ثبت برند بازرگانی

هر فعالیت و شغل در بازار کار که رقابت سنگین وجود دارد به ثبت برند احتیاج دارد همچنین شما میتوانید برای ثبت برند بازرگانی خود نیز اقدام کنید و در انجام مراحل ثبت برند بازرگانی از کارشناسان ما مشاوره بخواهید و مراحل ثبت برند بازرگانی خود را به موسسه ی حقوقی تکسفیر بسپارید امور ثبتی شما در موسسه ی تکسفیر در مدت زمان اندک به پایان میرسد و گواهی ثبت برند شما را در مدت زمان اندک به شما تحویل میدهیم

هزینه ثبت برند بازرگانی

برای اطلاع از کلیه ی هزینه های ثبتی برند خود میتوانید با موسسه ی حقوقی تکسفیر تماس بگیرید و کلیه ی اطلاعات را در این زمینه کسب کنید

مراحل ثبت برند بازرگانی

برای انجام مراحل ثبت برند بازرگانی خود اقدام کنید تا روز به روز پیشرفت کنید و در شغل خود و در بازار کار خود پیشرفت کنید و به سمت موفقیت پیش روید با ثبت برند از مزایای بیشمار ثبت برند بهره مند شوید و آینده ی شغلی خود را تضمین کنید موسسه ی حقوقی تکسفیر شما را در کلیه ی مراحل ثبت برند همراهی میکند

مدارک ثبت برند

مدارک ثبت برند شخص حقیقی:

کپی شناسنامه

کارت ملی

کپی کارت بازرگانی(در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)

کپی مجوز فعالیت(جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)

مدارک ثبت برند شخص حقوقی:

کپی شناسنامه

کپی کارت ملی

کپی روزنامه ی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت(از آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال گذشته باشد)

کپی مجوز فعالیت(جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)

کارت بازرگانی(در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)

مدارک ثبت برند بین المللی

*ارائه نامه درخواست جهت ثبت برند بین المللی خطاب به اداره ثبت برند با درج اسامی کشورهای مورد نظر

*ارائه معرفی نامه بر روی سربرگ شرکت همراه با امضای مدیران و دارندگان حق امضا و با مهر شرکت برای اشخاص حقوقی و در صورت مراجعه وکیل رسمی ارائه وکالت نامه دادگستری

*ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی مدیران و دارندگان حق امضای شرکت و روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات شرکت برای اشخاص حقوقی و ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی برای اشخاص حقیقی و در صورت مراجعه به وکیل رسمی ارائه وکالت نامه دادگستری

*ارائه اصل گواهی ثبت برند در ایران جهت رویت و کپی آن جهت رویت و کپی آن جهت ضبط در پرونده یا ارائه کپی مصدق گواهی ثبت برند

*تکمیل فرم مخصوص لاتین

*ارائه برگ محاسبه هزینه ها

*رسید مربوط به پرداخت هزینه بررسی اظهارنامه بین المللی

موسسه ی حقوقی تکسفیر در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت شرکت در کرج،ثبت برند،ثبت برند در کرج،کد اقتصادی،اخذ کد اقتصادی همراه شماست و شما میتوانید از مزایای بیشمار ثبت برند بهره مند شوید و به اهدافتان نزیک شوید با انجام مراحل ثبت شرکت شما در بازار رقابت قرار میگیرید و میتوانید با کیفیت محصول تولیدی خود در این بازار رقابت سربلند باشید و روز به روز کیفیت محصول خود را بالا ببرید برای ثبت برند بازرگانی خود نگران نباشید و مراحل را به طور کامل به ما بسپارید

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.