انواع شرکتهای سهامی

انواع شرکت های سهامی:شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص

1-     شرکت سهامی عام : شرکتی است که موسسین آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند.

2-     شرکت سهامی خاص: شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تأسیس فقط توسط موسسین تأمین میشود.

موسسین کسانی هستند که برای تشکیل شرکت اقدام می کنند و بعد از تشکیل شرکت دیگر به آنها موسسسین نمیگویند.

در شرکت سهامی عام عبارت: «شرکت سهامی عام» و در شرکت سهامی خاص عبارت «شرکت سهامی خاص» باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بلافاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی ها شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

 

ویژگی های ثبت شرکت سهامی عام

1-     قبل از تشکیل شرکت قسمتی از سرمایه با اعلامیه پذیره نویسی در دسترس عموم قرار می گیرد تا اشخاص با مراجعه به بانک ها به خرید آن اقدام نمایند. انجام تعهد پذیره نویسی تنها به وسیله پرداخت نقدی ممکن است.

2-     سرمایه شرکت از5000000 ریال نباید کمتر باشد.

3-     هیأت مدیره شرکت و تعداد شرکا کمتر از 5 نفر نخواهند بود.

4-     شرکت سهامی عام می تواند اوراق قرضه منتشر نماید.

5-     شرکت می تواند سهام خود را برای فروش در بورس اوراق بهادار و بانک ها عرضه نماید

6-     در شرکت سهامی عام نقل و انتقال سهام منوط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی نمی باشد.

7-     مبلغ اسمی هر سهم نباید از 000,10ریال بیشتر باشد.

8-     بازرسان شرکت باید دارای شرایط مخصوصی باشند و انتخاب آنان باید از ناحیه کمیسیون ویژه صورت گیرد.

 

ویژگیهای ثبت شرکت سهامی خاص

1-     سرمايه شرکت سهامى خاص از يک ميليون ريال نبايد کمتر باشد. يعنى حداقل سرمايه يک ميليون ريال است ولى در مورد افزايش يا حداکثر آن محدوديتى وجود ندارد.

2-     هرگاه به علل و موجباتى سرمايه شرکت از اين مبلغ کمتر شود شرکاء بايد آن را تأمين نمايند و يا اينکه آن را تبديل به شرکت (ماده ۵قانون تجارت) تضامنى يا مسؤوليت محدود بنمايند.

3-     شرکت سهامى خاص حق انتشار اوراق قرضه را ندارند.

4-     کلمه خاص بايد قبل يا بعد از نام شرکت ذکر گردد در غير اين‌صورت هر يک از افراد ذى‌نفع مى‌تواند انحلال آن را از دادگاه بخواهد.

5-     سرمايه بايد شامل اوراق سهام باشد.

6-     شرکت‌هاى سهامى خاص نمى‌توانند سهام خود را براى پذيره نويسى يا فروش در بورس اوراق بهادار يا به‌وسيله بانک‌ها عرضه نمايند و يا به انتشار آگهى و يا اطلاعيه و هر نوع تبليغى براى فروش سهام خود اقدام کنند مگر اينکه از مقررات شرکت‌هاى سهامى عام تبعيت نمايند.

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.