نمونه صورت جلسه افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص

 

نمونه صورت جلسه افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص موضوع مورد نظر در این مقاله است . این نوع از صورت جلسه ها هم نیز مانند سایر صورت جلسات از دو بخش توضیحات و مشخصا اصلی و قسمت تذکرات تشکیل شده اند .

نمونه صورت جلسه افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص :

در این صورت جلسات بعد از ذکر نام شرکت ، شماره ثبت شرکت ، سرمایه ثبت شده و شناسه ملی اعلام می گردد که صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت مورد نظر سهامی خاص ثبت شده در ساعت مشخص شده ودر تاریخ مشخص شده با حضور کلیه اعضا در محل قانونی شرکت تشکیل می گردد و درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت ، تشکیل شود باید آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته می شود .

سپس اعلام می شود کهدر اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

۱ـ خانم/ آقای …………………………… به سمت رئیس جلسه

۲ـ خانم/ آقای …………………………… به سمت ناظر رئیس

۳ـ خانم/ آقای …………………………… به سمت ناظر جلسه

۴ـ خانم / آقای  …………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

پس از آن نیز به پیشنهاد هیات مدیره و ملاحظه گزارش بازرس قانونی شرکت دایر بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ مشخص شده به مبلغ مورد نظر از محل ( ۱ـ پرداخت نقدی ۲ـ تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت ۳ـ انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت ۴ـ تبدیل اوراق قرضه به سهام ) تجدید ارزیابی دارائی های ثابت مورد تصویب مجمع واقع می شود .

به هیات مدیره اختیار داده می شود که نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه اقدام و پس از عملی شدن افزایش سرمایه به مبلغ مشخص و یا تا میزان مبلغ …………………………… ریال و یا تا مبلغ واریزی …………………………… حداکثر در مدت  …………………………… نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

در ادامه ای صورت جلسه به صورت زیر نام ریاست جلسه و ناظر های جلسه و همچنین منشی جلسه درج می شود .

۱ـ رئیس جلسه ……………………………

۲ـ ناظر جلسه ……………………………

۳ـ ناظر جلسه ……………………………

۴- منشی جلسه ……………………………

تذکرات ذکر شده در نمونه صورت جلسه افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص:

1-   تمامی صورت جلسات باید روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه بعد از امضای اشخاص ذی سمت باشد و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال شود .

2-   قبل از اینکه افزایش سرمایه عملی گردد ، سرمایه تعهدی شرکت باید کلا پرداخت شده باشد . گواهی لازم نیز به همراه صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در رابطه با افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص به اداره ثبت شرکت ها ارائه گردد .

3-   اگر مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد ، رعایت تشریفات دعوت بر اساس اساسنامه شرکت و مواد موجود در لایحه اصلاحی قانون تجارت بر اساس ماده 99 الزامی می باشد .

4-   اگر مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد ، اصل روزنامه ای که حاوی آگهی دعوت باشد باید به همراه صورت جلسه به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود .

5-   صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در رابطه با افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص در چند نسخه باید تنظیم گردد و تمام صفحات آن توسط هیات رئیسه جلسه امضا شود و یک نسخه از آن به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود .

6-   نام سهامدارانی که در مجمع حضور دارند به همراه تعداد سهام آنها باید در یک لیست نوشته شود و توسط آنها امضا گردد و هیئت رئیسه مجمع نیز باید صحت آن را تایید نماید و همراه با صورت جلسه به اداره ثبت شرکت ها تحویل دهد .

7-   صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در رابطه با افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص باید در مدت یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود .

8-   تمامی اقدامات پذیرش باید از طریق سامانه اینترنتی به آدرس irsherkat.ssaa.ir انجام شود .

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.