنعتی می توان جواز کسب گرفت؟

-آیا در ناحیه صنعتی می توان جواز کسب گرفت؟

-آیا در شهرک های صنعتی می توان جواز کسب گرفت؟

-آیا در مناطق ممنوعه می توان جواز کسب گرفت؟

-آیا در مناطق روستایی می توان جواز کسب گرفت؟

-آیا در حریم رودخانه می توان جواز کسب گرفت؟

-آیا در زمین های منابع طبیعی می توان جواز کسب گرفت؟

-آیا در جنگل یا باغ می توان جواز کسب گرفت؟

-آیا در داخل شهر می توان جواز کسب گرفت؟

- آیا برای اخذ جواز کسب پایان کار اداری لازم است؟

-آیا برای اخذ جواز کسب پایان کار تجاری لازم است؟

-آیا برای اخذ جواز کسب پایان کار کارگاهی لازم است؟

-آیا برای اخذ جواز کسب پایان کار صنعتی لازم است؟

-آیا برای اخذ جواز کسب پایان کار انبار لازم است؟

-آیا برای اخذ جواز کسب پایان کارمسکونی لازم است؟

- اخذ جواز کسب چند روز زمان می برد؟

-اخذ جواز کسب چند ماه زمان می برد؟

-اخذ جواز کسب چند سال زمان می برد؟

- سریعترین زمان برای اخذ جواز کسب چند روز میباشد؟

- اخذ جواز کسب فرس چند روز زمان می برد؟

- آیا برای یک مکان می توان بیش از یک جواز کسب اخذ نمود؟

-آیا برای یک سند می توان بیش از یک جواز کسب اخذ نمود؟

- شرایط اخذ جواز کسب چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب صنایع چیست؟

-شرایط اخذ جوازفعالیت کسب چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب تولید و بسته بندی چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب طراحی و مونتاژ چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب مجوز پخش چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب انبار چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه آبکاران چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه آرایشگران زنانه چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسبازاتحادیه آرایشگران مردانه چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه فروشندگان آهن،فولاد و فلزات چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه آهنسازان چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه آهنکاران ساختمان ،درب و پنجره سازی فلزی و جوشکاری چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه آهنگران و صنعت کاران خودرو چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه ابزار فروشان چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه دارندگان اتو سرویس و تعمیر گاه ،پارکینگ و کارواش خودروچیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه خودرو کرایه و موسسات توریستی چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه فروشندگان اشیاء قدیمی و صنایع دستی چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه اغذیه فروشان مواد غذایی چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان لوازم الکتریک چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه تولید کنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترو مکانیکی چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه تولید کنندگان و تعمیرکاران الکترونیک و الکتروتکنیک چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه بارفروشان چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه سازندگان و فروشندگان باطری چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان وابسته به فرش دستباف چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان بستنی،آبمیوه و نوشابه چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه بنکداران و طاقه فروشان پارچه چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه بنکداران مواد غذایی چیست؟

-شرایط اخذجواز کسب از اتحادیه بنگاه های مسافربری چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه بوفه داران سینما و مجامع عمومی چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه پارچه فروشان چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان نایلون و پلاستیک چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه وانت بار و پیک موتوری چیست؟

-شرایط اخذجواز کسب از اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مدارس چیست؟

-شرایط اخذجواز کسب از اتحادیه تاسیسات مکانیکی ساختمان چیست؟

-شرایط اخذجواز کسب از اتحادیه تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات و لوازم پزشکی و آزمایشگاهی چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه تزئینات داخلی ساختمان چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه تشک دوزان و صندلی سازان خودرو چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه توزیع کنندگان و فروشندگان جرایدچیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه چایخانه داران چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه چادر دوزان و برزنت فروشان چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه فروشندگان چرم طبیعی و مصنوعی و لوازم کفش چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه چلو کباب و چلو خوروش چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه فروشندگان چوب و تخته و فیبر سه لایی چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه حلوا ساز و عصارچیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه موسسات و شرکت های حمل و نقل کالای برون شهری چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه حمل و نقل کالای شهری چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب یا مجوزاز اتحادیه خرازی فروشان و وابسته چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب یا مجوز از اتحادیه خشکبار و آجیل فروشان چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب یا مجوزاز اتحادیه خشکشویی و لباسشویی چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب یا مجوز از اتحادیه خواربارفروشان چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب یا مجوز از اتحادیه خیاطان زنانه و مردانه چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب یا مجوز از اتحادیه درودگران و مبل سازان چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب یا مجوز از اتحادیه دکه داران چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب یا مجوز از اتحادیه فروشندگان دل و جگرو قلوه چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب یا مجوز از اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران قطعات دوچرخه و موتور سیکلت چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب یا مجوز از اتحادیه فروشندگان موتور سیکلت و دوچرخه(واردکننده) چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب یا مجوز از اتحادیه ذوب فلزات چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب یا مجوز از اتحادیه دارندگان رستوران و سلف سرویس چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه فروشندگان رنگ چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب یا مجوز از اتحادیه فروشندگان و سازندگان ساعت چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب یا مجوز از اتحادیه سراجان چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب یا مجوز از اتحادیه دارندگان انبارهای کالای تجارتی و بازرگانی،سراها و سردخانه ها چیست؟

-شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیر کاران سماور،چراغ و لوازم گازسوزچیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه سمسار(سمساران)فروشان چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه سنگبر وسنگ تراش چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه سوپر مارکت و پروتئینی چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه شیشه و آئینه چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه صباغان و گلزنان چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه صحاف(صحافان) چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع برودتی چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه طباخان،فروشندگان کله و پاچه و سیرابی(طبخ شده و خام) چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا،جواهر،نقره و سکه چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه سازندگان و فروشندگان بلور چینی و لوستر چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه عطار و سقط فروش،عمده فروشان مواد شوینده و پاک کننده چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه عکاسان و فیلم برداران چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه سازندگان و فروشندگان عینک چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه تهیه کنندگان فتوکپی،اوزالید و پلی کپی وتحریرات و طلق و پرس چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه فخار(فخاران)(تولید آجر) چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه فروشندگان فرش دستباف چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه فروشندگان فرش ماشینی و موکت چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه فروشندگان پیچ و مهره فروشان چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه سازندگان مصنوعات و فروشندگان فلزات رنگین چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه فناوران رایانه چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه قالیشویان چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه تعمیرکاران قفل و کلید چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه دارندگان قنادی،شیرینی فروشی و کافه قنادی چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه قهوه خانه داران وسفره خانه های سنتی چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه کاشی ساز و کاشی فروشان چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان کالای خواب چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه دارتدگان ماشینهای کمپرسی و راه سازی چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه کبابی ،حلیم،آشپزندگان و مشابه چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان کالای کشباف،جوراب و کاموا چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه کفاشان دست دوز چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیهکفش های ماشینی و لاستیکی چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم ایمنی،کلاه و آتش نشانی چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه سازندگانکلیشه، لیتوگرافمهر و پلاک و چاپ اسکرین چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه گرمابه داران،سونا و ماساژ چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه فروشندگان گل چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه سازندگان و فروشندگان گلگیر و رادیاتور چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گاوی چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گوسفندی چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه فروشندگان روغن،لاستیک و پنچرگیران چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه فروشندگان لبنیات چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه فروشندگان لوازم بهداشتی و ساختمانی چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی فلزی و آشپزخانه چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه تهیه ،توزیع و تولیدکنندگان تجهیزات و مواد اولیه دندان پزشکی چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه فروشندگان لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشی چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه فروشندگان ماشین آلات کشاورزی ،صنعتی،ساختمانی و لوازم یدکی کشاورزی چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه ماشین ساز و فلز تراش چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه فروشندگان و تعمیر کاران ماشین های دوخت و بافت چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه فروشندگان محصولات گوشتی (همبرگر،سوسیس،کالباس) چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه دستگاه های مخابراتی ارتباطی و لوازم جانبی چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه مشاورین املاک چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه فروشندگان گچ،آهک و مصالح ساختمانی چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه مصنوعات آلومینیومی و upvc ساختمانی چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان مصنوعات سیمانی ولوازم فلزی ساختمان چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه سازندگان و فروشندگان مصنوعات فلزی و کابینت غیر چوبی چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه لوازم خانگی مصنوعات نفت،گاز سوز،نفت سوز و الکتریک چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه تعمیر کاران خودرو چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه فروشندگان مواد اولیه کشاورزی و لوازم باغبانی و بهداشتی دامی چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه فروشندگان و تهیه کنندگان مواد شیمیایی چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه مهمان پذیران چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه فروشندگان میخ،قفل و لولا چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه ناشران و کتابفروشان چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه نان سنگکی چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه نانوایان چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه نان های فانتزی(حجیم و نیمه حجیم) چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه نبات و آبنبات ریز و قند ریز چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه نقاشان خودرو چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه دارندگان نمایشگاه ها وفروشندگان خودرو چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه فروشندگان نوشت افزار و لوازم مهندسی چیست؟

-شرایط اخذ جواز کسب از اتحادیه هتل ها و هتل آپارتمان چیست؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه آبکاران چقدر می باشد؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه آرایشگران زنانه چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسبازاتحادیه آرایشگران مردانه چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه فروشندگان آهن،فولاد و فلزات چقدر می باشد

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه آهنسازانچقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه آهنکاران ساختمان ،درب و پنجره سازی فلزی و جوشکاری چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه آهنگران و صنعت کاران خودرو چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه ابزار فروشانچقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه دارندگان اتو سرویس و تعمیر گاه ،پارکینگ و کارواش خودروچقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه خودرو کرایه و موسسات توریستی چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه فروشندگان اشیاء قدیمی و صنایع دستی چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه اغذیه فروشان مواد غذاییچقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان لوازم الکتریک چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه تولید کنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترو مکانیکی چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه تولید کنندگان و تعمیرکاران الکترونیک و الکتروتکنیکچقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه بارفروشان چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب جوازاز اتحادیه سازندگان و فروشندگان باطری چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان وابسته به فرش دستباف چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان بستنی،آبمیوه و نوشابه چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه بنکداران و طاقه فروشان پارچه چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه بنکداران مواد غذایی چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذجواز کسب از اتحادیه بنگاه های مسافربری چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه بوفه داران سینما و مجامع عمومی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه پارچه فروشان چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان نایلون و پلاستیک چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه وانت بار و پیک موتوری چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذجواز کسب از اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مدارس چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذجواز کسب از اتحادیه تاسیسات مکانیکی ساختمان چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذجواز کسب از اتحادیه تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات و لوازم پزشکی و آزمایشگاهی چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه تزئینات داخلی ساختمان چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه تشک دوزان و صندلی سازان خودرو چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه توزیع کنندگان و فروشندگان جرایدچقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه چایخانه داران چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه چادر دوزان و برزنت فروشان چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه فروشندگان چرم طبیعی و مصنوعی و لوازم کفش چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه چلو کباب و چلو خوروش چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب جوازاز اتحادیه فروشندگان چوب و تخته و فیبر سه لایی چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه حلوا ساز و عصارچقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه موسسات و شرکت های حمل و نقل کالای برون شهری چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه حمل و نقل کالای شهری چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه خرازی فروشان و وابسته چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه خشکبار و آجیل فروشان چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه خشکشویی و لباسشویی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه خواربارفروشان چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه خیاطان زنانه و مردانه چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه درودگران و مبل سازان چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه دکه داران چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه فروشندگان دل و جگرو قلوه چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران قطعات دوچرخه و موتور سیکلت چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه فروشندگان موتور سیکلت و دوچرخه(واردکننده) چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه ذوب فلزات چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه دارندگان رستوران و سلف سرویس چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه فروشندگان رنگ چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه فروشندگان و سازندگان ساعت چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه سراجان چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه دارندگان انبارهای کالای تجارتی و بازرگانی،سراها و سردخانه ها چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیر کاران سماور،چراغ و لوازم گازسوزچقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه سمسار(سمساران)فروشان چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه سنگبر وسنگ تراش چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه سوپر مارکت و پروتئینی چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه شیشه و آئینه چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه صباغان و گلزنان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه صحاف(صحافان) چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع برودتی چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه طباخان،فروشندگان کله و پاچه و سیرابی(طبخ شده و خام) چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا،جواهر،نقره و سکه چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه سازندگان و فروشندگان بلور چینی و لوستر چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه عطار و سقط فروش،عمده فروشان مواد شوینده و پاک کننده چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه عکاسان و فیلم برداران چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه سازندگان و فروشندگان عینک چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه تهیه کنندگان فتوکپی،اوزالید و پلی کپی وتحریرات و طلق و پرس چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه فخار(فخاران)(تولید آجر) چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه فروشندگان فرش دستباف چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه فروشندگان فرش ماشینی و موکت چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه فروشندگان پیچ و مهره فروشان چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه سازندگان مصنوعات و فروشندگان فلزات رنگین چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه فناوران رایانه چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه قالیشویان چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه تعمیرکاران قفل و کلید چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه دارندگان قنادی،شیرینی فروشی و کافه قنادی چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه قهوه خانه داران وسفره خانه های سنتی چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه کاشی ساز و کاشی فروشان چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان کالای خواب چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه دارتدگان ماشینهای کمپرسی و راه سازی چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه کبابی ،حلیم،آشپزندگان و مشابه چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان کالای کشباف،جوراب و کاموا چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه کفاشان دست دوز چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیهکفش های ماشینی و لاستیکی چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم ایمنی،کلاه و آتش نشانی چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه سازندگانکلیشه، لیتوگرافمهر و پلاک و چاپ اسکرین چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه گرمابه داران،سونا و ماساژ چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه فروشندگان گل چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه سازندگان و فروشندگان گلگیر و رادیاتور چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گاوی چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گوسفندی چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه فروشندگان روغن،لاستیک و پنچرگیران چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه فروشندگان لبنیات چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه فروشندگان لوازم بهداشتی و ساختمانی چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی فلزی و آشپزخانه چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه تهیه ،توزیع و تولیدکنندگان تجهیزات و مواد اولیه دندان پزشکی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه فروشندگان لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشی چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه فروشندگان ماشین آلات کشاورزی ،صنعتی،ساختمانی و لوازم یدکی کشاورزی چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه ماشین ساز و فلز تراش چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه فروشندگان و تعمیر کاران ماشین های دوخت و بافت چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه فروشندگان محصولات گوشتی (همبرگر،سوسیس،کالباس) چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه دستگاه های مخابراتی ارتباطی و لوازم جانبی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه مشاورین املاک چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه فروشندگان گچ،آهک و مصالح ساختمانی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه مصنوعات آلومینیومی و upvc ساختمانی چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان مصنوعات سیمانی ولوازم فلزی ساختمان چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه سازندگان و فروشندگان مصنوعات فلزی و کابینت غیر چوبی چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه لوازم خانگی مصنوعات نفت،گاز سوز،نفت سوز و الکتریک چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه تعمیر کاران خودرو چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه فروشندگان مواد اولیه کشاورزی و لوازم باغبانی و بهداشتی دامی چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه فروشندگان و تهیه کنندگان مواد شیمیایی چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه مهمان پذیران چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه فروشندگان میخ،قفل و لولا چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه ناشران و کتابفروشان چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه نان سنگکی چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه نانوایان چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه نان های فانتزی(حجیم و نیمه حجیم) چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه نبات و آبنبات ریز و قند ریز چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه نقاشان خودرو چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه دارندگان نمایشگاه ها وفروشندگان خودرو چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه فروشندگان نوشت افزار و لوازم مهندسی چقدر می باشد ؟

-زمان و هزینه اخذ جواز کسب از اتحادیه هتل ها و هتل آپارتمان چقدر می باشد ؟

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.