تغییر موضوع شرکت سهامی خاص

برای تغییر موضوع شرکت سهامی خاص نیاز به دریافت مشاوره از موسسه حقوقی و ثبتی تکسفیر خواهید داشت.

برای ایجاد هرگونه تغییر در ساختار و محتوای اساسنامه باید این تغییرات را در سامانه ثبت شرکت ها به ثبت رسمی برسانید و درخواست های خود را به صورت کاملا حقوقی و قانونی انجام دهید .

البته تمامی تغییرات در اساسنامه ها قابل اجرا نمی باشند و ممکن است در برخی موارد با تغییرات مد نظر شما موافقت نشود .

برخی از تغییرات هم نیاز به دریافت مجوز از مراجع ذیصلاح خواهد بود و با دریافت مجوز های لازم است که می توانید درجهت تغییر این امور تصمیم گیری نمایید .

تغییر موضوع در شرکت های مختلف

تغییر موضوع در شرکت های مختلف دارای تفاوت های خاص خود می باشد که با توجه به شرایط کلی شرکت و اساسنامه ای که برای آن تنظیم گردیده است عملی خواهد شد .

درخواست تغییر موضوع شرکت با توافق تمامی شرکا و سهام داران همراه خواهد بود و سهامداران باید با تشکیل یک مجمع عمومی و یک جلسه رسمی تغییرات مورد نیاز را به صورت کتبی و قانونی به امضا برسانند و بعد از توافق در این رابطه درخواست خود را برای سازمان ثبت شرکت ها ارسال نمایند .

در این مرحله شما نیاز به دریافت مشاوره های تخصصی در این زمینه خواهید داشت تا بتوانید به راحتی کلیه موارد و مراحل حقوقی و ثبتی آن را انجام دهید .

تغییر موضوع شرکتها متناسب بانوع شرکت ثبت شده خواهد بود و البته تبصره و قانون های تغییرات شرکت ها با هم متفاوت خواهد بود .

به طور کلی تغییرات شرکت ها ، مبنی بر اینکه شرکت سهامی خاص باشد یا با مسؤلیت محدود، مراحل و شرایط تغییر موضوع شرکت تفاوت دارد.

مراحل تغییر موضوع شرکت سهامی خاص:

_ الزام تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تایید تغییرات لازم توسط سهام داران.

_ تنظیم یک صورتجلسه و امضای آن به وسیله اعضای هیأت رئیسه.

_دریافت مجوز در صورت نیاز و با توجه به تشخیص کارشناس.

_ تهیه ی لیست سهامداران که در جلسه حضور داشتند و امضای آنها.

_ تحویل اصل صورتجلسه ، لیست سهامداران حاضر در جلسه، اصل روزنامه آگهی دعوت و مجوز اخذ شده به اداره ثبت شرکتها.

مراحل تغییر موضوع شرکت با مسولیت محدود:

_ تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.

_ تنظیم صورتجلسه و امضای آن توسط شرکا همگی با قید کردن میزان سهامشان در شرکت.

_ مراجعه به اداره ثبت شرکتها در صورت نیاز به اخذ مجوز از مراجع در رابطه با موضوع شرکت.

_تحویل استعلام مربوط به مرجع ذی صلاح.

_ دریافت پاسخ استعلام در مهلت مقرر.

_ تحویل پاسخ استعلام و صورتجلسه به اداره ثبت.

_ امضای دفاتر ثبت بعد از تحویل مدارک توسط متقاضی.

در رابطه با صورتجلسات تغییر موضوع شرکت،نکات ذیل حائز اهمیت است:

_ کلیه ی صورتجلسات باید بر روی سربرگ شخصیت حقوقی بعد از اینکه توسط اشخاص ذی سمت امضا شد و بامهر آن شخصیت حقوقی، تهیه شده و ارسال گردد.

_ مشخص نمودن تغییر کامل موضوع شرکت یا اصلاح مواردی از آن و یا الحاق به موضوع در صورتجلسه.

_ اخذ مجوز از مرجع مربوطه در صورت نیاز موضوع به اخذ مجوز و تحویل به اداره پست ظرف مدت 3 روز و سپس درج بارکد پستی در سیستم .

_ تنظیم صورتجلسه در چند نسخه و امضای کلیه ی صفحات توسط هیأت جلسه و تحویل یک نسخه به اداره پست و درج بارکد پستی در سیستم.

_ رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت ماده 99 در صورت تشکیل مجمع با حضور اکثریت سهامداران.

_ تحویل اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت همراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری در صورت تشکیل مجمع با حضور اکثریت سهامداران.

_ درج نام سهامداران حاضردر مجمع و تعداد سهام در لیست و امضای آن و تأیید صحت هیأت رئیسه مجمع و ارسال آن به همراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری.

_ انجام کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی.

در انتها،خاطر نشان می شویم مشاورین زبده مجموعه فکر برتر،همان گونه که در ثبت شرکت همراه شما بوده اند در ثبت تغییرات شرکت و تنظیم انواع صورتجلسه نیز در خدمت شما خواهند بود.

در صورت نیاز به هر گونه مشاوره،با ما تماس حاصل فرمایید.

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.