صاحبان مشاغل و افراد پس از ثبت شرکت ، پلمپ دفاتر قانونی را طی مراحلی اخذ مینمایند. در مورد پلمپ دفاتر و ماده های آن مقالات متعددی در سایت ارائه گردیده است ، راهنمای پلمپ دفاتر قانونی ، مراحلی است لازم پس از ثبت شرکت.پلمپ دفاتر قانونی به شخص (حقوقی و حقیقی) کمک میکند تا مراسلات و مطالبات خود را در دوره های زمانی مشخص مکتوب نماید.

راهنمای پلمپ دفاتر قانونی

راهنمای پلمپ دفاتر قانونی در چهار دفتر گردآوری شده است که دفتر روزنامه ، دفتر کل ، دفتر دارایی و دفتر کپیه یا آندیکاتور نام دارد.درهر کدام از این دفترها باید مرتبا عملیات حسابرسی شرکت ، محاسبات ، نقل و انتقال دارایی و تمامی ریز جزِئیات مسائل شرکت در آن نوشته شود.

مقاله ی راهنمای پلمپ دفاتر قانونی ، به شما خواهد گفت که مراحل پلمپ دفاتر قانونی و مدارک لازم جهت پلمپ دفاتر قانونی چیست.موسسه حقوقی تکسفیر ارائه دهنده خدمات ثبتی و حقوقی تمامی این مراحل اداری را برای شما انجام میدهد.

مراحل و راهنمای پلمپ دفاتر قانونی :

  • اخذ اطلاعات متقاضی پلمپ دفاتر قانونی و ارائه مدارک متقاضی
  • ورود به سامانه رسمی پلمپ دفاتر قانونی (http://irsherkat.ssaa.ir)
  • تکامل اطلاعات اظهارنامه متقاضی بمنظور ادامه مراحل ثبت پلمپ دفاتر قانونی
  • لازم و شایان ذکر است که ، این مراحل صلب اداری که در مدت نامعلوم انجام میگیرد ، شما با سپردن این مراحل دشوار اداری به ثبت تکسفیر ، در کوتاه ترین زمان ممکن ، پلمپ دفاتر قانونی خود را انجام و به پایان برسانید.

 

مدارک لازم جهت پلمپ دفاتر قانونی :

•        اصل اظهارنامه از اینترنت (بصورت مهر و امضاء شده توسط متقاضی)

•        ارائه کپی از وکالتنامه و یا آخرین معرفی نامه در خصوص اشخاص دولتی

•        ارائه کپی کارت ملی مدیر عامل

•        کپی پروانه کسب و یا مجوز فعالیت کسبی (برای شخص حقیقی)

در صورت نیاز به اقدامات لازم در خصوص راهنمای پلمپ دفاتر قانونی در تمامی استانها اعم از :

•        پلمپ دفاتر قانونی در تهران

•        پلمپ دفاتر قانونی در کرج

•        پلمپ دفاتر قانونی در قزوین

•        پلمپ دفاتر قانونی در تمامی استانها و شهرستانها

 

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.