صورتجلسه هیئت مدیره

برای تعیین سمت سهامداران شرکت نیاز به تشکیل مجمع عمومی و تنظیم صورتجلسه لازم می باشد . برای تنظیم صورتجلسات می توانید به موسسه حقوقی و ثبتی تکسفیر مراجعه نمایید و راهنمایی های لازم در این خصوص را دریافت نمایید. تکسفیر ارائه دهنده کلیه خدمات ثبت شرکت و ثبت شرکت در کرج می باشد .

 

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان امضاء مجاز

در شرکتهای سهامی

نام شرکت :…………...............………………

شماره ثبت شرکت :…………………………                                    

سرمایه ثبت شده :…………………..………

شناسه ملی : ......................................

جلسه هیات مدیره شرکت ……………..…..………سهامی خاص ثبت شده به شماره ……....با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ ………………ساعت…………در محل قانونی (در صورتی که جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

الف : 1ـ خانم/ آقای ……………………. به شماره ملی ............... به سمت رئیس هیئت مدیره

2ـ خانم/ آقای ……………………به شماره ملی ................به سمت نایب رئیس هیئت مدیره

3ـ خانم/ آقای ……………………به شمارملی ...................به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

ب : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء …….....….……همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره ومدیر عامل ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و126 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .

د : به خانم /آقای ……………..……… احدی از مدیران یا سهامداران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

محل امضاء اعضای هیات مدیره:

1 ـ ……………………   2 ـ ……………………   ……………………   4 ـ ……………………

 

 

 

تذکرات :

1-کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.

2ـ در صورتی که در نظر باشد رئیس هیات مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد وفق ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت باید مراتب در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده مطرح به تصویب 3/2 اعضای حاضر در مجمع برسد.

3ـ صورتجلسه در ظرف مدت سه روز تحویل اداره پست شود و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد.

4ـ در صورتی که جلسه با حضور اکثریت اعضاء هیئت مدیره تشکیل شده باشد رعایت دعوت وفق مقررات اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت الزامی است و ارائه نمونه دعوت از هیئت مدیره یا تعهد هیئت مدیره مبنی بر رعایت تشریفات دعوت ذیل صورتجلسه

5-کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات ازطریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.

6- جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکتها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود .

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.