علامت جمعی  ((collective trademark)) نماد بازرگانی که برای مشخص شدن کالاها یا خدمات تولید شده یا ارائه شده توسط اعضای یک اتحادیه یا انجمن به کار می‌رود.

 

علامت جمعی نشانه‌ای است، که نیز برای جداکردن مبدأ جغرافیایی، شیوه ساخت، کیفیت یا سایر ویژگی‌های مشترک کالا و خدمات بنگاه‌های مختلف بکار می‌رود و با نظارت مالک آن که می‌تواند یک اتحادیه، تعاونی یا اشخاص حقوقی دیگر باشد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بر پایه موافقت‌نامه در مورد جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری، همچنین براساس بند (۱) ماده ۷ مکرر کنوانسیون پاریس، کشورهای عضو اتحادیه متعهد می‌شوند، اظهارنامه مربوط به علائم دسته جمعی متعلق به جماعاتی را که وجودشان بر خلاف قوانین کشور مبدأ نیست، بپذیرند و از آن حمایت نمایند، حتی اگر این جماعت دارای یک مؤسسه صنعتی یا تجاری نباشند.

به موجب بند (۲) ماده ۲۱ طرح ثبت علائم تجاری تقدیمی به مجلس شورای اسلامی، علامت جمعی یعنی هر نشان قابل دیده شدن که با همین عنوان در اظهار نامه ثبت معرفی می شود و بتواند مبدا یا هرگونه خصوصیات مشترک دیگر نظیر کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک ثبت شده علامت جمعی استفاده می کنند متمایز سازد .

مقررات مواد 105 تا 136 این آیین نامه با انجام تغییرات لازم وبه شرط رعایت کردن موارد زیر در مورد علائم جمعی نیز اعمال میشود:

اظهارنامه ثبت علامت جمعی در صورتی پذیرفته میشود که مطابق ماده 42 قانون در اظهار نامه به جمعی بودن علامت اشاره شده و نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از آن نیز ضمیمه گردد.

درضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی باید خصوصیاتی که مشترک است یا کیفیت کالاها و خدمات تولیدی در یک منطقه جغرافیایی مشخص یا مورد تایید که تحت آنها اشخاص میتوانند از علامت مذکور استفاده کنند و ضمانت اجرای مربوط به عدم رعایت شرایط یاد شده مشخص شود

موسسه ی حقوقی تکسفیر در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت شرکت در کرج،ثبت برند،ثبت برند در کرج،کد اقتصادی،اخذ کد اقتصادی همراه شماست

آگهی ثبت علامت جمعی که مطابق ماده 120 این آیین نامه انجام خواهد شد باید شامل خلاصه ای از ضوابط و شرایط استفاده از آن علامت باشد

هر گونه تغییر در ضوابط و شرایط برای استفاده از علامت جمعی باید به صورت مکتوب توسط مالک آن علامت به مرجع ثبت اعلام شود.این اعلامیه در دفتر ثبت باید قید شود.تغییراتی که ذکر شد قبل از ثبت هیچ اثری ندارد.

به جز مالک علامت جمعی ثبت شده سایر اشخاص مجاز میتوانند با رعایت شرایط و ضوابط مربوط به آن از علامت یاد شده استفاده نمایند.

هرگاه دادگاه در مورد ابطال علامت ثبت شده رای نهایی را صادر کند مراتب را به مرجع ثبت ابلاغ میکند و مرجع ذکر شده موظف است مطابق حکم دادگاه قسمت از علامت یا ثبت برند را بصورت کامل یا فقط نسبت به بعضی از کالاها و یا خدمات مورد حکم در دفتر مربوط ابطال و مراتب را در روزنامه رسمی آگهی کند.

اظهارنامه ثبت بین المللی علامت در فرم رسمی به زبان های تعیین شده در سه نسخه تهیه و تسلیم مرجع ثبت میشود.این اظهارنامه توسط مرجع ثبت و متقاضی امضا میشود.

بر اساس بند (2) ماده 21 طرح ثبت علائم تجاری تقدیمی به مجلس شورای اسلامی، علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رویتی که با همین عنوان در اظهار نامه ثبت معرفی می شود و بتواند مبدا یا هرگونه خصوصیات مشترک دیگر نظیر کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک ثبت شده علامت جمعی استفاده می کنند متمایز سازد .

نقش و کارکرد این نوع علامت معرفی دسته و گروه خاصی از اعضای انجمن که به تولید کالا یا ارائه خدمات مبادرت می ورزند می باشند.

موسسه ی حقوقی تکسفیر در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت شرکت در کرج،ثبت برند،ثبت برند در کرج،کد اقتصادی،اخذ کد اقتصادی همراه شماست

اگر برای شروع فعالیت های خود و تجارت خود عجله دارید و نمیخواهید زمان برای انجام مراحل ثبت برند خود بگذارید و در زمان صرفه جویی کنید و مراحل اداری ثبت برند را که دشواری خوص خود را داراست انجام ندهید میتوانید برای خرید برند خود اقدام کنید و افرادی نیز که مراحل ثبت برند را قبلا برای حوزه ای خاص انجام داده اند و دیگر قصد فعالیت در این حوزه را ندارند میتوانند مراحل فروش برند خود را طی کنند و فروش برند آماده و خرید برند آماده از موسسه حقوقی تکسفیر مشاوره بخواهند و ما در یاری شما افتخار سالها خدمت گذاری را داریم برای خرید و فروش برند با ما تماس بگیرید شما میتوانید کلیه ی امور ثبتی خود را  ثبت شرکت در کرج،ثبت برند،ثبت برند در کرج به ما بسپارید و برای پیشرفت کاری خود قدم بردارید

برای خرید برند با ما تماس بگیرید

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.