خصوصیات اظهارنامه بین المللی علامت در نظام حقوقی ایران

اظهارنامه های ثبت علامت های تجاری را می توان به صورت بین المللی نیز ثبت کرد . که ثبت اظهارنامه بین المللی علائم تجاری بدین معناست که علامت های تجاری را می توان در کشور هایی که عضو کنوانسیون مادرید هستند ، به صورت جداگانه و با پرداخت هزینه های قانونی در هرکشور به ثبت رساند .

برای ثبت بین المللی علامت ها در ایران باید مراحل زیر به ترتیب طی شوند :

1-   تنظیم نمودن اظهارنامه

2-   تسلیم نمودن اظهارنامه

3-   پرداخت کردن هزینه های لازم

4-   ثبت کردن علامت در دفاتر بین المللی

اظهارنامه مربوط به ثبت بین المللی روی یک فرم رسمی تنظیم می گردد و در یک نسخه ارائه داده می شود .

 

خصوصیات اظهارنامه بین المللی علامت در نظام حقوقی ایران :

اظهارنامه بین المللی علامت در نظام حقوقی ایران باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد ، که این خصوصیات از قبیل زیر هستند :

1-   اظهارنامه بین المللی مربوطه باید در یک فرم رسمی تنظیم شود .

2-   اظهارنامه بین المللی باید در صورت نیاز به زبان هایی که مشخص شده است ، تنظیم گردد .

3-   اظهارنامه بین المللی مربوطه باید در سه نسخه تنظیم شود و به مرجع ثبت ارائه داده شود .

4-   اظهارنامه مربوط به ثبت بین المللی باید به وسیله شخص متقاضی و مرجع ثبت مورد نظر امضا گردد .

 

در انتها نیز این اظهارنامه باید در مدت 15 روز ازگذشت ثبت اظهارنامه به دفتر بین المللی فرستاده شود . نسخه دوم آن نیز در مرجع ثبت بایگانی می شود و نسخه سوم آن نیز به شخص متقاضی مسترد می گردد .

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.