ثبت برند در قیدار

شهر قیدار یکی از شهرهای ایران در استان زنجان می باشد. و این شهر مرکز شهرستان خدابنده است. در جهت تاسیس شرکت و ثبت برند در قیدار می بایست برای گسترش و توسعه کسب و کار و فعالیت خود در تولید یا محصولات اقدام به ثبت شرکت و ثبت برند در قیدار نمایید

تا با تبلیغات کسترده بتوانید محصولات و یا فعالیت های کیفیتی کاری خود را به نمایش بگذارید و از آن بهره مند گردید موسسه حقوقی و ثبتی تکسفیر در راستای هر گونه خدمات ثبتی و ثبت شرکت و ثبت برند در قیدار و ثبت تغییرات شرکت و سایر امور ثبتی شما عزیزان و صاحبان شرکت می باشند.شما میتوانید مراحل ثبت شرکت و ثبت برند در قیدار را با موسسه ی حقوقی تکسفیر به نحو احسن به پایان برسانید

مراحل ثبت برند در قیدار

جهت درخواست مراحل ثبت برند در قیدار درسایر کشورها، ابتداء بایستی مراحل ثبت برند در قیدار موردنظر درکشورمبداء به ثبت برسد. بنابراین ثبت داخلی نشان تجاری در کشور مبداء پیش نیاز ثبت بین المللی نشان تجاری درکشورهای عضو سیستم مادرید میباشد. اقدام به درخواست ثبت بین المللی نشان تجاری صرفا" ازطریق اداره مالکیت صنعتی امکان پذیر می باشد.

اولین مرحله) پرکردن فرم اظهارنامه نشان تجاری نزد اداره مالکیت صنعتی می باشد که امور مربوط به ثبت علائم تجاری را به عهده دارد. این فرم درخواست باید شامل جزئیات و مشخصات علامت مورد درخواست از قبیل رنگ، فرم و سایر مشخصات علامت مزبور باشد. این فــــرم همچنین باید شامل لیست کالاها یا خدمات مرتبط طبق طبقه بندی بین المللی نشان تجاری باشد که علامت درخواستی، آنها را در برمیگیرد.

نکات مربوط به ثبت برند در قیدار

یک نشان تجاری باید خاص و متمایز کننده باشد بطوریکه مصرف کنندگان با دیدن آن علامت محصول مورد نظر را شناخته و همچنین آن را از سایر علائــــم تجاری و دیگر محصولات که با آن نشان تجاری معرفی میشوند را تشخیص دهند. یک نشان تجاری نباید باعث گمراهی و یا فـــریب مصرف کننده گردیده و یا باعث از بین رفتن نظم عمومی یا خلاف اخلاق حسنه گردد.

حقوقی که به یک نشان تجاری اعطا میگردد الزاماً با حقوق اعطا شده به نشان تجاری دیگریکسان نخواهد بود. این موضوع از طریق بررسی های انجام شده توسط اداره نشان تجاری ویا در نتیجه ادعای اشخاص ثالث به حقوق مشابه تعیین می گردد.

درحـال حاضر 85 کشور جهان عضـــو سيستم مادريد میباشند و متقاضیان ثبت بین المللی نشان تجاری میتوانند از طریق سیستم مادرید بشرح ذیل علائم خودرا درکشورهای موردنظر خویش ثبت نمایند:

*با مراجعه به آدرس اینترنتی/ MADRID SYSTEM WWW.WIPO.INT جهت دریافت اطلاعات مربوط به ثبت و فرم تقاضا (اظهارنامه) و محاسبه هزینه ها (Fee Calculation)

*یکبرگ نامه درخواست ثبت بین المللی با عنوان اداره ثبت برند در قیدار با درج اسامی کشورهای مورد نظر.

*تصویرتصدیق ثبت داخلی نیزمیبایست ضمیمه درخواست شود.متقاضیان بایدتوجه داشته باشند درخواست ثبت (تصویر یا علامت بین المللی) آنها دقیقاً باتصدیق داخلی مطابقت داشته باشد.

*ارائه معرفینامه برروی سربرگ شرکت یا وکالتنامه رسمی وكيل براي (اشخاص حقوقی)، مراجعه مالک علامت یا وكيل ايشان با ارائه وکالتنامه رسمی براي (اشخاص حقيقي)

*تکمیل یکی ازسه فــرم مربوط (MM1, MM2, MM3 که ازسایــــت WIPOگرفته میشود)با توجه به تقاضای ثبت دركشورهاي عضوموافقتنامه، پروتکل یا هردو، در سه نسخه

*پرداخت هزینه ثبت که از طریق پرکردن فرم برآورد هزینه، موجود درسایت مذکور و به فرانک سوئیس تعیین میگردد (هزینه ثبت بين المللي بعداز تسلیم اظهارنامه به اداره مالكيت صنعتي برمبنای تعداد طبقات و کشورهای مورد تقاضا به فرانک سوئیس به حساب WIPO قابل پرداخت میباشد).

بطورکلی این سیستم دارای19 فرم میباشد که تقاضای ثبت و سایر درخواستهاي متقاضیان مبنی بر اعمال تغییرات علائم و انتقالات و... حسب مورد از فرم های مزبور استفاده میگردد.

مزایای ثبت برند در قیدار

بموجب مقررات ثبت بین المللی علائم تجاری (سيستم مادريد)، علامت با توجه به قوانين داخلي هركشور مورد بررسي قرارميگيرد وسپس وارد طريق بين المللي خود ميشود يعني ثبت بين المللي علائم تجاري درمرحله اول با ثبت ملي دراداره كشور مبداء صورت مي گيرد

وسپس بصورت اتوماتيك با تعيين كشورهاي مورد نظردرسطح بين المللي انجام ميشود از مزایای مزایای ثبت برند در قیدار می توان اظظهار داشت که متقاضي با تسليم يك اظهارنامه بين المللي از طریق اداره مالکیت صنعتی به وایپو ميتواند درصورت تمايل در85 كشورعضو موافقتنامه و پروتکل مادرید يا تعدادي ازآنها بسته به انتخاب خود حمايت از نشان تجاری خود را درخواست وكسب نمايد.

بنابراين مزيت استفاده از آن در ساده، ارزان و موثربودن آن ميباشد يعني تنها بوسيله يك تقاضانامه بين المللي واحد به يك زبان (فرانسه، انگليسي یا اسپانیولی) و پرداخت يك تعرفه به فرانك سوئيس، تحصيل و تامين حمايت ازعلائم تجارتي يا خدماتي دركشورهاي تعيين شده در فرم درخواست ميسرميگردد.

همچنين درصورتيكه هرگونه تغييري درعلامت ثبت مبداء ازطرف دارنده آن صورت گيرد ازقبيل تغييرنام، آدرس، مالكيت، تمديد وغيره ميتوان با تكميل فرمهاي مربوطه و پرداخت هزينه اي اندك تغييرات مزبور را درسطح بين المللي اعمال نمود.

ديگراينكه اداره مبدا نيز از انجام طبقه بندي كالاها وخدمات و انتشارعلائم درروزنامه رسمي كشورمتبوع خويش بي نيازاست. درواقع ثبت بين المللي مجموعه اي ازثبتهاي ملي طبق مقررات داخلي هركشورتعيين شده، ميباشد.

مدارك موردنيازجهت انحام مراحل ثبت برند در قیدار

*اظهارنامه يا اصل گواهي ثبت برند در قیدار درايران جهت رؤيت و كپي آن جهت ضبط در پرونده يا ارائه كپي مصدق گواهي ثبت علامت تجاري .

*تكميل فرم مخصوص لاتين پس ازمشخص شدن كشورهاي موردنظرمتقاضي

*برگه محاسبه هزينه ها همراه با مهر و امضاء متقاضي (Fee Calculation)

*رسيد مربوط به پرداخت هزينه بررسي اظهارنامه ثبت بين المللي

*نامه درخواست جهت ثبت بين المللي علامت خطاب به اداره ثبت برند در قیدار با درج اسامي كشورهاي   مورد نظر

*معرفي نامه برروي سربرگ شركت همراه با امضاء مديران و دارندگان حق امضاء همراه با مهرشركت (اشخاص حقوقي) و درصورت مراجعه وكيل رسمي ارائه وكالتنامه دادگستري

*كپي مصدق شناسنامه و كارت ملي مديران و دارندگان حق امضاء شركت و روزنامه تاسيس و آخرين تغييرات شركت (اشخاص حقوقي) و ارائه كپي مصدق شناسنامه و كارت ملي (اشخاص حقيقي) و در صورت مراجعه وكيل رسمي ارائه وكالتنامه دادگستري با سپردن ثبت برند در قیدار به موسسه ی حقوقی باسابقه  تکسفیر موفقیت را تجربه خواهید کرد و رضایت مند خواهید بود

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.