شرکت های از نوع با مسئولیت محدود که در استان البرز به ثبت می رسند نیز ممکن است نیاز باشد بسته شرایط پیش آمده نیاز به ایجاد تغییراتی داشته باشند. همانگونه که می دانید جهت ثبت تغییرات شرکت و اعلام تصمیمات نهایی اعضای شرکت باید برای تنظیم صورت جلسه مربوطه اقدام شود. برای تنظیم صورتجلسه شرکت با مسئولیت محدود باید نکاتی را رعایت کنید که در ادامه به آنها پرداخته شده است.

تعریف شرکت با مسئولیت محدود در استان البرز

شرکتی تجاری که بین دو یا چند عضو تشکیل می شود. اعضای شرکت مذکور تنها به مقدار سرمایه خود در شرکت در خصوص پرداخت قروض متعهد می باشند و سرمایه آنها به سهام تقسیم نمی شود. در نام شرکت کلمات با مسئولیت محدود حتما قید می شود. ولی اسم هیچ یک از شرکا نباید باشد. در صورتی که این اتفاق بیفتد، شریکی که نام او در کنار اسم شرکت آمده است در برابر اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارد.

صورتجلسه شرکت با مسئولیت محدود در استان البرز

صورتجلسه شرکت با مسئولیت محدود در استان البرز چگونه است؟

صورتجلسه ها درواقع نوعی گزارش جهت ثبت رخدادهای هیات مدیره و انواع مجامع و عملکرد هریک می باشد. پس از طی شدن مرحله تنظیم صورتجلسه به یکی از شرکای شرکت و یا شخصی دیگر محول می شود که به اداره ثبت شرکت ها مراجعه کند و مراحل ثبت صورتجلسه را به انجام برساند.

صورتجلسه شرکت با مسئولیت محدود از نقطه نظر مرجعی که اقدام به تصمیم گیری می کند به دسته بندی های زیر تقسیم می شود:

 • صورتجلسه مجامع عمومی فوق العاده
 • صورتجلسه هیات مدیره
 • صورتجلسه مجامع عمومی عادی

صورتجلسه شرکت با مسئولیت محدود چه انواعی دارد؟

از نقطه نظر موضوع صورتجلسه ها به انواعی که در ادامه بیان می شود تقسیم بندی می شود.

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه یا مجمع عمومی عادی

در مواقعی که در شرکت های با مسئولیت محدود اعضا بیش از 12 نفر هستند، دست کم سالی یک بار مجمع عمومی باید تشکیل شود. در ماده 109 از قانون تجارت آمده است که هر کدام از شرکت های با مسئولیت محدود که تعداد اعضا یا شرکای آن به بیشتر از 12 نفر برسد، مستلزم هیئت نظار می باشند. این هیئت دست کم سالی یک بار اقدام به تشکیل مجمع عمومی شرکا می کند. بدین ترتیب نتیجه گیری می شود قانونگذار دعوت از مجمع عمومی در شرکت های با مسئولیت محدود را به هیئت نظار محول کرده است. با اینکه به صراحت بیان نشده که مجمع عمومی نام برده چه هدفی خواهد داشت ولی به نظر می رسد همانند مجمع عمومی سالیانه ای است که در شرکت های از نوع سهامی جهت حساب سود و ضرر و تصویب طرازنامه تشکیل می گردد. از موارد مهمی که در صورتجلسه ای که در مجامع عمومی شرکت با مسئولیت محدود برای تنظیم آن اقدام می شود برگزیدن هیئت مدیره می باشد.

هیات مدیره شرکت های با مسئولیت محدود در استان البرز

براساس ماده 104 قانون تجارت، شرکت های با مسئولیت محدود به دست یک یا چندین شخص که می توانند موظف یا غیر موظف باشند و برای مدت زمان محدود و یا نامحدود تعیین می شوند. این اشخاص ممکن است جزو شرکا باشند یا خیر.

برخلاف شرکت های سهامی در این گونه شرکت ها صحبتی در خصوص هیات مدیره و مدیرعامل به میان نیامده است و مدیرعامل می تواند شخصی حقوقی یا حقیقی باشد.

صورتجلسه هیات مدیره چه انواعی دارد؟

صورتجلسه هیات مدیره در مورد مشخص کردن دارندگان حق امضا و سمت

صورتجلسه هیات مدیره در مورد تغییر محل استقرار شرکت

مجمع عمومی فوق العاده در شرکت های با مسئولیت محدود

اجتماع اعضای هیات مدیره و سهام داران شرکت که اختیارات خاص و ویژه ای دارند را مجمع عمومی فوق العاده می نامند. این مجمع اهدافی همچون انحلال شرکت یا انجام تغییرات در اساسنامه دارد. شرکا در شرکت با مسئولیت محدود در کرج تغییراتی که در ادامه نام برده می شود را در مجمع عمومی فوق العاده به بحث و مشورت می گذارند.

 • تغییر محل استقرار شرکت
 • تغییر اسم شرکت
 • نقل و انتقال سهم الشرکه اعضای شرکت
 • تغییرات در موضوع شرکت و ملحق شدن مواردی به آن
 • افزایش سرمایه شرکت همزمان با ورود شریک جدید
 • کاهش سرمایه بی یا با خروج یکی از شرکا
 • انحلال شرکت یا تاسیس شعبه برای شرکت

اگر هریک از این تغییرات در شرکت با مسئولیت محدود در کرج ایجاد شود باید صورتجلسه ای برای آن تشکیل شود. در صورتی که برای تنظیم انواع صورتجلسه به مشکل برخوردید می توانید روی کمک ما حساب کنید!

کارشناسان و مشاوران تکسفیری آماده خدمت رسانی به مشتریان عزیز می باشند.

 • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.