نمونه صورت جلسه هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود

 

نمونه صورت جلسه هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود موضوعی است که در این مطلب قصد بررسی آن را داریم .

نمونه صورت جلسه هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود مانند صورت جلسه های دیگر دارای دو بخش می باشد که عبارتند از : بخش مربوط به قسمت مشخصات و توضیحات صورت جلسه و بخش مربوط به تذکرات آن .

در این گونه از صورت جلسات پس از ذکر نام شرکت ، شماره ثبت ، شناسه ملی و سرمایه ثبت شده با ذکر تاریخ و ساعت اعلام می گردد که جلسه هیئت مدیره شرکت با حضور تمامی اعضای هیئت مدیره تشکیل می شود و برای تعیین سمت و تعیین دارندگان حق امضا نیز تصمیم گیری می شود .

پس از آن نام اعضای منتخب شده به عنوان رئیس هیئت مدیره ، نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت به همراه شماره ملی آنها در صورت جلسه مربوطه به ترتیب سمت درج می گردد .

پس از آن گفته می شود که کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهاء دار با امضاء مشترک و به همراه مهر شرکت معتبر می باشد .

در قسمت بعدی اعضای هیئت مدیره و بازرسین به قبولی سمت خود تعهد می دهند . همچنین این افراد تعهد می دهند که سوءپیشنیه کیفری نداشته باشند و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداشته باشند .

در این قسمت نیز در صورتی که به شخصی وکالت داده شده باشد ، در این بخش اعلام می گردد که این شخص ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

پس از آن نیز نام اعضای هئیت مدیره به همراه امضا آنها درج می گردد .

تذکرات مربوط به صورت جلسه هیئت مدیره در شرکت های با مسئولیت محدود نیز عبارتند از :

1-   تمامی صورت جلسات باید بر روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه بعد از امضا اشخاص ذی سمت و به همراه مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال شود .

2-   اگر جلسه مربوطه با اکثریت اعضای هیئت مدیره تشکیل شود ، در این صورت رعایت تشریفات دعوت بر اساس اساسنامه و یا قانون تجارت الزامی می باشد .

3-   صورت جلسه باید در سه نسخه تهیه گردد و در زیر تمام صفحات آن توسط اعضا امضا گردد و یک نسخه از آن در مدت سه روز بعد از پذیرش نهایی در سامانه از طریق پست به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود و سپس بارکد پستی آن در سیستم درج گردد .

4-   اگر سمت اعضای هیئت مدیره تغییر کند در این صورت باید با تنظیم صورت جلسه هیئت مدیره ، مراتب آن به اداره ثبت شرکت ها اعلام گردد .

5-   تمامی اقدامات مورد نظر برای پذیرش صورت جلسات باید از طریق سامانه اینترنتی به آدرس irsherkat.ssaa.ir صورت گیرد .

6-   جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکتها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود

 

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.