زوال حقوق ناشی از مالکیت مارک ها و علائم در فرانسه

گاهی اوقات بنا به دلایل : ارادی ، قانونی و یا قضایی ، حقوق مربوط به مالکیت مارک ها و علامت های تجاری و یا صنعتی و خدماتی ، مورد زوال قرار می گیرند .

حال در این مقاله ما قصد داریم تا علت های سقوط این حقوق را به صورت ارادی و یا قانونی و قضایی ، شرح دهیم :

1-   سقوط حقوق علامت های تجاری ، صنعتی و خدماتی به صورت ارادی :

در سقوط ارادی ، شخصی که صاحب حقوق می باشد با میل خود از حقوق صرف نظر می کند .

مطابق با ماده 2-714 قانون مالکیت فکری و صنعتی فرانسه ، اعراض از حقوق مربوط به علامت ها ، با توجه به اعتبار موضوع اعراض متفاوت می باشد .

ممکن است موضوع اعراض ، به درخواست مربوط به ثبت علامت ناظر باشد و یا بر حقوق مالکیت علامتی که به ثبت رسیده است ، ناظر باشد .

شخصی که از حقوق مالکیت علامت ها ، اعراض می کند باید همه شرایط و قوانین را در مرحله بررسی اظهارنامه مراعات کند و مراتب اعراض را به مرجع ثبت مورد نظر اعلام کند تا اقدامات لازم برای صدور گواهی نامه ، متوقف شود .

 صاحب علامت باید در یک مدت معین شده به طور قانونی از استعمال علامت خودداری کند . در این قسمت به این دلیل که اعراض از حقوق مربوط به علامت ثبت شده و یا انصراف از درخواست ثبت علامت به صورت صریح اعلام می شود ، در نتیجه اختلاف پیش نمی اید و در عمل هم مشکلی نخواهد بود .

اما گاهی اعراض به صورت ضمنی صورت می گیرد که بروز مشکل و اختلاف در این نوع از اعراض بیشتر قابل تصور است . با این وجود در صورت بروز دعوی ، شخص صاحب علامت باید مدارک و دلایل بهره برداری را به مرجع حل اختلاف ارائه دهد و برای اثبات ادعای بهره برداری از علامت ، شخص مالک می تواند به هر دلیلی متوسل شود .

2-   سقوط حقوق علامت های تجاری ، صنعتی و خدماتی به صورت قانونی و قضایی :

حال به صورت قانونی و قضایی نیز ممکن است علامت ها سقوط کنند و یا زایل شوند . که در این بخش به دلایل این امر می پردازیم :

در صورت بروز اقامه دعوی مبنی بر باطل شدن علامت ثبت شده به وسیله شخص مالک علامت به طوری که پنج سال از ثبت علامت مورد نظر بگذرد ، به طرفیت از شخص متقاضی ثبت .

مطابق با ماده 4-714 قانون مالکیت ادبی و صنعتی که در سال 1992 در کشور فرانسه تصویب شده است ، شخص مالک یک علامت تجاری که در بین مردم شهرت پیدا کرده است اما علامت او هنوز به ثبت نرسیده است ، می تواند بر علیه شخصی که علامت را به نام خود ثبت کرده است ، اقامه دعوی بکند و خواهان ابطال آن شود ، اما این امر تنها تا 5 سال پس از ثبت علامت مورد نظر امکان پذیر است و همچین این ثبت باید مطابق با ماده 6 قرارداد بین المللی پاریس که برای حمایت از مالکیت صنعتی در فرانسه تصویب شده است ، صورت گیرد .

لازم به ذکر است که در کشور فرانسه در صورتی می توان برای باطل کردن علامت ها اقدام کرد که :

1-   علامت ثبت شده تقلیدی از علامت های معروف که متعلق به اشخاص دیگر هستند ، باشد .

2-   علامت مورد نظر متعلق به شخصی باشد که حق استفاده از امتیازات کنوانسیون پاریس را دارد .

3-   شخص متقاضی علامت ثبت شده را برای کالاهای معروف به کار برده باشد .

4-   استفاده از علامت ثبت شده باعث گمراهی ذهنی مصرف کنندگان کالاهای علامت معروف باشد .

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.