نمونه قراردادها

در هنگام انجام معاملات قرارداد یکی از بخش های مهم می باشد . برای عقد قرارداد ها در هر زمینه ای باید به نکات زیادی توجه کرد و باید تمامی موارد برای انجام یک کار به طور کامل ذکر شود تا دچار مشکلی نشوید .

در ادامه این مقاله یک نمونه قرارداد در خصوص امور ثبتی را مثال برای شما عزیزان مثال می زنیم :

قراردادی که می خواهیم به عنوان نمونه مورد مثال قرار دهیم برای شرکت های مناسب است که به طور روزمره با مسائل مختلف ثبتی سر و کار دارند .

این قرارداد بر طبق ماده 10 قانون مدنی فی ما بین موسسه حقوقی تکسفیر به شماره ثبت .................. و به مدیریت اقای .............................. به نشانی البرز ، کرج ، خیابان بهار ، جنب کوچه حافظ ، بالای بانک رفاه ، طبقه دوم ، واحد 3 به عنوان وکیل مشاور از یک طرف و شرکت ............................................. با شماره ثبت ........................

به نمایندگی اقای ................................... به عنوان مدیرعامل و به نشانی .......................................................................... .

یا می توان طرف دوم قرارداد را به این صورت نیز ذکر کرد :

بین اقای ................................... فرزند .....................................به ادرس : ............................................................................

شماره تلفن ثابت : .......................................... و شماره تلفن همراه ...................................... به عنوان شخص کارفرما از طرف دیگر منعقد می گردد و مطابق با مفاد اورده شده در ذیل لازم الاجرا می باشد :

ماده 1 ) موضوع قرارداد :

انجام کلیه امور حقوقی ثبتی از جمله مشاوره و قبول وکالت به کارفرمای مورد نظر اعم از ثبت شرکت ها و ثبت علائم تجاری و برند و نظارت بر درستی امور مربوطه و نحوه شرکت و اجرای مجامع از وظایف شرکت حقوقی مورد نظر می باشد و مطابق با فرم پیوست جزء این قرارداد می باشد .

ماده 2 ) طریقه پرداخت مبلغ قرارداد موجود :

الف ) کارفرما موظف است به صورت ماهیانه مبلغ ..................................ریال بابت حق المشاوره به مشاور مربوطه پرداخت نماید .

ب ) در صورتی که نیاز باشد مشاور مربوطه خدمات ثبتی ارائه دهد , کارفرما باید مبلغ هر خدمت ثبتی را به صورت جداگانه از بند الف به مشاور پرداخت نمایند .

ماده 3 ) مدت زمان انقضا قرارداد :

مدت این قرارداد به مدت یک سال شمسی از تاریخ ........................... تا تاریخ .............................. می باشد که در صورتی که تمایل طرفین قرارداد می توان آن را قبل از اتمام انقضا مورد تمدید قرار داد .

ماده 4 ) تعهدات مشاور مربوطه :

مشاور باید مطابق با درخواست کارفرما و مطابق با قرارداد موجود عمل کند و تمامی دستورات کارفرما که در حوزه اختیارات مشاور باشد را در صورتی که فاقد منع قانونی باشد انجام دهد و تمامی کارها را به اتمام برساند و به کارفرما مربوطه تحویل دهد .

ماده 5 ) تعهدات کارفرمای مربوطه :

الف : کارفرما موظف است در حین امضا این قرارداد مقدار 50 درصد از مبلغ قرارداد را به صورت پیش پرداخت برای انجام امور ثبتی مورد نظر به صورت نقدی و یا در طی یک فقره چک پرداخت نماید .

ب : کارفرما طبق این قرارداد باید متعهد شود که چنانچه در حین ارائه خدمات و یا بعد از عقد قرارداد از ادامه کار منصرف گردد باید 50 درصد از مبلغ پیش پرداخت و یا 25 درصد از هزینه کل کار را به عنوان ضرر و زیان به مشاور پرداخت نماید و طبق این قرارداد اعلام نماید که در صورت بروز همچین مساله ای حق اعتراض ندارد .

ماده 6 ) سایر شرایط قرارداد :

الف : تمامی وجوه پرداختی به مشاور مطابق با مفاد این قرارداد است و برای آن سه نسخه رسید با مهر و امضا مشاور باید وجود داشته باشد .

ب : در صورتی که مدارک مورد نیاز مشاور توسط کارفرما تکمیل نگردد و یا با تاخیر و نقص تکمیل شود , مسئولیت آن به عهده خود کارفرما است و مشاور هیچ مسئولیتی در این خصوص ندارد .

ج : چنانچه حق التمبر شرکت ثبتی توسط کارفرما پرداخت نگردد مسئولیتی بر عهده مشاور مربوطه نخواهد بود .

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.