نحوه انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تضامنی

در این مقاله قصد داریم که در رابطه با نحوه انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تضامنی صحبت کنیم .

آیا می دانید که سهم الشرکه چیست ؟ آیا می خواهید بدانید که نحوه انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تضامنی چگونه می باشد ؟ پس این مقاله را مطالعه نمایید .

سهم الشرکه چیست ؟

سهم الشرکه عبارت است از حقی که سهامداران یک شرکت با آوردن سرمایه در شرکت مورد نظر به دست می آورند . لازم به ذکر است که سهم الشرکه در شرکت های اشخاص مانند سهام در شرکت های سهامی می باشد ولی با این تفاوت که سهم در شرکت های اشخاص توسط برگه ای که بیانگر آن باشد درج نمی شود ، زیرا سهام شرکت های اشخاص غیر قابل انتقال است .

در شرکت اشخاص به این دلیل که هویت اشخاص در شرکت نقش مهمی دارد بنابراین انتقال سهم به صورت آزادانه انجام نمی شود .

سهم الشرکه دارای 4 ویژگی می باشد از قبیل :

1-   حق مالی : سهم الشرکه یک حق مالی است یعنی دارای ارزش مبادله ای می باشد و این امکان وجود دارد که آن را در قبال طلب متوقف کرد .

2-   قائل به شخص بودن سهم الشرکه : سهم الشرکه در شرکت های اشخاص وجود دارد و ویژگی مهم شرکت اشخاص ، شخصیت افراد آن می باشد . بنابراین با داشتن سهم الشرکه نمی توان بدون کسب اجازه از شرکا از شرکت خارج شد .

3-   سهم الشرکه مال منقول می باشد : سهم الشرکه یک حقوق منقول می باشد و و منقول و غیر منقول بودن آن را دادگاه صالح تعیین می کند .

4-   سهم الشرکه قابل توقیف می باشد اما قابل توثیق نمی باشد : منظور از این عبارت این است که مقام قضایی می تواند حق شریک را در شرکت اشخاص محدود کند ، به همین دلیل نمی تواند با انتقال سهم الشرکه حتی در صورت موافقت تمام اعضا موافقت کند .

نحوه انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تضامنی :

بر اساس ماده 122 قانون تجارت در صورتی که در شرکت های تضامنی حق الشرکه یک و یا چند نفر به صورت غیر نقدی باشد باید توسط تمام شرکای تقویم قیمت گذاری شده باشد .

بر اساس ماده 123 قانون تجارت در شرکت های تضامنی نیز مانند شرکت های با مسئولیت محدود ، هیچ کدام از شرکای شرکت نمی توانند سهم خود را به دیگری منتقل کنند مگر آنکه تمام شرکا رضایت داشته باشند . اما در قانون تجارت در خصوص سهم الشرکه این امر مشخص نشده است که انتقال سهم الشرکه در شرکت های تضامنی باید مانند شرکت های با مسئولیت محدود با سند رسمی باشد و یا خیر .

بر اساس ماده 124 قانون تجارت تا زمانی که شرکت تضامنی منحل نشده باشد ، مطالبه قرض های موجود باید از خود شرکت صورت پذیرد و در صورت انحلال شرکت ، طلب کاران شرکت می توانند برای وصول طلب هایشان به هر یک از شرکا که مایل باشند و یا حتی به تمام انها مراجعه کنند .

در هر صورت هیچ کدام از شرکا نمی توانند با استناد بر اینکه میزان بدهی های شرکت از میزان سهم آن شخص در شرکت بیشتر است از تادیه قروض امتناع کنند .

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.