نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه با ورود شریک در شرکت با مسئولیت محدود

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه با ورود شریک در شرکت با مسئولیت محدود :

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه با ورود شریک در شرکت با مسئولیت محدود موضوعی است که در این مقاله می خواهیم در خصوص آن صحبت کنیم .

این نمونه از صورت جلسه مانند سایر صورت جلسات از دو بخش تشکیل شده است که عبارت است از : قسمت مشخصات و توضیحات و قسمت تذکرات .

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه با ورود شریک در شرکت با مسئولیت محدود :

در این نمونه صورت جلسه پس از ذکر نام شرکت ، شماره ثبت ، شناسه ملی و میزان سرمایه ثبت شده با ذکر تاریخ و ساعت اعلام می گردد که مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور تمامی شرکا در محل شرکت تشکیل می گردد و برای افزایش سرمایه و ورود شریک جدید تصمیم گیری می شود .

پس از آن نام شرکای مربوطه به همراه میزان سهم الشرکه آنها در صورت جلسه درج می گردد .

سپس بعد از مذاکره در خصوص وضعیت شرکت تصمیم گرفته می شود که:

شخص مورد نظر ( با ذکر نام ، شماره شناسنامه و مشخصات شناسنامه ای ) با پرداخت مبلغ مورد نظر تعیین شده به صندوق شرکت در گروه شرکای شرکت مربوطه قرار گیرد .

بعد از آن مدیر عامل شرکت اقرار به دریافت مبلغ افزایش یافته می نماید و ذکر می شود که :

سرمایه شرکت از چه مبلغی به چه مبلغی افزایش یافته است و در نتیجه اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصلاح می گردد.

در صورتی که شخصی وکالت انجام کارهای فوق را به شخص دیگری داده باشد ، در این صورت باید در صورت جلسه نام این شخص ذکر گردد و او تعهد دهد که برای انجام امور به اداره ثبت شرکت ها مراجعه کند .

تذکرات درج شده در نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه با ورود شریک در شرکت با مسئولیت محدود :

1-   تمامی صورت جلسات باید بر روی سربرگ شخصیت حقوقی مورد نظر بعد از امضا اشخاص ذی سمت و همراه با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد .

2-   فتوکپی از شناسنامه و کارت ملی شرکای جدید باید به همراه صورت جلسه به اداره ثبت شرکت ها ارسال گردد .

3-   اگر آورده شرکا غیر نقدی باشد توسط شرکا باید امضا گردد و به اداره ثبت شرکت ها همراه با صورت جلسه ارسال شود .

4-   اگر جلسه با اکثریت شرکا تشکیل شده باشد ، رعایت دعوت شرکا بر اساس اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی می باشد .

5-   شرکایی که به صورت اصالتا ، وکالتا و یا ولایتا نام خود را همراه با ذکر و سمت میزان سهم الشرکه در صورت جلسه می نویسند و امضا می نمایند ، اگر به صورت وکالتا آن را امضا کنند ، باید وکالتنامه رسمی ارائه دهند .

6-   اگر تعداد شرکا از 12 نفر بیشتر باشد ، انتخاب هیات نظار مرکب از 3 نفر الزامی است و در ابتدای صورت جلسه باید نام اعضای هیات نظار نوشته شود و در زیر صورت جلسه را امضا نمایند .

7-   تمامی شرکا باید زیر تمامی صفحات صورت جلسات را امضا کنند .

8-   صورت جلسه باید در 3 نسخه تهیه گردد و تمامی آنها باید امضا گردند و یک نسخه از آن در مدت 3 روز پس از پذیرش نهایی در سامانه از طریق پست به اداره ثبت شرکت ها ارسال گردد و سپس بارکد پستی در سیستم درج شود .

9-   تمامی اقدامات ذکر شده در فوق از طریق سامانه اینترنتی irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد .

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.