شباهت و تفاوت نشانه های جغرافیایی با علایم تجاری

شرکت تکسفیر در این مقاله برای آشنایی ذهن خوانندگان، ابتدا به تعریف نشانه های جغرافیایی و علامت تجاری می پردازد و سپس وارد بحث اصلی می شویم.

قدر مسلم آن است که شما عزیزان می توانید در صورت نیاز به هر گونه مشاوره در این رابطه  باهمکاران ما در این مرکز ، از طریق مشاوره تخصصی شما را راهنمایی خواهند کرد .برای انجام مراجحل ثبت برند به موسسه ی تکسفیر مراجعه کنید.

علامت تجاری خود را در موسسه ی حقوقی تکسفیر به ثبت برسانید


نشان جغرافیایی چیست؟


نشانه ای است که بر روی کالاهای که دارای یک منطقه جغرافیایی خاص بوده و کیفیت و شهرت آن به واسطه آن منطقه جغرافیایی می باشد، به کار می رود. به طور عام، یک نشانه جغرافیایی، شامل نام و محل منشأ کالا است.
علامت تجاری چیست ؟
هرنشان یا ترکیبی از نشان ها که بتواند کالاها یا خدمات یک شرکت را از کالاها یا خدمات شرکت های دیگر متمایز گرداند، یک علامت تجاری را تشکیل می دهد.


شباهت نشانه های جغرافیایی با علائم تجاری


مهم ترین شباهت های موجود بین علائم تجاری و نشانه های جغرافیایی به شرح زیر است :


الف ـ نشانه های جغرافیایی،یک نام،علامت یا نماد جغرافیایی است علامت تجاری هم می تواند نام،علامت،یا نماد جغرافیایی باشند.
ب ـ علامت تجاری وهم نشانه جغرافیایی ارزش اقتصادی دارند وبه همین دلیل است که مورد حمایت قرار می گیرند.علامت تجاری و نشانه های جغرافیایی دوعامل خیلی مهم برای تشخیص کیفیت و مرغوبیت کالاها یا خدمات اند .
ج ـ حقوق علائم تجاری و حقوق نشانه های جغرافیایی هردو،زیر شاخه های حقوق مالکیت فکری را تشکیل می دهند .
د ـ علائم تجاری و نشانه های جغرافیایی هردو قابل ثبت در سطوح ملی و بین المللی اند .
ه ـ هم علائم تجاری وهم نشانه های جغرافیایی که مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشند مورد حمایت قرار نمی گیرند .


تفاوت های نشانه های جغرافیایی با علائم تجاری


مهم ترین تفاوت های قابل توجه بین علائم تجاری و نشانه های جغرافیایی به شرح زیر است :


الف ـ نشانه های جغرافیایی معرف محل تولد کالاست، اما علامت تجاری معرف تولید کننده آن .

ب ـ علائم تجاری،اصولاً جدید و ابداعی اند، اما نشانه های جغرافیایی از قبل باید وجود داشته باشند . 

ج ـ درمورد نشانه های جغرافیایی ارتباط بین کیفیت، شهرت یا ویژگی های کالا و مکان تولید آن شرط حمایت است، اما درمورد علائم تجاری وجود چنین ارتباطی ضروری نیست .


د ـ ثبت برند و دربرخی موارد استعمال علامت تجاری ، پدید آورنده حق انحصاری برای ثبت کننده یا استفاده کننده ازعلامت است و مالک علامت تجاری به تبع حق انحصاری یاد شده می تواند سایرین را ازاستعمال علامت یکسان یا مشابه منع کند ؛ اما ثبت یا استعمال نشانه جغرافیایی چنین حق انحصاری ایجاد نمی کند و هر تولید کننده دیگری که درمحل جغرافیایی مذکور مشغول فعالیت بوده و کالای تولیدی او دارای کیفیت،شهرت یا سایر ویژگی های اساساً قابل ارتباط به محل مبدأ باشد، می تواند ازهمان نشانه جغرافیایی استفاده کند .


ه ـ حقوق انحصاری مالک علامت تجاری قابل انتقال است، اما حق استعمال نشانه جغرافیایی نه .


و ـ نشانه های جغرافیایی فقط می توانند بر روی یک کالای خاص مورد استفاده قرار گیرند، اما علائم را می توان بر روی کالاهای مرتبط نیز به کار برد .

 زـ مدت حمایت ازعلائم تجاری ثبت شده محدود است، درحقوق ایران ده سال و در موافقت نامه تریپس هفت سال، و ادامه حمایت مشروط به تجدید ثبت خواهد بود، درحالی که حمایت از نشانه های جغرافیایی محدود به مدت معینی نیست .

 

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.

همکاران ما در ثبت شرکت تکسفیر، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.

02632401712

09125934724

موسسه حقوقی و ثبتی تکسفیر

با ما در تماس باشید.

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.