این قرارداد بین شرکت ..........واقع شده در .............به نمایندگی آقای .........که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت ............به آدرس: خیابان......پلاک...........واحد.......به نمایندگی آقای ..........از طرف دیگر در این قراداد پیمانکار نامیده می شود، با شرایط و ضوابطی که ذکر می شود برای طرفین لازم الاجرا می باشد، منعقد می گردد.

در صورت تغییر در آدرس اقامتگاه طرفین، می بایست به یکدیگر اعلام کنند و در غیر این صورت تمامی ابلاغات و مکاتبات ارسالی، به نشانی بالا ابلاغ شده تلقی می گردد.

موضوع قرارداد ( ماده شماره 1)

موضوع قرارداد شامل موارد زیر می باشد:

1-ارائه خدمات نگهداری و پشتیبانی شبکه LAN که عبارت اند از:

بهینه سازی داکت کشی و اتصالات مربوطه

عملیات مربوط به بهینه سازی کابل کشی شبکه و تغییر مکان نودها

تعویض و نصب سوکت و پریزهای شبکه

رفع قطعی احتمالی و سخت افزاری شبکه

تعویض ونصب پچ پنل ها و در صورت قطعی احتمالی برطرف کردن آن

2-ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری سیستم برقی که شامل موارد ذیل می شود:

ارائه خدمات ضروری برای بهره برداری بهینه از دستگاه UPS60KVA

ارائه نمودن خدمات پشتیبانی و نگهداری تابلو برق مرتبط با دستگاه ذکر شده در بالا

نصب و تعویض و اضافه کردن پریزهای UPS اتاق سرور و کل ساختمان

رفع قطعی احتمالی پریزهای UPS اتاق سرور و تمامی ساختمان

مدت قرارداد ( ماده شماره 2)

1-مدت قرارداد ....... و یا توافق طرفین قابل تمدید می باشد.

2-تاریخ شروع قرارداد همزمان با ابلاغ به پیمانکار است.

3-محل اجرا: شرکت..........

4-ساعات انجام کار ساعات اداری است و انجام سرویس های لازم ظرف مدت...... ساعت بعد از اطلاع رسانی کتبی به شکل ایمیل یا فکس انجام می گیرد.

5-پیمانکار وظیفه دارد تا تعیین پیمانکار جدید و یا تمدید قرارداد با قیمت پیشنهادی موجود به فعالیت خود ادامه دهد.

مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت ( ماده شماره 3)

مبلغ نهایی و قطعی قرارداد ............ریال می باشد که به شرح زیر به پیمانکار پرداخت می شود.

تعهدات پیمانکار ( ماده شماره 4)

1-در صورت بروز هرگونه خسارت به وسایل الکترونیکی و دارایی کارفرما توسط عوامل پیمانکار چه به شکل عمدی و چه به صورت سهوی وظیفه دارد خسارت را اصلاح یا جبران نماید.

2-بازدید دستگاه هایی که باتری سیلد اسید دارند ..... بار در طی سال خواهد بود. که شامل بازرسی ولتاژهای ورودی وخروجی سیستم و شارژ باتری ها و.... می باشد.

3-تامین قطعات یدکی مورد نیاز برای دستگاه UPS60KVA بر عهده پیمانکار است. هزینه های قطعات تا زمان گارانتی بر عهده پیمانکار و پس از آن و اتمام مدت زمان گارانتی بر عهده کارفرما می باشد.

4-هزینه انتقال دستگاه معیوب به تعمیرگاه شرکت گارانتی و برعکس برعهده کارفرما می باشد.

5-تهیه دستورالعمل جهت حفظ و نگهداری دستگاه و باتری های مربوط به آن و آموزش پرسنل کارفرما به عهده پیمانکار است.

6-پیمانکار بدون دریافت موافقت کتبی کارفرما مجاز به تغییر در سیستم کامپیوتری، تعویض قطعات، انتقال و جابه جایی کابل ها و غیره نمی باشد.

7-در صورت نیاز به تجهیزات سخت افزاری بعد از هماهنگی های لازم تجهیزات تهیه و یا مبلغ آن به پیمانکار پرداخت می شود.

مرجع حل اختلاف ( ماده شماره 5)

در صورتی که اختلافی در نحوه اجرای قرارداد منعقد شده بین کارفرما و پیمانکار شکل بگیرد، مورد اختلاف در کمیسیون مرکب از نمایندگان کارفرما و پیمانکار رسیدگی و در صورتی که اختلاف برطرف نشود از سوی مراجع قانونی و قضایی پیگیری خواهد شد.

قانون حاکم ( ماده شماره 6)

این قراداد از هر جهت تابع قوانین حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد.

موارد غیر مترقبع ( ماده شماره 7)

در صورت رخ داد حوادث قهری مانند اعتصابات فراگیر و عمومی، زلزله های ویرانگر و موارد مانند آن که اجرای تمام یا بخشی از تعهدات پیمانکار را ناممکن کند، وی باید مدارک مثبته خود را بدون درنگ به کارفرما تحویل دهد. در صورتی که مورد قبول کارفرما واقع شود با توافق یکدیگر در خصوص مورد تصمیم لازم اخذ خواهد شد.

فسخ قرارداد ( ماده شماره 8)

اجرا نشدن تمام یا بعضی از تعهدات این قرارداد ویا ناتوانی پیمانکار در انجام آن تخلف محسوب شده و در صورتی که کارفرما تمایلی به ادامه بهرمندی از خدمات موضوع این قرارداد نداشته باشد و یا در جلسه حل اختلاف قید شده در ماده شماره 7 نتیجه ای حاصل نشود، می تواند ضمن اعلام کتبی، قرارداد را فسخ کند. در این حالت حق الزحمه دریافتی مربوط به باقیمانده مدت زمان قرارداد به کارفرما مسترد خواهد گردید.

ماده واحد ( ماده شماره 9)

قرارداد مذکور در ......... ماده به انضمام.......پیوست در .........نسخه در تاریخ ..........مورد امضا طرفین قرار گرفته و هر نسخه حکم واحد را دارا می باشد.

کارفرما پیمانکار

شرکت

قرارداد پشتیبانی کابل کشی ، داکت کشی، خدمات پشتیبانی و نگهداری شبکه LAN

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.