وصول و دریافت اظهارنامه ثبت علامت

موضوع مورد بحث ما در این مقاله ، همان طور که از عنوان آن پیداست ، در رابطه با وصول و دریافت اظهارنامه ثبت علامت تجاری می باشد . پس در ابتدا مختصرا در رابطه با اظهارنامه ثبت علامت تجاری و معنای علامت تجاری توضیحاتی را عرض می نماییم .

علامت تجاری :

علامت تجاری مطابق با قانون ثبت اختراعات و علایم ، عبارت است از : هرگونه علامتی که در برگیرنده نقش و تصویر و رغم و ... باشد ، که اینگونه علامت ها برای تشخیص لوازم های صنعتی و تجاری انتخاب می گردند .

به عبارت دیگر علامت تجاری ، معرفی کننده محصولی است که تحت عنوان آن علامت عرضه می شود .

همچنین لازم به ذکر است که علامت تجاری در صورتی که مطابق با ماده 2 قانون ثبت علایم و اختراعات به ثبت برسد ، به صورت انحصاری می باشد ، یعنی فقط متعلق به کسی است که آن علامت را به ثبت رسانده است .

اظهارنامه ثبت علامت تجاری :

برای ثبت علامت های تجاری باید اظهارنامه مربوط به آنها به مرجع ثبت ارائه داده شود . مطابق با ماده 106 ، اظهارنامه مربوط به ثبت علامت باید به زبان فارسی و در دو نسخه تنظیم گردد و در آن امضای شخص متقاضی بعد از ذکر تاریخ مورد نظر درج گردد .

نکته : چنانچه اظهارنامه و یا اسنادی که به آن ضمیمه گشته اند به زبان دیگر و غیر از فارسی باشند ، ارائه اصل آن مدارک و ترجمه آنها یک امر الزامی می باشد .

مطابق با ماده 167 : مرجع ثبت موظف است تا شرایط را محیا سازد تا برای ثبت علامت های تجاری و و طرح های صنعتی به صورت داخلی و بین المللی بتوان به صورت الکترونیکی اقدام کرد .

وصول و دریافت اظهارنامه ثبت علامت :

در این قسمت می خواهیم بدانیم که آیا دریافت و وصول اظهارنامه ثبت علامت چگونه می باشد ؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که وقتی سازمان ملی ثبت مالکیت صنعتی ، دریافت ثبت علامت را دریافت می کند ، بر روی آن درخواست و یا اظهارنامه مواردی از قبیل : تاریخ ، محل و شماره ترتیب تسلیم اظهارنامه مربوطه و همین طور شماره سازمان ملی ثبت مالکیت صنعتی ، درج می گردد و در نهایت رسید مربوط به وصول اظهارنامه به شخص متقاضی داده می شود .

در صورتی که اظهارنامه مربوطه به دادگاه تجارت و یا دادگاه شهرستان ارائه داده شود ، اوراق مربوط به اظهارنامه و همچنین هزینه های انجام شده به صورت عینی به انستیتوی ملی مالکیت صنعتی و به واسطه دفاتر ذکر شده ، ارسال می گردند .

تمامی مدارک و یا چیزهایی که بعد از تسلیم اظهارنامه ارائه می گردند ، اگر فاقد شماره موسسه ملی مالکیت صنعتی فرانسه باشند ، در صورتی پذیرفته می شوند که همراه با توجیه های لازم و پرداخت هزینه های قانونی ، باشند .

نکته : در صورتی که اظهارنامه ای که فرم چاپی دارد ، کامل نباشد مثلا : نمونه علامت مربوط به تقاضای ثبت را نداشته باشد ، در این صورت اظهارنامه پذیرفته نمی شود .

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.