صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود

 

صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود موضوع مورد نظر ما در این مقاله است که قصد داریم نمونه ای از این صورت جلسه را برای شما عزیزان ذکر کنیم .

در این نمونه از صورت جلسه ها پس از ذکر نام شرکت ، شماره ثبت و شناسه ملی و همچنین میزان سرمایه ثبت شده ، ذکر می گردد که در تاریخ و ساعت مشخص عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء در محل شرکت تشکیل می گردد و نسبت به نقل و انتقال سهم الشرکه اشخاص تصمیم گیری می شود .

پس از آن شرکای مورد نظر با ذکر نام ، میزان سهم الشرکه خود را وارد می کنند و ذکر می شود که هر شخصی چه مقدار سهم الشرکه دارد .

پس از انجام این کار ذکر می شود که شخص با درج شماره ملی اش چه قدر سهم الشرکه دارد که با رعایت مفاد ماده 103 قانون تجارت و بموجب سند صلح به شماره مشخص و در تاریخ مشخص که صادره از دفتر اسناد رسمی مورد نظر و در حوزه ثبتی مورد نظر می باشد ، همه سهم الشرکه خود و یا مقداری از آن را به شخص دیگری واگذار کند که برای انجام این کار باید در صورت جلسه مربوطه نام و نشانی محل سکونت و مشخصات شناسنامه ای طرف مقابل نیز درج گردد .

پس از آن شخص انتقال دهنده سهم الشرکه اعلام می دارد که سهم مورد نظر از شرکت خارج شد و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد و این نقل و انتقال سهم الشرکه مورد موافقت کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء با رعایت مفاد ماده 102 قانون تجارت قرار گرفت.

در صورتی که برای نقل و انتقال سهم الشرکه از وکیل کمک گرفته شود باید نام وکیل مربوطه در صورت جلسه درج گردد و تعهد داده شود که این شخص برای انجام امور به اداره ثبت شرکت ها برای انجام امور مورد نظر مراجعه می کند .

سپس مجددا نام شرکا به همراه میزان سهم الشرکه آنها درج می گردد و توسط این اشخاص امضا می شود .

تذکرات موجود برای نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود :

1-   تمامی صورت جلسات باید روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه بعد از امضای اشخاص ذی سمت و به همراه مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال شود .

2-   صورت جلسه نقل و انتقال سهم الشرکه باید به یکی از دفاتر اسناد رسمی ارائه داده شود و تقاضای مبنی بر صدور سند رسمی در اجرای ماده 103 قانون تجارت صورت گیرد و سپس اصل سند رسمی و یا تصویر برابر اصل شده آن همراه با اصل صورت جلسه مورد نظر برای ثبت به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود .

3-   یک فتوکپی از شناسنامه و کارت ملی شریک جدید نیز باید به همراه صورت جلسه و سند رسمی به اداره ثبت شرکت ها ارسال گردد .

4-   صورت جلسه مورد نظر باید بر اساس ماده 102 قانون تجارت توسط شرکا امضا گردد و همچنین توسط خریدار و فروشنده نیز امضا شود .

5-   اگر شریکی که سهم الشرکه خود را منتقل نموده است ، عضو هیئت مدیره بوده باشد ، باید بعد از مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده تشکیل گردد و نسبت به تعیین عضو جدید هیئت مدیره اقدام گردد .

6-   اگر جلسه با اکثریت شرکا تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکا بر اساس اساسنامه شرکت و یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی می باشد .

7-   اگر تعداد شرکا از 12 نفر بیشتر باشد ، انتخاب هیئت نظار که ترکیبی از 3 نفر باشد الزامی است و در ابتدا صورت جلسه باید به نام اعضای هیئت نظار نوشته شود و زیر صورت جلسه امضا گردد .

8-   تمامی شرکا باید زیر تمامی صفحات صورت جلسه را امضا کنند .

9-   صورت جلسه مربوطه باید در سه نسخه تهیه شود و تمام آنها امضا گردد و یک نسخه از آن در مدت سه روز از پذیرش نهایی در سامانه از طریق پست به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود و سپس بارکد پستی آن در سیستم درج شود .

10-                     تمامی اقدامات پذیرش صورت جلسه از طریق سامانه اینترنتی به آدرس irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد .

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.