شرایط حق دادن رأی اعضا در مجامع عمومی شرکت

برای اینکه اعضای یک شرکت بتوانند حق رای در مجامع عمومی داشته باشند باید حداقل تعدادی از سهام شرکت را دارا باشند . با وجود این شرایط , آن دسته از سهامدارانی که به تعداد مشخص شده سهام نداشته باشند , از امتیاز حق رای داشتن در مجامع محروم می گردند . لازم به ذکر می باشد که لایحه اصلاح قانون تجارت در این مورد تصریحی ندارد , اما این موضوع را می توان مطابق با ماده 84 و 87 قانون ( که حضور اشخاص صاحب سهامی که حق رای دارند را ملاکی برای رسمیت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی قرار می دهد ) استنباط کرد .

حق حضور در مجامع عمومی و حق رای در مجامع عمومی :

مطابق با ماده 99 قانون , لازمه حضور سهامداران در مجامع عمومی , داشتن برگه ورود به جلسه می باشد و در این ماده اشاره ای به داشتن حق رای نشده است . بنابراین از این جمله می توان دریافت که آن دسته از سهامدارانی که به علت نداشتن تعداد سهام لازم از حق رای محروم می باشند نیز می توانند در مجمع عمومی حضور پیدا کنند و قانون نه تنها حضور آنها را در مجمع عمومی منع نکرده است بلکه اگر کسی عمدا مانع حضور آنها در مجمع شود , مطابق با قانون مجازات می گردد .

در نتیجه حق حضور و حق رای در مجامع عمومی دو امری متفاوت از یکدیگر هستند . به گونه ای که حضور در مجمع عمومی برای سهامداران شرکت های سهامی , حقی قانونی می باشد و اساسنامه موجود نمی تواند حضور سهامداران در مجمع عمومی را مشروط بر داشتن تعداد سهام معینی بکند . ولی از طرفی دیگر اساسنامه موجود این توانایی را دارد تا حق رای در مجمع عمومی را به داشتن تعداد سهام مشخصی مشروط کند . از این رو سهامدارانی که مطابق با اساسنامه به علت نداشتن تعداد سهام مقرر شده از حق رای محروم می گردند , می توانند با دریافت برگه ورود به جلسه در مجمع عمومی حضور یابند , اما به این دلیل که این دسته از سهامداران حق رای ندارند بنابراین حضورشان در جلسه مجمع عمومی به رسمیت شناخته نمی شود .

در این قسمت از متن نکته ای وجود دارد که قصد داریم آن را مطابق با مطلب زیر مورد بررسی قرار دهیم .

آیا سهامدارانی که تعداد سهام آنها از حداقل معین شده کمتر می باشد , می توانند برای رای دادن در مجمع عمومی به کسی وکالت دهند ؟

از آنجایی که در قانون اشاره ای به این نکته نشده است , بنابراین برای اینکه سهامدارانی که سهام کمتر دارند , بتوانند تا زمانی که تعداد سهام شان برای رای دادن کافی می باشد به یک نفر در مجمع عمومی برای رای دادن وکالت دهند باید این حق در اساسنامه شرکت مورد نظر برای انها در نظر گرفته شود . که در غیر این صورت مطابق با منع مقرر در ماده 662 قانون مدنی که در آن ذکر شده است که ( وکالت دادن در امری صادق می باشد که خود شخص موکل بتواند آن را انجام دهد ) , آن دسته از سهامدارانی که تعداد سهام شان از حداقل تعیین شده کمتر باشد , چون خودشان حق رای دادن در مجمع عمومی را ندارند , بنابراین نمی توانند درباره این موضوع به شخص دیگری نیز وکالت دهند .

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.