ادبیات تحقیق در نام تجاری

ادبیات تحقیق در نام تجاری موضوعی است که می خواهیم به توضیح آن بپردازیم .

قبل از تصویب قانون 1386 در قوانین داخلی از نام تجاری تعریف قانونی ارائه داده نشده است و تشخیص برداشت آن به عرف محول گردیده است که با ذکر برخی از تعاریف به نقد آنها خواهیم پرداخت .

1-   نام تجاری عنوانی است که شهرت تاجر حاکی از آن می باشد و او خود را با آن نام معرفی می کند . این عنوان ممکن است نام خانوادگی تاجر باشد و یا یک عنوان فانتزی باشد .

در این تعریف اشاره ای به بعد مادی نشده است و فقط شخص تاجر می تواند از آن برخوردار باشد .

2-   به عنوانی گفته می شود که تاجر به وسیله آن به تجارت می پردازد و در صورتی که به ثبت برسد توسط قانون مورد حمایت قرار می گیرد . قسمت آخر این تعریف با ماده 8 کنوانسیون پاریس در تعارض است ، زیرا اصل اختیاری بودن ثبت اسم و قسمت مربوط به عرف معیار تشخیص قابلیت حمایت آن محسوب می گردد . همچنین بر اساس این تعریف نیازی نیست که نام تاجری متمایز کننده یک تاجر از تاجر های دیگر باشد که این امر قابل قبول نیست . در این تعریف فقط اشخاص تاجر می توانند از نام تجاری برخوردار باشند .

3-   نامی که تاجر به وسیله آن به تجارت می پردازد و موسسه و شرکت او به این نام شناخته می شود ، ممکن است در اثر تلاش مسمتمر از معروفیت برخوردار گردد و جز حق پیشه و کارمایه بازرگانی محسوب می شود که اگر به ثبت برسد از سوی قانون مورد حمایت قرار می گیرد . مطابق با این تعریف هم ثبت نام شرط حمایت می باشد که باز هم با مفاد ماده 8 کنوانسیون پاریس مغایرت دارد . وجه تمایز آن برای تاجر از تجار نادیده گرفته می شود .

4-   نام شرکت و موسسه که برای شناسایی موسسه اختیار می شود : در این تعریف منظور از موسسه عواملی است که توسط تاجر اداره می شود و تعریف هم شامل تاجر حقیقی می شود و هم تاجر حقوقی . اما این تعریف نسبت به تعاریف دیگر نقص های زیادی دارد . به صورتی که منشا حمایت در آن مشخص نشده است و ماهیت مادی و مالی آن نادیده گرفته شده است و دارنده آن نیز می تواند تاجر و یا غیر تاجر باشد .

5-   کلماتی که با معنی و مفهوم خاص توسط اشخاص برای تجارتخانه خود انتخاب می شود : کاستی های موجود در این تعریف نیز با توجه به توضیحات ذکر شده در فوق مشخص می باشد .

6-   عنوانی می باشد که تاجر تحت آن کار خود را ادامه می دهد . نام تاجر معرفی کننده مال التجاره او می باشد و چنانچه بستگی به امر تجارتی می یابد که در حقیقت با حقی که تاجر به حفظ مشتری های خود پیدا می کند مشتبه می گردد . در این تعریف مهم ترین ویژگی نام تجاری مبنی بر متمایز کننده بودن تاجر از تجار دیگر مغفول واقع شده است .

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.