کنوانسیون پاریس در خصوص برند و علائم تجاری

کنوانسیون پاریس به علت ایجاد هماهنگی بین کشورهایی که عضو اتحادیه پاریس هستند , در رابطه با مواد مختلف و در خصوص علائم تجاری ، برند و مارک ها ، قوانینی را تعیین کرده است که در این مقاله به بررسی این قوانین می پردازیم :

کنوانسیون پاریس در خصوص برند و علائم تجاری:

1-   مطابق با بند 2 ماده 1 کنوانسیون پاریس : از جمله موضوعاتی که توسط تمامی کشور های عضو اتحادیه مورد حمایت قرار می گیرد شامل : علائم کارخانه و یا بازرگانی و همچنین علائم مربوط به خدمات و نام بازرگانی و مشخصات مرتبط با مبدا و جلوگیری به عمل اوردن از رقابت غیر قانونی و نام گذاری اصلی جنس می باشد . به این صورت در بین کشورهایی که عضو اتحادیه هستند هماهنگی برای رسیدن به این هدف ایجاد شد .

2-   مطابق با ماده 4 این کنوانسیون : در رابطه با به وجود آوردن حق تقدم با ارائه اظهارنامه در رابطه با ثبت مارک ها و علامت های تجاری و صنعتی به وسیله اشخاص و یا وکلای انها با رعایت مقررات حاکم بر یکی از کشور های عضو اتحادیه ، می باشد .

3-   مطابق با ماده 5 کنوانسیون پاریس : علائم ثبت شده اجباری که دارای انقضای مهلت کافی ، بدون داشتن عذر موجه می باشند ، ابطال می گردند .

4-   ماده 6 این کنوانسیون : اشاره دارد به شرایط مربوط به ارائه اظهارنامه و ثبت علائم صنعتی و بازرگانی . همچنین این ماده از سه بند تشکیل شده است :

مطابق با بند اول آن : اظهارنامه ها باید مطابق با قوانین و مقررات داخلی کشور ها تنظیم گردند که شخص متقاضی در آن کشور برای ثبت بند و مارک ، درخواست می دهد .

مطابق با بند دوم : ضرورتی برای درخواست ثبت علائم و ثبت و تمدید مارک ها در کشوری که شخص متقاضی برای ثبت مارک کشورهای عضو اتحادیه ، از تبعه آن می باشد ، وجود ندارد .

مطابق با بند سوم : علائم ومارک های ثبت شده در کشور های عضو اتحادیه ، مستقل می باشند و به کشور های دیگر و همچنین کشور مبدا شخصی که صاحب مارک ثبت شده است ، وابستگی ندارند .

5-   مطابق با ماده 6 کنواسیون : تمامی مارک ها و علائم که بسیار معروف و مشهور هستند و به وسیله شبیه سازی از آنها ، مورد تجاوز قرار گرفته اند و سبب گمراه شدن مشتری می شوند ، توسط کشور های عضو اتحادیه مورد حمایت قرار می گیرند . بر طبق این ماده ، کشور های عضو اتحادیه متعهد شده اند که علائم و مارک های تقلبی را در کشورشان باطل کنند و درخواست ثبت آنها را رد نمایند .

مثال : اگر به فرض از نام و علامت یک شرکت خودروسازی معروف و مشهور مانند بنز ، در یکی از کشور هایی که عضو اتحادیه پاریس هستند ، شبیه سازی و تقلید به عمل بیاید ، به صورتی که باعث گمراهی مصرف کنندگان شود ، چه در صورتی که در قانون مربوط به کشور های عضو اتحادیه مورد پیش بینی قرار گرفته باشد ویا اینکه مطابق با تنظیم درخواست کتبی شخصی که صاحب علامت مشهور می باشد و آن شخص هم از تبعه کشور های عضو اتحادیه باشد و یا نباشد ، اما در یکی از کشور های عضو اتحادیه اقامت داشته باشد ، توسط شخص صاحب علامت اصلیی اعتراض به عمل بیاید و خواهان رد و ابطال و به ثبت نرسیدن چنین علامتی شود ، در این صورت کشور های عضو اتحادیه باید برای رسیدگی به این موضوع و رد و ابطال و ممنوع کردن استعمال این علامت تقلیدی در کشور متعهد گردند .

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.