یکی از ارکان رونق اقتصادی اخذ جواز کسب و شروع یک کسب و کار موفق است ، کرج یکی از کلانشهرهای ایران و همچنین مرکز استان البرز و مرکز شهرستان کرج است که در حال حاضر پس از شهرهای تهران و مشهد و اصفهان به‌عنوان چهارمین شهر پرجمعیت ایران به‌شمار می‌رود.

کرج پس از تهران بزرگترین شهر مهاجرپذیر ایران است و با توجه به هزینه های پایین کرج از لحاظ مسکن و دفاتر تجاری و اداری نسبت به اخذ جواز کسب در کرج می تواند مفید واقع شود

در موارد ذیل مراحل صدور جواز کسب و مدارکی که برای این کار نیاز است شرح داده شده است . موسسه ی حقوقی تکسفیر در انجام مراحل اخذ جواز کسب همراه شماست. همچنین هلدینگ تکسفیر مشاور شما در کلیه امور ثبتی از جمله ثبت شرکت ،ثبت برند ،اخذ جواز تاسیس ،رتبه بندی،پروانه بهره برداری ، طرح توجیهی و غیره می باشد .

مراحل لازم جهت اخذ جواز کسب در کرج یا پروانه کسب در کرج

1-درخواست كتبي متقاضي پروانه كسب یا جواز کسب

2-ثبت و ارائه رسيد به متقاضي

3-بازديد از محل واحد صنفي توسط كميسيون بازرسي اتحاديه و ارائه گزارش

4-بررسي درخواست متقاضي جواز کسب در جلسه هيئت مديره و ارائه پاسخ كتبي به وي

مدارک لازم جهت اخذ جواز کسب در کرج

1-کپی تمام صفحات شناسنامهو کپی کارت ملی

2-کپی کارت پایان خدمت:پایان خدمت ، معافیت دائم یا گواهی معافیت پزشکی یا دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت در مدت اعتبار آن

3-ارائه گواهی اشتغال به تحصیل

4-سند مالکیت یا اجاره نامه:اجاره نامه رسمی به نام متقاضی حقیقی یا حقوقی-اجاره نامه عادی (با اخذ تعهد محضری) بنام متقاضی-مبایعه نامه به نام متقاضی-حكم قطعی دادگاه مبنی بر الزام به تنظیم سند اجاره-رسید پرداخت اجاره بهای معتبر-قرارداد اجاره محل كسب وکار با ادارات و سازمانهای دولتی، نهادها، شهرداری، شركت های تعاونی مسكن و شركتهای خاص صنفی، شركتهای تحت پوشش سازمانهای دولتی و نهادها

5- پایان کار یا کاربری تجاری یا اداری یا کارگاهی صنعتی

6-كپی مدرك تحصیلی یا حداقل سواد خواندن و نوشتن

7-شش تا دوازده قطعه عكس جدید رنگی 3×4 ، پشت نویسی شده

8-فیش های واریزی

9-برای اشخاص حقوقی ارائه کلیه مدارک شرکت اعم از آگهی تاسیس ، روزنامه رسمی، آخرین آگهی تغییرات، اساسنامه و غیره الزامی است

10-ارائه رضایت نامه شرکاء یا سهام داران مبنی بر اینکه جواز به نام یک نفر به نمایندگی بقیه افراد صادر گردد.