نمونه آگهی دعوت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده درشرکت سهامی خاص

 

نمونه آگهی دعوت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده درشرکت سهامی خاص موضوعی است که در این مقاله قصد داریم تا آن را مورد بررسی قرار دهیم .

آگهی دعوت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده از دو بخش تشکیل شده است که عبارتند از : قسمت توضیحات و مشخصات و قسمت مربوط به تذکرات .

نمونه آگهی دعوت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده درشرکت سهامی خاص :

در این صورت جلسه اعلام می شود که از کلیه شرکاء/ سهامداران شرکت مورد نظر سهامی خاص

با شماره ثبت و شناسه ملی مورد نظر دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت مشخص شده و تاریخ مشخص شده تشکیل می گردد ، و جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در ساعتمشخص در محل شرکت تشکیل می شود حضور بهم رسانند.

سپس دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده ذکر می شود .

و دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نیز در صورت جلسه مورد نظر ذکر می شود .

تذکرات نمونه آگهی دعوت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده درشرکت سهامی خاص:

1-   فاصله دعوت به مجمع عمومی فوق العاده و عادی باید رعایت گردد که این فاصله باید بین حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز باشد .

2-   لازم به ذکر است که تاریخ و ساعت و محل دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده و عادی باید مشخص باشد .

3-   همچنین مواردی نیز که قابل آگهی کردن باشند باید در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد ، آگهی شود .

4-   دستور جلسه مربوط به مجمع عمومی باید مشخص گردد .

5-   تغییرات صورت گرفته در شرکت باید در طی دو صورت جلسه جداگانه اعلام شوند .

6-   مقام شخص دعوت کننده آگهی دعوت سهامداران باید برای تشکیل مجامع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده در شرکت سهامی خاص به صورت همزمان مشخص شود .

 

قوانین مربوط به دعوت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده درشرکت سهامی خاص :

در انتها باید گفت که یک روزنامه با تیراژ بالا باید برای اطلاع رسانی های مجمع سالیانه و جلسات برای سهامداران تعیین گردد و تمامی مجامع از قبیل : مجمع عمومی عادی و فوق العاده باید در این روزنامه به اطلاع کلیه سهامداران برسد .

لازم به ذکر است که اطلاع رسانی و دعوت از سهامداران مربوطه برای شرکت در مجامع عمومی به عهده هیئت مدیره شرکت می باشد . اگر هیئت مدیره مربوطه در رابطه با دعوت به مجمع عمومی فوق العاده کوتاهی کند در این صورت بازرسین شرکت وظیفه دارند تا اطلاع رسانی های لازم را انجام دهند .

اشخاصی که دارنده حداقل یک پنجم از سهام شرکت باشند می توانند این امر را به هیئت مدیره یاداوری کنند و خواهان تشکیل مجمع مورد نظر باشند . در این صورت هیئت مدیره وظیفه دارد تا مجمع مورد نظر را در طی 20 روز کاری تشکیل دهد و چنانچه در انجام این کار کوتاهی کنند ، سهامداران مربوطه باید از طریق بازرسین شرکت برای انجام این کار اقدام کنند .

در نتیجه بازرسین مربوطه وظیفه دارند تا طی مدت 10 روز کاری مجمع عمومی مورد نظر را تشکیل دهند .

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.