مهلت تشکیل پرونده مالیاتی

همان طور که در مقالات قبلی مطرح شد ، شرکت ها بعد از اینکه به ثبت رسیدند باید به اداره مربوط به امور مالیاتی مراجعه کنند و پرونده ثبت شرکت خود را در این اداره تشکیل دهند .

در این مقاله مهلت تشکیل پرونده مالیاتی و اینکه تشکیل پرونده مالیاتی چه قدر زمان نیاز دارد و برخی مسائل دیگر صحبت می کنیم .

مهلت تشکیل پرونده مالیاتی :

مهلت تشکیل پرونده مالیاتی تعیین شده توسط قوانین کشور تا دو ماه بعد از تاسیس شرکت می باشد . این شرکت ها باید پرونده دارایی تشکیل دهند و هزینه مربوط به حق التمبر مالیات سرمایه را پرداخت کنند .

برای تشکیل پرونده دارایی و تعیین حوزه مالیاتی به کجا باید مراجعه کرد ؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که برای انجام این امور باید به اداره امور مالیاتی در نزدیک ترین شعبه مراجعه کرد .

در صورتی که پرونده شرکت در اداره مالیات ثبت نشود ، چه اتفاقی می افتد ؟

در پاسخ به این سوال نیز باید بگوییم که بر اساس قوانین تجارت ، شرکتی که فاقد پرونده مالیاتی باشد ، نمی تواند کد اقتصادی دریافت کند و در نتیجه نیز شرکتی که کد اقتصادی نداشته باشد نمی تواند به فعالیت بپردازد .

از آن گذشته شرکتی که فاقد پروانه مالیاتی باشد ، در پایان سال مالی این امکان را ندارد تا اظهارنامه مالیاتی فعالیت شرکت را به سازمان مالیات و دارایی تحویل دهد .

و در آخر نیز در این خصوص باید بگوییم که شرکتی که برای تشکیل پرونده مالیاتی در زمان تعیین شده ، اقدام نکند این شرکت بر اساس قانون مالیات و دارایی مرتکب انجام بزه شده است .

مجازات جرم عدم تشکیل پرونده مالیاتی چیست ؟

تشکیل پرونده مالیاتی بیانگر این است که شرکت به اداره امور مالیاتی معرفی شده است و بر اساس قانون تجارت شرکت هایی که به اداره مالیات معرفی می شوند باید دو در هزار سرمایه خود را به عنوان مالیات به اداره مالیاتی پرداخت کنند .

حال این در صورتی است که شرکت هایی که در اداره مالیات ثبت نمی شوند و مشمول جریمه می گردند به جای مقدار ذکر شده در فوق باید شش در هزار سرمایه شرکت خود را به عنوان مالیات به اداره مالیاتی پرداخت نمایند .

تشکیل پرونده مالیاتی چه قدر زمان نیاز دارد ؟

در پاسخ به این سوال باید بگوییم که برای تشکیل پرونده مالیاتی و انجام کلیه امور مرتبط با آن حدودا به یک هفته زمان نیاز می باشد .

بررسی نکاتی در رابطه با تشکیل پرونده مالیاتی :

1-   اگر مکان دفتر شرکت به صورت غیر واقعی اعلام شده باشد ، پرونده مورد نظر تشکیل نمی شود و برای تشکیل پرونده مالیاتی وجود اجاره نامه و یا سند مالکیتی که مربوط به شرکت باشد الزامی می باشد .

2-   در صورتی که یک شرکت تازه تاسیس شده باشد و یا در یک سال گذشته هیچ فعالیتی نداشته باشد ، باید حتما این موارد را به اداره دارایی اعلام کند .

3-   در صورتی که از زمان تاسیس شرکت تا تشکیل پرونده بیش از یک سال فاصله باشد ، شرکت باید در رابطه با عدم تشکیل پرونده توضیحاتی را ارائه دهد .

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.