روش پلمپ دفاتر تجاری

شرکت ها و یا موسساتی که در اداره ثبت کشور ، به ثبت رسیده اند ، مکلف به اخذ دفتر پلمب تجاری می باشند.پلمپ دفاتر تجاریاعم است از ؛ دفتر روزنامه، دفتر کل و دفتر دارایی.مقالاتی درمورد پلمب دفاتر، در سایت رسمی ثبت تکسفیر ارائه گردید. در این مقاله به بررسی ماده 14 و 15 قانون پلمب دفاتری تجاری میپردازیم و هم اکنون در مقالات بعد نیز ماده های دیگر را توضیح خواهیم داد.

اخذ پلمپ دفاتر تجاری با ثبت تکسفیر ، مشاوره رایگان : 84 24 40 32 - 026         -|-         174 1986 - 0912

 

موسسه حقوقی تکسفیر با سابقه ای درخشان در راستای امور ثبتی و حقوقی ، اعم از ؛اخذ پملب تجاری ، اخذ انواع پروانه ، خدمات جواز ، خدمات مالی ، خدمات ثبتی ، خدمات مشاوره ای و مهندسی ،ثبت شرکت ،ثبت تغییرات شرکت ،ثبت اختراع ،ثبت طرح صنعتی ،ثبت رتبه بندی شرکت ها ، ثبت لوگو ،ثبت برند ، اخذ کارت بازرگانی، ثبت علائم تجاری، رتبه بندی مشاوران ، رتبه بندی پیمانکاران ، اخذ پروانه تاسیس ، اخذ پروانه بهره برداری و ...

ماده 14- دفاتر مذکور در ماده 6 و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود به کار می برند در صورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشد بین تجار، در امور تجارتی سنذیت خواهد داشت و در غیر این صورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.

توضیح : از نظر اثبات حق به موجب ماده 1297 (ق.م) دفاتر تجارتی در دعوی تاجر علیه تاجر دیگر تحت شرایط زیر دلیل محسوب می شود:

-      دعوی تاجر علیه تاجر دیگر باشد.

-      دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد.

-      دفاتر تجارتی طبق قانون تجارت تنظیم شده باشد.

برابر ماده 1298 (ق.م) استناد تاجر در مقابل غیرتاجر به مندرجات دفتر خود دلیل محسوب نشده فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود.

ضمنا برابر ماده 1299(ق.م) دفتر تجارتی در موارد مشروحه زیر دلیل محسوب نمی شود.

-      در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده اند یا دفتر تراشیدگی دارد.

-      وقتی که در دفتر بی ترتیبی و اغتشاش کشف شود که به نفع صاحب دفتر باشد.

-      وقتی که بی اعتباری دفتر سابقا به جهتی از جهات در دادگاه مدلل شده باشد.

بدین ترتیب ، اگر دفتر تجارتی به علل مندرج در بالا به نفع تاجر اعتباری نداشت برابر ماده 1300(ق.م) بر ضرر او سندیت دارد.

ضمنا تخلف از ماده 21 (آ.ن.ت.د) موجب رد دفاتر تجارتی و تعلق جریمه خواهد بود. و اداره امور مالیاتی مالیات « علی الراس » تعیین می نماید.

برابر رای 548 مورخ 4/2/1338 هیئت عمومی دیوان عالی کشور در صورتی که خوانده منکر مدیونیت خود گردد چون عدم اشتغال ذمه و برائت خود را اعلام نموده است؛ لذا طبق اصل معروف عدم، نیازی به اقامه دلیل و برهان ندارد، و در مقام دفاع ، نافی را نفی، کافی است و دادگاه مکلف نیست که خواهان را ملزم به ارائه دفاتر مورد استفاده بنماید و براساس ادله ابرازی خواهان رسیدگی و حکم لازم را صادر می کند.

اما اگر خوانده منکر دین خود نشده بلکه پس از قبول اشتغال ذمه مدعی پرداخت و تحصیل برائت خود گردد می تواند ، برای اثبات ادعای خود با استفاده از اصل بینه و صراحت ماده 1257 ق.م و ماده 197 آ.د.م (21/9/79) به دفاتر بازرگانی خواهان یا دلیل قانونی دیگر استناد کند و ماده 210 آ.د.م ناظر به مواردی است که یکی از طرفین برای امر وجودی و اثباتی از قبیل پرداخت یا اقرار به دریافت و غیره استناد کند که دادگاه در این صورت مکلف به صدور قرار ابراز دفاتر استنادی می باشد.

ماده 15- تخلف از ماده 6 و ماده 11 مستلزم 200 تا 10000 ریال جزای نقدی است. این مجازات را محکمه حقوق راسا و بدون تقاضای مدعی العموم می تواند حکم بدهد و اجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجر ورشکسته که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود.

توضیح : دادگاه حقوقی می تواند راسا و بدون تقاضای دادستان حکم به پرداخت جزای نقدی مذکور (که در حال حاضر به علت سقوط ارزش پول- تورم – ناچیز می باشد) بدهد و در ورشکستگی نیز تخلف از رعایت مقررات راجع به دفاتر از موارد ورشکستگی به تقصیر محسوب می شود.

از همراهیتان سپاسگزاریم .

ثبت شرکت "تکسفیر" با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب و با چندین دهه تجربه ی موفق، با افتخار آماده ی ارائه ی خدمات  به شما عزیزان، در زمینه های حقوقی و ثبتی نظیر ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت می باشد.

"در دپارتمان تخصصی ثبت شرکت تکسفیر،میزبان شما بزرگواران هستیم."

موسسه حقوقی تکسفیر

84 24 40 32 - 026         -|-         174 1986 - 0912

ادامه مقاله پلمپ دفاتر تجاری ... در اینجا کلیک کنید...

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.