اخذ کارت بازرگانی اشخاص حقوقی

سپتامبر 26

اخذ کارت بازرگانی اشخاص حقوقی

اخذ کارت بازرگانی اشخاص حقوقی

در مقالات قبلی به وفور به این نکته اشاره کردیم که افرادی می توانند به صادرات و واردات کالا بپردازند که کارت بازرگانی دریافت کرده باشند . کارت بازرگانی در شرایطی برای اشخاص صادر می گردد که آنها موسسه خود را در دفاتر ثبت تجاری به ثبت رسانده باشند و دفاتر پلمپ تجاری داشته باشند . همچنین باید عضو شدن در اتاق بازرگانی را نیز پذیرفته باشند .

کارت بازرگانی به دو روش قابل دریافت است ، اعم از :

1-   کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی

2-   کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی

که موضوع مورد بحث در این مقاله در رابطه با اخذ کارت بازرگانی اشخاص حقوقی می باشد .

اخذ کارت بازرگانی اشخاص حقوقی :

مدارک مورد نیاز برای دریافت کارت بازرگانی توسط اشخاص حقوقی از قرار زیر می باشد :

1-   اصل اظهارنامه مربوط به ثبت نام در دفاتر بازرگانی به همراه اصل گواهی مربوط به پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها ، که این مدارک باید توسط مدیرعامل و یا ریاست هیئت مدیره امضا شده باشد .

2-   گواهی مبنی بر عدم سوءپیشینه به صورتی که نباید از زمان دریافت آن بیش از 6 ماه گذشته باشد .

3-   ارائه اصل مفاصاحساب مالیاتی در رابطه با ماده 186 قانون مالیات های مستقیم که باید بر عدم وجود مانع برای دریافت کارت بازرگانی دلالت داشته باشد .

4-   دریافت و ارائه کد اقتصادی

5-   ارائه گواهی گمرک مبنی بر عدم اعمال قاچاق

6-   خرید و ارائه تمبری به مبلغ ده هزار تومان که باید به حساب دارایی واریز گردد و فرم آن توسط تاق مربوطه ارائه گردد .

7-   فرم مربوط به تقاضانامه ثبت شرکت های داخلی که توسط اداره ثبت شرکت ها مهر شده باشد و ارائه آن به سازمان مربوطه

8-   ارائه دادن کپی و اصل اظهارنامه مربوط به ثبت شرکت های سهامی خاص و یا عام که توسط اداره ثبت شرکت ها مهر شده باشد .

9-   ارائه اصل اساسنامه شرکت و کپی آن

10-   ارائه روزنامه رسمی که در رابطه با تاسیس و تمامی تغییرات شرکت باشد و موضوع آن در رابطه با واردات و صادرات باشد و همچنین ارائه کپی آن .

11-   ارائه کارت پایان خدمت برای آقایان ، به همراه کپی آن .

12-    ارائه کارت ملی و کپی آن

13-   شناسه ملی مربوط به شرکت

14-    6 عدد عکس شش در چهار

15-   کپی از همه صفحات شناسنامه شخص

16-    مدرک تحصیلی و کپی آن

17-   سند مالکیت شش دانگ و کپی آن و یا در صورتی که محل مورد نظر اجاره ای باشد ، ارائه برگه اجاره نامه ؛ این اجاره نامه باید به صورت کددار باشد و به نام شرکت باشد و در سربرگ شورای اصناف و همچنین در پرینت کد رهگیری و بر اساس دستورالعمل صدور و تمدید کارت بازرگانی ، متناسب با رشته فعالیت تجاری باشد .

18-    دریافت تاییدیه برای حساب جاری شخص متقاضی

19-  دریافت تاییدیه برای امضا شخص متقاضی به وسیله دفتر خانه

20-  در صورتی که شخص وکیل و یا نماینده قانونی داشته باشد ، ارائه وکالتنامه رسمی نیز الزامی می باشد .                 

بازدید 30 بار