شناخت شرکت های دولتی

شرکت دولتی به چه معناست ؟

شرکت های دولتی به شرکت هایی گفته می شوند که مطابق با قانون به صورت یک سازمان مشخص ایجاد می شوند . سرمایه گذاری در این شرکت ها به این صورت است که همه سرمایه موجود یا نیمی از آن به دولت تعلق دارد با این وجود تمامی شرکت های تجاری که بیشتر از 50 درصد از سرمایه انها به دولت تعلق داشته باشد یک شرکت دولتی نام می گیرد .

شرکت های دولتی که مطابق با قانون شکل می گیرند , دارای شخصیت حقوقی هستند و به ثبت شدن نیازی ندارند .

شرکت های دولتی از چه ارکانی تشکیل شده اند ؟

از آنجایی که شرکت های دولتی به صورت شرکت های سهامی خاص می باشند , ارکان تشکیل دهنده انها نیز مطابق با قوانین مربوط به تجارت مانند ارکان شرکت های سهامی خاص می باشد . که این ارکان از قبیل زیر هستند :

1-    مجامع عمومی صاحبان سهام

2-    بازرس یا گروهی از بازرسین

3-    هیات مدیره مربوطه

لازم به ذکر است که طریقه انتخاب و ادغام این ارکان در شرکت های دولتی نسبت به شرکت های سهامی خاص متفاوت است که در ادامه مقاله , ویژگی های آنها بررسی می شود :

1-    مجامع عمومی صاحبان سهام:

شرکت های دولتی از نظر ترکیب مجامع به دو دسته تقسیم می شوند :

الف : شرکت هایی که سهام آنها مستقیما به دولت متعلق است . مانند : وزارت خانه ها و موسسات دولتی

ب : گروه دوم نیز شرکت هایی هستند که سهام آنها به شرکت های دولتی دیگر متعلق است .

2-    گروه بازرسین :

انتخاب بازرسین در شرکت های غیر دولتی توسط خود مجمع صورت می گیرد ولی در شرکت های دولتی این کار توسط قانون صورت می گیرد و قدرت انتخاب آنها از مجمع صلب می شود .

3-    هیات مدیره مربوطه :

از انجایی که برای انتخاب هیات مدیره شرکت های دولتی قوانینی شکل نگرفته است بنابراین انتخاب هیات مدیره آنها توسط خود مجمع عمومی مطابق با اساسنامه مربوطه صورت می گیرد .

در شرکت های دولتی مدیر عامل مربوطه به چه شکلی انتخاب می شود :

یکی از وظایف هیات مدیره در شرکت های دولتی , اداره شرکت می باشد و مدیر عامل شرکت وظیفه اداره عملی شرکت را به عهده دارد . مدیر عامل مربوطه توسط رییس مجمع عمومی و سپس بعد از تصویب مجمع انتخاب می شود ولی گاهی اوقات نیز انتخاب او توسط هیات مدیره صورت می گیرد . بر طبق ماده 8 قانون تجارت انتخاب مدیران شرکت های دولتی طبق اساسنامه مربوطه صورت می گیرد که در این قانون برای انتخاب مدیر عامل شرایطی از قبیل زیر در نظر گرفته شده است :

1-    شخصی که به عنوان مدیر عامل انتخاب می شود باید یک شخص حقیقی باشد .

2-    شخصی که به عنوان مدیر عامل انتخاب می شود در صورتی می تواند همزمان رئیس هیت مدیره نیز باشد که سه چهارم از اعضای مجمع عمومی این موضوع را تصویب کنند .

 

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.
  • نظر شما بعد از تایید منتشر می شود
    avatar
    فرشید · 2 سال قبل
    سلام دولتی یا خصوصی بودن شرکت های سهامی خاص را از چه نهادی و یا چگونه باید استعلام کرد؟