مجامع عمومی در شرکت ها

مجامع عمومی در شرکت ها موضوع مورد نظر ما در این مقاله است .

مجمع عمومی در شرکت ها عبارت است از گردهمایی سهامداران و مدیران که برای تصمیم گیری در رابطه با مسائل مهم شرکت تشکیل می شود . شرکت ها باید سالی یک بار و یا آن طور که در اساسنامه شرکت پیش بینی شده است ، برای رسیدگی کردن به ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی شرکت و صورت دارایی و مطالبات شرکت مورد نظر و همچنین صورت حساب دوره عملکرد دوره ای شرکت و رسیدگی کردن به گزارش مدیران ، اعضای هیئت مدیره ، بازرسین و سایر امور مرتبط با سال مالی تشکیل شود .

قوانین کلی برای برگزاری مجامع شرکت ها چگونه است ؟

یکی از قوانینی که مربوط به برگزاری مجامع شرکت ها می باشد ، در رابطه با زمان و نحوه اطلاع رسانی کردن به اشخاص است . در این خصوص هیئت مدیره شرکت وظیفه دارد تا 10 روز قبل از برگزاری مجمع ، آگهی برگزاری مجمع را در یک روزنامه کثیر الانتشار به عنوان روزنامه رسمی شرکت انتخاب شده منتشر کند تا سهامداران مربوطه از این موضوع مطلع گردند .

نکته : سهامداران شرکت به میزان سهم خود در مجامع دارای حق رای می باشند .

سهامداران شرکتی که قصد شرکت کردن در مجمع را دارند باید با ارائه ورقه سهم خود ، به شرکت مربوطه مراجعه کنند و مجوز ورود دریافت نمایند . لازم به ذکر است که فقط سهامدارانی می توانند در مجمع شرکت کنند که مجوز ورود را دریافت کرده باشند . البته سهامداران شرکت ممکن است شخصا و یا به وسیله نماینده در مجمع حاضر شده باشند که در این صورت هر سهامداری می تواند به شخص دیگری وکالت دهد که تحت عنوان نماینده وی و به جای او در مجمع حاضر شود .

مجامع عمومی بر اساس قانون به سه دسته تقسیم می شوند :

1-   مجمع عمومی موسس : مجمع عمومی موسس عبارت است مجمعی که در آن موسسین و سهامداران اولیه شرکت سهامی عام حضور دارند و در جریان ایجاد شرکتی که می خواهد تاسیس گردد ، قرار می گیرند . مجمع عمومی موسس صلاحیت انتخاب اولین مدیران و بازرسین و تصویب طرح اساسنامه را دارد .

2-   مجمع عمومی سالیانه : مجمع عمومی سالیانه مجمعی است که در آن به صورت های مالی شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرسین شرکت و تقسیم کردن سود و اندوخته بین صاحبین سهام به صورت سالی یک بار و در زمانی که در اساسنامه ذکر شده است تشکیل می شود .

3-   مجمع عمومی فوق العاده

هر مجمع دیگری که توسط شرکت ها تشکیل شود را مجمع عمومی فوق العاده می گویند . در مجامع فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت ، انحلال شرکت ، تغییر در اساسنامه شرکت و ... تصمیم گیری می شود . در این مجامع افرادی که بیش از نیمی از سهام را دارند می توانند رای دهند . این اشخاص باید در مجمع حضور داشته باشند و تصمیمات مجمع با اکثریت آرا معتبر خواهد بود .

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.