جهات افتراق شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص

جهات افتراق دو شرکت مذکور به شرح زیر می باشد:

1-      شرکت سهامی عام برای تامین سرمایه و افزایش سرمایه از طریق پذیره نویسی عمومی اقدام می نماید ؛ در صورتی که شرکت سهامی خاص حق مراجعه به عامه را در امور مذکور ندارد.

2-      شرکت سهامی عام می تواند مبادرت به صدور اوراق قرضه نماید ولی شرکت سهامی خاص چنین اختیاری ندارد.

3-      در شرکت سهامی عام به تجویز ماده 41 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند ماه 1347 که مقرر می دارد: "در شرکت های سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود." نقل و انتقال سهام مشروط یه موافقت مدیران یا مجامع عمومی شرکت می تواند باشد.

4-      سهام شرکت سهامی عام، تحت شرایطی، در بازار بورس قابل معامله می باشد، در صورتی که مقنن چنین اجازه ای را در مورد سهام شرکت سهامی خاص نداده است.

5-      سرمایه شرکت سهامی عام در موقع تاسیس نباید از 000/000/5 ریال کمتر باشد در حالی که سرمایه شرکت سهامی خاص به هنگام تاسیس حداقل 000/000/1 ریال می باشد. (ماده 5 ل.ا.ق.ت) که با توجه به سقوط ارزش پول از سال 1347 به بعد اصلاح این ماده ضروری به نظر می رسد.

6-      مدیران و سهامداران شرکت سهامی عام حداقل 5 نفر و شرکت سهامی خاص حداقل 3 نفر می باشد. (مواد 3 و 107 ل.ا.ق.ت)

 

با تشکر  مدیریت سایت موسسه حقوقی و ثبتی تکسفیر ( ثبت شرکت در کرج )

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.