اجازه بهره برداری از تمام یا قسمتی از علامت و برند تجاری(لیسانس)

گاهی اوقات شخص صاحب علامت به جای آنکه حقوق مربوط به مالکیت علامت تجاری را به شخص دیگری منتقل کند ، اجازه بهره برداری از آن علامت را به شخص دیگری منتقل می کند .

اجازه بهره برداری از علامت تجاری که به آن لیسانس نیز گفته می شود ، به صورت انحصاری و غیر انحصاری می باشد .

مثلا ممکن است که یک شرکتی که لوازم الکترونیکی تولید می کند و آنها را به کل کشورها عرضه می کند ، امتیاز استفاده از همه تولیداتش و یا قسمتی از انها را به کشورهای دیگر واگذار کند و یا حتی به شرکت های دیگر در کشورهای دیگر این اجازه را بدهد که محصولاتش را تولید کنند و یا به شرکت هایی که در همان کشور هستند این اجازه را بدهد که محصولاتشان را تحت عنوان علامت تجاری او به بازار عرضه کنند .

حال در فرانسه و سایر کشور ها نیز اوضاع به همین ترتیب می باشد .

اگر اجازه تولید با علامت تجاری خاصی به صورت انحصاری و یا غیر انحصاری ، از طرف شخص صاحب علامت به شخص دیگری داده شود ، در این صورت باید تمامی خصوصیات و مشخصات و تمام جزئیات این اجازه ، در قراردادی که تنظیم می گردد ، مشخص شود . به همین دلیل لیسانس یا اجازه بهره برداری از علامت تجاری ، به موادی که در قرارداد مورد نظر مشخص شده اند ، منحصر می گردد و شخصی که دارای لیسانس می باشد ، اجازه تولید موارد مشابه به موضوع قرارداد را ندارد .

در کشور فرانسه ، مطابق با ماده 1- 714 قانون مالکیت صنعتی ، انتقال حق مالکیت از علامت و یا اجازه بهره برداری از آن ، باید مطابق با قراردادی کتبی انجام شود و در غیر این صورت باطل می باشد . لازم به ذکر است که مطابق با ماده 1-714 قانون مالکیت فکری و صنعتی کشور فرانسه ، نوع قراردادی که برای واگذاری مجوز بهره برداری از علامت استفاده می شود ، مشخص نگردیده است .

در این قسمت قصد داریم تا چند مورد از شرایط آورده شده در لیسانس و یا قرارداد بهره برداری از علامت تجاری را بررسی کنیم :

1-   اهلیت داشتن اشخاص طرفین قرارداد :

اهلیت طرفین قرارداد یکی از موارد لازم برای دریافت مجوز بهره برداری از علامت تجاری می باشد . اهلیت طرفین قرارداد یک شرط عمومی و جامع است که رعایت کردن آن در تمام قرارداد ها ضروری می باشد .

2-   موضوع قرارداد لیسانس :

موضوع قرارداد یکی از شرایط مهم می باشد که عبارت است از : علامت ها ، نشانه ها و آرم های تولیدی . اگر در زمان عقد قرارداد لیسانس ، علامتی که موضوع قرارداد می باشد ، وجود نداشته باشد و یا اظهارنامه مربوط به آن بیانگر اشتباه باشد ، در این صورت قرارداد موجود به علت نبودن موضوع آن ، باطل می باشد .

3-   مدت قرارداد موجود :

اجازه بهره برداری از علامت های تجاری ، باید دارای مدت مشخص باشد و یا میزان تولید کالاها در آن معلوم باشد ، در غیر این صورت قرارداد باطل است .

4-   بیان حد و مرزهای موجود و حقوق لیسانس :

در قرارداد مربوط به لیسانس بهره برداری باید نوع بهره برداری و انحصاری و یا غیر انحصاری بودن آن و همچنین قلمرو آن که کل کشور فرانسه باشد و یا قسمتی از آن و قلمرو بین المللی آن باید مشخص باشد .

5-   حقوق مرتبط با قرارداد لیسانس :

اجازه بهره برداری از علامت های تجاری و یا لیسانس ، آثار حقوقی متعددی در بر دارد .

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.