شرایط بازرسین شرکت سهامی خاص

وظایف بازرس به عنوان یکی از ارکان اصلی مهم شرکت های سهامی توسط قانون گذار بسیار گسترده تعریف گردیده است که در راس آنها وظیفه رسیدگی و تحقیق در رابطه با حساب های شرکت قرار دارد و وظایف دیگری از قبیل : اطلاع رسانی به سهامداران و مقامات قضایی و ماموریت نظارتی خاصی که برای کنترل وضع کلی و وظایف دیگری را بعهده دارد.

بازرسان شرکت سهامی خاص مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند اظهار نظر کنند.

بازرسین شرکت سهامی خاص حق ندارند در حساب های شرکت دست برده و آن را تدوین و یا تنظیم نمایند وظیفه آنها تنها نظارت بر این امور می باشد و اگر حسابها دقیق و صحیح باشند صداقت آن را تصدیق می نمایند و در غیر این صورت مراتب را با ذکر دلیل با اصلاع مجمع عمومی می رسانند.

گزارشاتی که بازرس مکلف به ارائه آن می باشد :

گزارش افزایش سرمایه ماده

کاهش سرمایه ماده

ضرورت حق سلب حق تقدم سهامداران

در صورت افزایش سرمایه

انتخاب کردن 2 بازرس جزو لاینفک تشکیل شرکت سهامی خاص می باشد. یکی از این بازرسین به عنوان بازرس اصلی انتخاب میشود و بازرس دوم که اصطلاحا علی البدل نام میگیرد.جایگزین بازرس اول می باشد که در صورت سلب مقام یا استعفا و یا فوت بازرس نخست بر سر کار می آید.

وظیفه این بازرسین بررسی اطلاعات وارد شده توسط مدیران و درستی حساب های شرکت ،سود و زیانهای وارده ی آن می باشد و بر طبق قانون تایید بازرسین ،اعتبار تصمیمات گرفته شده مدیران شرکت است. بازرسین نباید با اعضای شرکت نسبتی داشته باشند.

درمورد صلاحیت بازرسین شرکت های سهامی خاص قانون شرایطی قائل نشده زیرا این قبیل شرکتها از اشخاص معین و محدود تشکیل شده و توسعه زیادی ندارد.

بازرسان بايد اطمينان حاصل نمايند كه حقوق صاحبان سهام در حدودي كه قانون و اساسنامه شركت تعيين كرده است، به طور يكسان رعايت شده باشد و اگر مديران اطلاعاتي برخلاف حقيقت در اختيار صاحبان سهام قرار دهند، بازرسان مكلفند كه مجمع عمومي را از آن آگاه سازند.

اصلی ترین وظیفه بازرس قانوني شركت‌هاي سهامي «وظيفه نظارتي بر فعاليت‌هاي شركت» مخصوصاً فعاليت‌هاي هيأت مديره و مديرعامل میباشد.

در هر شرکت سهامی لازم است یک بازرس باشد (ماده 144 لایحه اصلاحی 1347) انتخاب بیش ازیک بازرس برای شرکت اختیاری است و زمانی مفید میباشد که حجم امور شرکت ایجاب نماید.

درصورت معذور بودن بازرس اصلی وظایف بازرس علی البدل با رفع معذوریت بازرس اصلی خاتمه می یابد و در سایر مواردی که ذکر شد وظایف بازرس علی البدل با تمام شدن مهلتی که از ابتدا برای بازرس معین شده پایان میگیرد.

مدت زمان ماموریت بازرس یک سال است که این انتخاب به وسیله مجمع عمومی عادی صورت می پذیرد(ماده 144 لایحه اصلاحی 1347)

 

Joint Stock Company inspection

Inspector duties as one of the main pillars of the joint stock companies by the legislator widely definedWho headed the task of investigation and research on the company's accounts and other duties such as:

Informing shareholders and certain regulatory authorities and judicial mission to control the overall situation and other duties charged.

Inspectors are required on the accuracy of financial statements and bills yield and profit and loss account and balance sheet for submission to the General Assembly provide that the directors state their case.

Inspectors are not allowed in the firm's accounts and used it to develop or adjust their duty is only to monitor these thingsIf accounts are accurate and honest and admit it otherwise far as to the reason the General Assembly can deliver aware of our relationship.

The reports that the inspector is obliged to provide it:
1. Capital Increase Report Article
2. Reduction of capital Article
3. the need to deprive shareholders of the right of way
4. In case of capital increase

Choose a second inspector is an integral part of the private equity company. One of the inspectors to be elected as a Home InspectorAnd second inspector is called alternate name. If stripping is replaced first inspection authority or inspector resigns or dies in office comes first.

The task of the inspectors check the accuracy of data entered by managers and company accounts, profit and losses it isAnd according to the law inspectors confirmed the validity of decisions of company managers. Inspectors should have the company's members.

The competence of inspectors is not allowed because the Law on Joint Stock Companies such specific individuals and limited companies formed and do not have much development.

Inspectors must ensure that equity to the extent that the law and the Articles of Association has determined alike are observed,And if the shareholders are contrary to the truth chief information officers, inspectors are required to make the General Assembly aware of it.

The main task of the legal inspector joint-stock companies "monitor the activities of the company" is especially the activities of the Board and CEO.

In every corporation should be an inspector (Article 144 Amendment 1347) Select more than one inspector is optional and can be useful for companies that require volumes of corporate affairs.

Home inspection tasks alternate inspector excused if the principal investigator excuse ends meet and in other cases mentionedInspector alternate duties with all prescribed deadline ends inspector initially.

Time inspectors a year that this selection is done by the ordinary general meeting (Article 144 Amendment 1347)

 

شرکت ثبتی حقوقی تکسفیر مشاور شما در  کلیه امور ثبت شرکت ،ثبت برند ،جوازتاسیس ،رتبه بندی،پروانه بهره برداری

با ما در ارتباط باشید

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.