نمونه صورت جلسه هیئت مدیره در خصوص تغییر محل شرکت سهامی خاص

 

نمونه صورت جلسه هیئت مدیره در خصوص تغییر محل شرکت سهامی خاص موضوعی است که در این مقاله می خواهیم به آن بپردازیم و نمونه صورت جلسه ای در خصوص آن به شما عزیزان مثال بزنیم . این گونه صورت جلسه ها نیز مانند صورت جلسه های قبلی از دو بخش قسمت مشخصات و قسمت تذکرات تشکیل شده است .

بسمه تعالی
نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکتهای سهامی خاص

در این صورت جلسه ابتدا نام شرکت ، شماره ثبت شرکت ، سرمایه ثبت شده و شناسه ملی درج می گردد . ( به شکل زیر )

نام شرکت: .....................................

شماره ثبت شرکت : .........................................
سرمایه ثبت شده: .................................
شناسه ملی :..............................................


سپس اعلام می شود که صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص ثبت شده مورد نظر به شماره مشخص و در تاریخ و ساعت مشخص با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.( درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده باشد باید آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته شود)
 
الف: در این بخش از صورت جلسه اعلام می گردد که در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:
1
ـ خانم/ آقای ....................................... به سمت رئیس جلسه
2
ـ خانم/ آقای ....................................... به سمت ناظر رئیس
3
ـ خانم/ آقای ....................................... به سمت ناظر جلسه
4
ـ خانم / آقای....................................... به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: در دستور جلسه در این بخش اعلام می شود که تغییر محل شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه محل شرکت از آدرس ............................................................................  خیابان ......................کوچه...................... پلاک..................... کدپستی ................. به آدرس ......................................................................  خیابان................... کوچه.................. پلاک ................  کدپستی................... تغییر یافت و ماده ................ اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد.

در صورتی که وکالتی به شخصی داده شده باشد بند زیر در صورت جلسه درج می شود .

ج: به خانم/ آقای............................. (احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبث صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

در این قسمت صورت جلسه توسط هیات رئیسه جلسه و اعضای هیات رئیسه امضا می شود .

امضاء هیات رئیسه جلسه:
رئیس جلسه: ...........................   ناظر جلسه :  ........................... ناظر جلسه : ...........................  منشی جلسه : ...........................

تذکرات ذکر شده در نمونه صورت جلسه هیئت مدیره در خصوص تغییر محل شرکت سهامی خاص :

1-   تمامی صورت جلسات باید روی سربرگ شخصیت حقوقی مورد نظر بعد از امضا اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخص حقوقی تهیه و ارسال شود .

2-   اگر هئیت مدیره مطابق با اساسنامه شرکت اختیار تغییر محل شرکت را داشته باشد ، در این صورت با تنظیم یک صورت جلسه هیات مدیره برای تغییر محل اقدام می شود .

3-   اگر تغییر محل از یک شهرستان به شهرستان دیگری باشد در این صورت باید نام آن شهرستان و آدرس مربوط به محل آن دقیقا قید گردد و پیگیری های لازم برای ارسال پرونده به شهرستان مورد نظر باید انجام گردد .

4-   صورت جلسه باید در چند نسخه تنظیم شود و تمامی صفحات آن باید توسط هیات رئیسه جلسه امضا گردد . همچنین باید در مدت 3 روز به اداره پست تحویل داده شود و بار کد پستی آن نیز باید در سیستم درج شود .

5-   اگر مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل گردد ، رعایت تشریفات مربوط به دعوت بر اساس اساسنامه شرکت و مواد اصلاحی لایحه قانونی تجارت بر اساس ماده 99 الزامی می باشد .

6-   اگر مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شود ، در این صورت باید اصل روزنامه که حاوی آگهی دعوت است باید به همراه صورت جلسه به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ارسال شود .

7-   سهامداران حاضر در مجمع باید نام شان در یک لیست نوشته شود و امضا گردد و هیات رئیسه مجمع نیز باید صحت آن را تایید نماید و همراه با صورت جلسه به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ارسال کند .

8-   تمامی اقدامات برای پذیرش صورت جلسات باید از طریق سامانه اینترنتی irsherkat.ssaa.ir انجام شود .

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.