حد نصاب لازم رسمیت جلسات مجمع عادی شرکت ها

مطابق با آنچه در مقالات قبلی ذکر کرده ایم , مجمع عمومی گردهمایی صاحبان سهام می باشد و افرادی که سهامدار نیستند , اجازه شرکت در جلسات مجمع عمومی را ندارند و تنها در عنوان منشی و یا وکیل می توانند در مجامع شرکت کنند . حد نصاب لازم برای تشکیل و تصمیم گیری در جلسات مجامع عمومی , مطابق با اساسنامه صورت می گیرد , مگر اینکه قانون طور دیگری برای آن مقرر کرده باشد .

انواع مجامع عمومی عبارت اند از :

1-مجمع عمومی عادی

2-مجمع عمومی موسس

3-مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی عادی :

مجمع عمومی عادی یک مجمع سالانه است و مطابق با ماده 89 باید سالی یک بار به طور حداقل تشکیل گردد . این مجمع به منظور انتخاب و عزل مدیران شرکت و همین طور بازرسین و تصویب گزارش های مالی آنها , تشکیل می گردد .

حد نصاب مورد نیاز برای تشکیل جلسات مربوط به مجامع عمومی عادی :

مطابق با ماده 87 قانون تجارت : در دعوت اول , حد نصاب مورد نیاز برای تشکیل جلسات در مجمع عمومی عادی , در صورتی شکل می گیرد که همه سهامدارانی که بیش از نصفی از سهام را دارند و حق رای نیز دارند در جلسه حضور پیدا کنند . به طور مثال : اگر شرکت مربوطه 200 واحد سرمایه را دارا باشد در این صورت باید حداقل اشخاصی که دارای 100 واحد از سرمایه شرکت می باشند , در دعوت اول حضور داشته باشند .

چنانچه در دعوت اول اعضای مورد نظر برای تشکیل جلسه حضور پیدا نکردند , در این صورت برای بار دوم از آنها دعوت به عمل می اید که موارد ذکر شده در فوق نیز برای دعوت دوم باید رعایت گردد .

دعوت دوم : در این دعوت , هر تعداد از صاحبان سهام که در مجمع حضور پیدا کنند و هر مقدار از سهام را که متاهد شده باشند برای برگزاری این مجمع کفایت می کند . یعنی به عبارت دیگر در دعوت دوم , اکثریت از نظر تعداد و یا میزان سرمایه سهامداران برای تشکیل این جلسه مهم نمی باشد.

حد نصاب مورد نیاز برای تصمیم گیری در جلسات مربوط به مجامع عمومی عادی :

برای تصمیم گیری در مجامع عمومی عادی حد نصاب لازم , بیش از نصف آرای حاضر در جلسه کفایت می کند . به عنوان مثال اگر در مجمع مورد نظر 30 رای حاضر باشد , در این صورت باید 21 رای موافق وجود داشته باشد . اما برای انتخاب بازرسین و مدیران , معیار تصمیم گیری اکثریت نسبی می باشد .

اکثریت نسبی به این معناست که تعداد موافقین از مخالفین بیشتر باشد که برای انتخاب رئیس هیئت مدیره مجمع عمومی معیار تصمیم گیری مطابق با ماده 101 , اکثریت نسبی می باشد .

از طرف دیگر اگر نیاز باشد که به طور همزمان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مورد نظر انتخاب گردند , در این صورت مطابق با ماده 124 , موافقت سه چهارم از اعضای حاضر در مجمع لازم می باشد .

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.