نمونه آگهی دعوت از شرکا در شرکت با مسئولیت محدود

نمونه آگهی دعوت از شرکا در شرکت با مسئولیت محدود موضوعی است که در این مقاله قصد بررسی آن را داریم .

شرکت های سهامی و شرکت های با مسئولیت با محدود باید برای تشکیل مجامع خود و برگزاری مجمع عمومی عادی و یا مجامع عمومی فوق العاده به انتشار آگهی دعوت اقدام کنند تا علاوه بر اینکه به سهامداران اطلاع رسانی کنند ، نشان دهند که تشکیل مجامع جنبه رسمی دارد .

شرکت های سهامی باید یکی از روزنامه های کثیرالانتشار را برای انتشار اگهی ها و اطلاعیه های شرکت مربوطه انتخاب کنند و نام روزنامه مورد نظر باید در اساسنامه شرکت ذکر شود و اگهی دعوت از مجامع نیز باید در همین روزنامه آگهی گردد .

این آگهی دعوت از دو بخش تشکیل شده است . بخش اول که مربوط به مشخصات و توضیحات اگهی دعوت مربوطه اس و بخش دوم که به تذکرات اختصاص پیدا می کند .

در این آگهی دعوت از تمامی شرکا شرکت مورد نظر که به صورت با مسئولیت محدود می باشد ، دعوت می شود تا با در نظر گرفتن شماره ثبت در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت مربوطه در ساعت و تاریخ مشخص شده شرکت کنند .

همچنین از این شرکا دعوت می شود که در مجمع عمومی عادی فوق العاده که در ساعت مشخص و در محل قانونی شرکت برگزار می شود حضور یابند .

پس از ذکر این موارد در این آگهی های دعوت دستور جلسه مجمع فوق العاده و دستور جلسه مجمع عادی به صورت فوق العاده ذکر می گردد .

بعد از درج این مطالب در آگهی های دعوت ، به بیان تذکرات پرداخته می شود .

تذکرات این آگهی عبارتند از :

1-   تمامی صورت جلسات باید بر روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه بعد از امضا اشخاص ذی سمت و به همراه مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد .

2-   فاصله دعوت به از شرکا باید رعایت گردد که این فاصله از حداقل ده روز و حداکثر 40 روز متغیر می باشد .

3-   تاریخ و ساعت و محل دعوت باید کاملا مشخص باشد .

4-   مواردی که قابل آگهی کردن در روزنامه کثیر الانتشار هستند و مربوط به همان شرکت هستند ، می توانند درج و آگهی شوند .

5-   دستور جلسه مورد نظر باید مشخص شود .

6-   مقاوم شخص دعوت کننده از شرکا باید مشخص گردد .

7-   در طی دو صورت جلسه جداگانه باید تغییرات ایجاد شده اعلام و پذیرش گردد .

8-   تمامی اقداماتی که مربوط به پذیرش صورت جلسات هستند از طریق سامانه اینترنتی که آدرس IRSHERKAT.SSAA.IR را دارد صورت می گیرد .

9-   برای دسترسی به تمام اطلاعیه ها و بخش نامه ها و آخرین راهنمایی های صورت گرفته در رابطه با چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی ، علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت ذکر شده در فوق ، می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکت ها نیز می توان به آدرس SHERKAT.SSAA.IR برا انجام بهره برداری های لازم استفاده نمود .

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.